Noktalama İşaretleri Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nokta işareti (.)" yanlış konulmuştur?

A) 5. soru oldukça kolay bir soruydu.

B) 10.02.2010 tarihi önemli bir gündür onun için.

C) Saat 10.30'da arkadaşıyla sinemaya gidecek.

D) 6.ncı sınıfta bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı.

E) Dr. Mustafa Bey hızla olay yerine varmaya çalışıyordu.

 

2. Sevgili gençler ( ) yarın saat 22 ( ) 30 ( )da burada toplanacağız ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (') (.)        

B) (;) (:) (') (.)      

C) (,) (:) (') (.)       

D) (,) (:) (') (…)     

E) (,) (:) (-) (.)

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kısa çizgi (-)" yanlış konulmuştur?

A) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı bölgede büyük felaketlere yol açar.

B) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri giderek içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

C) Üç-beş çoluk çocukla bu işler yürümez.

D) Hint-Avrupa dil ailesi en gelişmiş dil ailelerinden biridir.

E) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bu yıl biraz gecikmeli başlayacak.

 

4. Aşağıdaki cümlelerdeki kısaltmaların hangisinde "nokta işareti (.) " yanlış kullanılmıştır?

A) Bütün resmi yazılarda T.C. ibaresinin olması zorunludur.

B) T.B.M.M. hiçbir zaman bu denli seviyesini düşürmemişti.

C) Vatan Cad. kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

D) Dr. Remzi Bey yine bir ilke imza atmış.

E) Çarşıdan elma, üzüm, armut vb. meyveler almıştı babası.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iki nokta (:)" yanlış kullanılmıştır?

A) Derslerin çoğundan sınıfını geçti: matematik, tarih, coğrafya…

B) Hamza'nın derslerini sordular: Hasan'ı görmeden okuldan ayrıldılar.

C) Okulda kimler yoktu ki: Ayşe, Mustafa, İbrahim…

D) Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazma­yan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü.

E) Çağdaşları ona şu lakabı takmıştı: Vatan şairi.

 

6. Müdür, odasında çok acele seni bekliyor.

Yukarıdaki cümlede "virgül (,)" hangi amaçla kullanılmıştır?

A) Ara sözleri ayırmak amacıyla kullanılmıştır.

B) Yüklemden uzak düşmüş bir öğeyi belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

C) Özneyi vurgulamak, belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

D) Hitaptan sonra kullanılmıştır.

E) Cümledeki anlam karışıklığının önüne geçmek amacıyla kullanılmıştır.

 

7. Çocuğun ateşi 38 ( ) 5 ( )e çıkmıştı gecenin bir yarısında ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (.)           

B) (,) (') (…)             

C) (,) (') (.)           

D) (,) (') (…)         

E) (;) (') (.)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Bu hafta sonu İstanbul'a, veya Ankara'ya gideceğiz. 

B) Bu hafta sonu İstanbul'a veya, Ankara'ya gideceğiz.

C) Çarşıdan kitap, kalem, defter, vs. malzemeler almıştı.

D) Bahçenin, gülleri bir başka güzeldi o diyarlarda.

E) Oradan cetvel, silgi, defter vb. eşyalar almıştı.

 

9. Soru anlamı taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti (?) en sonda olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" yanlış kullanılmıştır?

A) Baban mı gelmedi, sen mi gitmek istemedin?

B) Çocuklar mı bunu kırdı, sen mi kırdın?

C) Bizi arayan polis miydi, asker miydi?

D) Bunları bu akşam mı yapacaksın, yarın akşam mı yapacaksın?

E) Tahtadakileri yazdınız mı? yazmadınız mı?

 

10. "Kesme işareti (')" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesme işaretiyle ondan sonra gelen ek arasında boşluk bırakılmaz.

B) Özel adlar için parantez içinde bir açıklama yapılırsa kesme işareti parantez işaretinden (yay ayraçtan) önce konur.

C) Satır sonuna denk gelen özel isimlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Buraya ayrıca kısa çizgi (-) konmaz.

D) Özel isimlere gelen yapım eklerinden önce konur.

E) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen eklerini ayırmak için konur. 

 

11. Aşağıdaki soruların cevaplarını saat 14 ( ) 15 ( )e kadar yazınız ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (') (?)            

B) (.) (') (?)             

C) (.) (') (.)           

D) (:) (') (!)         

E) (;) (') (.)

 

12. Mithat (I)ın (II) annesi (III) çarşıdan bir sürü şey almıştı (IV) elma (V) üzüm (VI)

Yukarıdaki cümledeki numaralanmış yerlerin hangisinde herhangi bir noktalama işareti gelmez?

A) I       B) II      C) III     D) IV      E) V

 

13. "Virgül (,)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hitaplardan sonra konur.

B) Anlamı etkili kılmak amacıyla tekrarlanan sözler arasına konur.

C) Kullanılmadığında anlamın farklı bir boyut kazandığı (cümledeki anlamın değiştiği) sözcüklerden sonra konur.

D) Kesirli sayılarda kesirli kısmı göstermek amacıyla konur.

E) Genel ağ adreslerinde "//" işaretinden sonra gelen ilk sözcükten sonra ve devamında konur.

 

14. Bizimle gelebilirsin ( ) önce ödevlerini bitirmen gerekir ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.)                

B) (;) (!)                  

C) (:) (.)                

D) (;) (.)                

E) (:) (…)  

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti (')" yanlış kullanılmıştır?

A) Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerinin hepsini okumak gerekir.

B) Ona sen bir Alman'sın, diyordu sürekli olarak.

C) Zeus'a milletin verdiği bu değeri anlamakta zorlandık.

D) Ahmet Sarı Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne hitaben bir dilekçe yazdık.

E) Sonunda Gülek Geçidi'ni de görmüş olduk.

 

16. Babamın (I) kız (II) kardeşi yarın (III) akşam bizim (IV) eve gelecek (V)

Yukarıdaki cümledeki numaralanmış yerlerin hangisi veya hangilerine herhangi bir noktalama işareti getirilebilir?

A) I ve V                

B) II ve IV                

C) III ve V            

D) IV ve V             

E) Yalnız V

 

17. Türkiye (I) de Türkçe (II)nin söz dizimini Türkçü (III) lük akımı ile ilişkilendiren Türkçü (IV) ler var.

Yukarıdaki cümlede geçen numaralanmış yerlerin hangisine veya hangilerine "kesme işareti" getirilmelidir?

A) I, II, III ve IV            

B) I, II, III             

C) II, III, IV           

D) I ve II           

E) Yalnız I

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kısa çizgi (-)" yanlış kullanılmıştır?

A) Erzurum-İstanbul arasında yeni tren seferleri başlayacak.

B) Dil-bilimi ile ilgili son yıllarda önemli çalışmalar yapıldı.

C) Okullarımızda ilk kez 1997-1998 yıllarında nitelikte önemli bir iyileşme gözlemlenir. 

D) Geçen eğitim-öğretim yılında çok da güzel projeler yapmadık.

E) 1966 Arap-İsrail Savaşı çok kısa sürmüş.

 

19. Ünlü bir yazar ( ) ( ) Beni anlayabilirsiniz ( ) çok okumanız gerekir ( ) ( ) der.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (") (;) (") (.)                            

B) (:) (") (,) (.) (")                     

C) (:) (") (;) (.) (")

D) (;) (") (;) (.) (")                            

E) (:) (") (,) (") (.)

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Evli, barklı insanlar bir araya gelmişlerdi.

B) Ahmet bunu zamanında yazsa, bizi büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olacak.

C) Sebebi ne olursa olsun namaz kılmamanın, mazereti olamaz.

D) Eve geldi, kitaplarını alıp doğruca okula gitti.

E) Eş, dost toplanıp onları ziyarete gittik.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-B 6-E 7-C 8-E 9-E 10-D 11-C 12-B 13-E 14-D 15-D 16-E 17-E 18-B 19-C 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder