Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 3

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda saf şiir anlayışını sürdüren sanatçılardandır. Batı'yı taklit etmeyen kendi kültürümüzle Doğu kaynaklarından beslenen şiir anlayışını savunur. İlk başlarda Divan şiirinden etkilenip rubai ve gazeller yazar. Sonra serbest ölçü ile Batı şiirinin tekniklerine uygun eserler oluşturur. Bütün şiirlerini "Om Mani Padme Hum" eserinde toplar. Gizemci şiir anlayışı bütün çıplaklığıyla burada yer alır. İlk şiirlerinin konularını masallar, tekerlemeler ve ergenlik dönemlerinin sorunları oluşturur. İmge, ses ve anlam unsurlarıyla Türk şiirinde "Modern gelenekçi" anlayışın temsilcisi olur. İçi musiki dolu şiirler yazar. Soyut şiir zihniyetinin edebiyatımızdaki ilk tanımını yapar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Asaf Halet Çelebi

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

2. "………" adlı hikâyesi dünya hikâye yarışmasında birinci olur. Eserde değişen üretim koşullarının ortaya çıkardığı sorunlar yer alır. On çift öküzün on günde yapamayacağı işi bir günde yapan John Deereler, Massey-Haisler, Oliverler'in toprağa hâkimiyetini işledi. Bunlar yüzünden insanların ekmeklerinden oluşuna dikkatleri çekmeye çalıştı. Olayları yaşamış bir kişiden dinleyerek "………" romanını oluşturur. Eserde Kurtuluş Savaşı süreci İzmir'in işgalinden başlanarak destansı bir dille anlatılır. Belgesel niteliğindeki eserin dili savruktur. Eserde Hasan Tahsin Bey, Talip, Müjgan, Yusuf başlıca kahramanlardır. Roman kahramanları çoğunlukla halkın tanıdığı kişilerdir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere "Samim Kocagöz"e ait aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

A) Sam Amca – Kalpaklılar

B) Doludizgin – Kalpaklılar

C) Sam Amca – Doludizgin

D) Bir Çift Öküz – On Binlerin Dönüşü

E) Bir Karış Toprak – Doludizgin

 

3. "Küçük Ağa" (I) Tarık Buğra'ya büyük ün kazandıran roman türündeki eseridir. Eserde Kurtuluş Savaşı'na bir kasabadan bakarak Mehmet Raşit Efendi ve Kuvayı Milliye'yi, "İbiş'in Rüyası"nda (II) 1970'li yıllarda İstanbul'da bir ortaoyuncunun çileli sanat anlayışını ve fırtınalı geçen aşkını, "Yağmur Beklerken"de (III) Cumhuriyet Dönemi'nin farklı kesitlerini, "Bu Çağın Adı" (IV) eserinde Sakarya Savaşı öncesi ve sonrasını, "Dönemeçte" (V) romanında Türkiye'de çok partili döneme geçiş yıllarını anlatır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Tarık Buğra" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

4. İkinci Yeni akımının önemli şairlerindendir. Biçim ve içerik bakımından da özgün bir kişilik sergiler. İkinci Yeni şiirine "kara şiir", "sıkı şiir" veya "sivil şiir" denmesini ister. Şiirlerinde daha çok bireysel konuları işler. Anlaşılsın veya anlaşılmasın şiirin bir hayal sanatı olduğunu söyler. Dünyaya karanlık bir bakış açısıyla bakar. Karamsarlığın egemen olduğu şiirlerinde toplumsal itilmişlik, tarih, kıyıda köşede kalmış kültürler ön plana çıkar. Kimsesizleri, sokakta yaşayanları, açları, parklarda barınanları, berduşları eserlerinde işler. 1960'tan sonra yazdığı "Devlet ve Tabiat" isimli kitabıyla yenilikçi, genç şairlerin üzerinde önemli etkiler oluşturur. Mevcut dilden farklı bir dil kullanmaya özen gösterir. "Kınar Hanım'ın Denemeleri", "Sivil Şiirler", "Yort Savul" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezai Karakoç      

B) Ece Ayhan      

C) Edip Cansever       

D) Ülkü Tamer     

E) Cemal Süreya

 

5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda biyografik romanlarıyla ön plana çıkan yazarlar arasında yer alır. "Köprü" romanında Doğu illerimizde yaşanan dramın ve sıkıntıların nedenlerini anlattı. Bu dramın Cumhuriyet tarihi içindeki nedenlerine eğildi. Bu kitabı Star TV'de aynı isimle dizi olarak yayımlandı. "Adı Aylin", "Sevdalinka" ve "Füreya" yazarın en çok ilgi gören kitaplarının başında gelir. "Nefes Nefese" isimli romanı ile II. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi'yi soykırımdan kurtaran Türk diplomatlarının kahramanlıklarını bir aşk öyküsüyle bir arada kaleme aldı. Eserlerini açık, anlaşılır, akıcı ve sade bir dil ve anlatımla oluşturur. Birçok eseri senaryoya aktarılır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayşe Kulin        

B) Adalet Ağaoğlu        

C) Pınar Kür        

D) Elif Şafak         

E) Orhan Pamuk

 

6. "Kemalettin Kamu" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok epik, lirik ve pastoral şiirler kaleme alır.

B) Şiirlerinde halk şiiri geleneğinden yararlanır.

C) İstiklal Marşı yarışmasına katılan şairler arasında yer alır.

D) Dili süsten uzak, yalın; anlatımı ahenkli ve yapmacıksızdır.

E) Türk edebiyatına "deniz"i sokan şair olarak bilinir.

 

7. Şair, öğretmen ve siyasetçi kimliğiyle öne çıkan sanatçı Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerimizdendir. Türk edebiyatında "Bayrak Şairi" olarak tanınır. Adana'nın kurtuluş günü için "Bayrak" şiirini yazar. Aruzla şiire başlar. Önceleri rubai ve gazel türlerinde şiirler kaleme alır. Rubai türüne özel bir önem verip bu türde beş ayrı kitap yayımlar. Sonra hece ölçüsü ve serbest şiir tarzında şiirler yazar. Tarih bilinci, milliyetçilik, kahramanlık, aşk, din, doğa ve ülke güzellikleri şiirlerinde en çok işlediği temalar olarak öne çıkar. Fetih Marşı şiiriyle bilinir. "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor", "Selimler", "Kubbeler" ve "Süleymaniye" önemli şiirleri arasında yer alır. Sosyal, siyasal, tarih, din, aşk, tabiat konularını içeren nesir (düzyazı) türündeki eserlere de imza atar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Şaik Gökyay 

B) Ali Mümtaz Arolat

C) Zeki Ömer Defne

D) Arif Nihat Asya

E) Necmettin Halil Onan

 

8. "Tohum ve Toprak" (I) oyununda idealist bir devlet adamı olan Alemdar Mustafa Paşa'yı konu edinir. Eserde toplumu değiştirme projesi hâkimdir. "Simavnalı Şeyh Bedreddin" (II) oyununda düşünceleri uğruna kendi hayatından olan ünlü tasavvufçu Şeyh Bedreddin'in trajedisini işler. "Atçalı Kel Mehmet" (III) oyununda Aydın İhtilali'ne önderlik eden Atçalı Kel Mehmet'in şahsında insanların ezilişi ve başkaldırışını konu edinir. "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (IV) oyununda Anadolu insanının sömürülüşünü hikâye eder. "Hürrem Sultan"da (V) Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki iktidar mücadelelerini ele alır.

"Orhan Asena" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. Gizemli, özgün, imgeli, güçlü şiirler yazmaya çalışır. Mısralarını özenle seçer. Sanatının her iki döneminde de isyan, öfke ve başkaldırı görülür. Şiirlerindeki bazı dizeleri slogan şeklinde kaleme alır. T.S. Eliot, Ezra Pound gibi Batılı şairleri okuyarak kendisini ilerleyen süreçte geliştirir. Şiirleri yoğun bir şiir işçiliği gerektiren zekâ ve kurguya dayanır. Kafiye, redif gibi şiirin ahenk unsurlarından yararlanıp şiirlerinde kelime oyunlarına başvurur. Türkçeye hâkimiyeti ile de ön plana çıkar. "Erbain", "Bir Yusuf Masalı", "Cinayetler Kitabı", "Evet İsyan" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Durbaş

B) Ataol Behramoğlu

C) İsmet Özel

D) Süreyya Berfe

E) Nihat Behram

 

10. Tabiat, Burgaz Ada, ihtiyarlar, boyacı çocuklar, balıkçı kahveleri, martılar, deniz, hayvan ve hayata duyduğu sevgi eserlerini süsleyen önemli öğelerdir. Hikâye ve romanlarında Adapazarı, Bursa, İstanbul özellikle de İstanbul'un her köşesini mekân olarak seçer. Bu yönüyle "İstanbul öykücüsü" olarak anılır. Eserlerinde süsten, sanat kaygısından ve yapmacıktan uzak sade bir anlatımla büyüleyici, bir üslubu tercih eder. Gerçekçi yönüyle ön plana çıkan sanatçı gözleme büyük önem verir. Yazı hayatına başlamasıyla "müflis tacir", "züğürt yazar", "küfürbaz şair" sıfatları başta olmak üzere çok sayıda sıfatla anılır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Haldun Taner

E) Tarık Buğra

 

11. Yazma, seramik, heykel, gravür, mozaik, vitray, hat gibi birçok formda eser üreten sanatçı, geleneksel süsleme sanatıyla Batı'nın tekniklerini birleştirir. (I) Çağımızın sanat anlayışı içinde daha çok renge önem veren bir ressam olarak ön plana çıkar. (II) Özellikle gezi ve deneme yazılarında akıcı ve rahat bir dil kullanır. (III) Gezi ve deneme yazılarında halk kültürü ve halk sanatı konularındaki görüşlerini sergiler. (IV) Halk sanatı ve kültürü hakkındaki görüşlerini tiyatro türündeki eserlerinde de dile getirir. (V)

"Bedri Rahmi Eyüboğlu" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Köy ve köylü gerçeğini abartısız ve destansı bir dille işler. Özellikle sanayileşme ile birlikte Çukurova'nın uçsuz bucaksız verimli topraklarının makineleşmeye açılması ve rant savaşlarını kaleme alır.  Kahramanlarının iç dünyalarına yani ruhsal betimlemeye çokça önem verir. Doğa ile insan, hayal ile gerçek eserlerinde birlikte yer alır. Anadolu folkloru, halk hikâyeleri, halk masalları, ağıt ve efsanelerinden faydalanır. Gençlik yıllarında Çukurova'yı ve çevre illeri karış karış gezmiş olması ve çok fazla kişiyle tanışması buna sebep olur. "Yılanı Öldürseler", eserinde yaşadığı dönemin kan davalarından, törelerinden ve toplumun ahlak yapısından bahseder.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal      

B) Yaşar Kemal       

C) Peyami Safa      

D) Kemal Tahir    

E) Sabahattin Ali

 

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Rıfat Ilgaz"a ait değildir?

A) Bu Memleket Bizim

B) Karartma Geceleri

C) Yıldız Karayel

D) Hababam Sınıfı

E) Garibin Horozu

 

14. Yedi Meşaleciler içerisinde şiirle en çok ilgilenen kişidir. Şiirlerinde, çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, aile sevgisi, kadere teslimiyet, Allah'a kulluk, ahiret özlemi, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm yakınlığı konularını işler. Şiirlerinin dili oldukça sadedir. Anlatımdaki duruluk ve özgünlük şiirlerinin en belirgin özellikleri olarak öne çıkar. Şiirlerinde hüzün duygusu yoğun olarak işlenir. Hem heceyle hem de serbest ölçüyle şiirler kaleme alır. Hece ile yazdığı şiirlerinde Batı nazım biçimlerini kullanır. İçerikte ise 19. yüzyıl edebiyatına bağlı kalır. "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman", "Nefes Almak" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevdet Kudret Solok

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Ziya Osman Saba

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Sabri Esat Siyavuşgil

 

15. Günümüz hikâye ve romancılarındandır. Eserlerinde geleneksel değerler, milli motifler ve ahlaki hassasiyetler ön plandadır. Hikâyelerine çoğunlukla bir mekân tanıtımı ve olayla başlar. İstanbul'un yoksul ve orta hali ailelerin dünyasını eserlerine taşır. Duygularını akıcı ve dokunaklı bir dille tasvir eder. Hikâyelerinde sıcak, etkileyici ve cana yakın bir anlatıcı karakteri sergiler. Süsten uzak, yalın, şiirsel anlatımı tercih eder. İç konuşmalar da eserlerinde önemli yer tutar. Son iki romanında konularını tarihten seçmeyi tercih eder. Türk kimliği üzerinde durur. "Hilal Görününce" romanında Kırım Türklerinin kendilerine özgü örf ve adetlerini; "Bizim Diyar", romanında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllarını, Balkan Savaşı ve Rumeli göçlerini ele alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevinç Çokum       

B) Talip Apaydın

C) Dursun Akçam         

B) Sadri Ertem

E) Emine Işınsu Öksüz  

 

16. Nef'i ve Eşref'ten sonra üçüncü büyük taşlama ustası sayılır. Taşlamaları, daha çok dinsel ve siyasal baskı ile çıkarcılığa yöneliktir. Toplumdaki bütün haksızlıkları çekinmeden dile getirir. Devrimlere karşı çıkanları hicveder. Yaşamı boyunca baskı ve zulme karşı çıkar. Ayrıca kendisine isnat edilen bir yığın fıkra ile de edebiyatımızın renkli simaları arasında yer alır.  Şiirlerinde yer yer müstehcen unsurlara da rastlanır. Kendisine ait tek bestesi "Nihavent Saz Semaisi"dir. "Âzab-ı Mukaddes", "Hiç" önemli eserleri olarak ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülten Akın    

B) Dilaver Cebeci

C) Kemal Özer   

D) Neyzen Tevfik Kolaylı      

E) Enis Batur      

 

17. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarından olan "Kemal Tahir" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılardandır.

B) Konularını Çankırı-Çorum dolaylarından ve tarihten seçer.

C) Romanlarındaki şahıs kadrosunu oldukça sınırlı tutmuştur.

D) Eserlerindeki kahramanları Orta Anadolu Türkçesiyle konuşturmuştur.

E) Tarihi romanları, tarihi kaynak ve belgelere dayanır.

 

18. Türk edebiyatının son zamanlarında boy gösteren önemli öykü ve roman yazarıdır. Kadınlar başta olmak üzere orta sınıf insanının iç dünyalarını, sorunlarını eserlerinde işler. Eserlerinde öznel psikolojik olayları anlatırken Türk toplumundaki tarihsel ve toplumsal gelişmeleri aktarır. Küçük yaşlardan yaşadığı topraklardan sürgün edilmiş bir Osmanlı aydınının Cumhuriyet'ten günümüze uzanan yaşam hikâyesini kaleme aldığı "Bir Göçmen Kuştu O" ve devamı olan "Emir Bey'in Kızları" ona büyük ün kazandırır. Çocuk edebiyatıyla ilgili yirmi civarında kitap kaleme alır. "Zaman da Eskir" adlı yapıtında hayatının 22 yılını anlatır. "Sen de Gitme Triyandafilis" yapıtı "Sen de Gitme" adıyla filme uyarlanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nezihe Meriç         

B) Ayla Kutlu          

C) Oya Baydar       

B) İnci Aral         

E) Nazlı Eray

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" eserinde geçen şehirlerden biri değildir?

A) Erzurum               

B) Ankara               

C) Bursa                

D) İstanbul                 

E) Sivas

 

20. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Türk folkloru ve halk edebiyatı ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla bilinen sanatçı, 200 masal 40 halk hikâyesi, türküler, tiyatrolar, çocuk oyunları, fıkralardan oluşan zengin bir arşiv kurar. Türk kültürünün kaynakları arasında halk edebiyatını en önemli kaynak olarak gösterir. Anadolu halk kültürü araştırmalarında âşıklık geleneğine yönelir. Âşıklık geleneği ve Anadolu kültürü üzerinde önemli çalışmalar yapar. Nasreddin Hoca fıkralarını derler. "Nasreddin Hoca" isminde bir kitap da kaleme alır.  "Az Gittik Uz Gittik", "Folklor ve Edebiyat" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pertev Naili Boratav

B) Eflatun Cem Güney

C) Şevket Süreyya Aydemir

D) Şevket Rado

E) Nihat Sami Banarlı

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-D 4-B 5-A 6-E 7-D 8-D 9-C 10-B 11-E 12-B 13-A 14-C 15-A 16-D 17-C 18-B 19-E 20-A

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder