Noktalama İşaretleri Test 3

1. "Nokta (.)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda bütün baş harflerden sonra konur.

B) Saat ve dakikayı gösteren rakamları ayırmada konur.

C) Cümle değeri taşıyan "evet, peki, hayır" gibi anlatımlardan sonra cümle devam etmiyorsa konur.

D) Dört basamaklı sayılarda binler basamakları arasında kullanılır. En az üç basamaklı sayılarda her üç basamaktan sonra nokta işareti konur.

E) Matematiksel işlemlerde çarpı işareti yerine konur.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bir daha size gelmeyeceğim, diyordu.

B) Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur, der.

C) Tamam, bir daha bu davranışta bulunmayacağım.

D) Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur, derdi

E) Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır, derdi.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" yanlış kullanılmıştır?

A) Mustafa, sabahları hep aynı saatte kalkmasına rağmen dün okula geç kalmıştı.

B) En zengin adam, aklını başında taşıyandır.

C) Hayır, yanlışta ısrar etmeyeceğim. 

D) O, kitabı çok güzel bulmuş.

E) İlkin senin, kalbinden sürgün oldum.


4. Zarf-fiil ekleri olan "-ıp, -ip, -erek, -arak, -ınca, -ince, -dıkça, -dikçe, -madan, -meden, -alı, -eli, -esiye, -asıya, -e, -a, -cesine, -casına, -dığında, -diğinde, -(i)r... -mez,  -ken, -meksizin,  -maksızın" eklerinden sonra virgül (,) konmaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Bu şekilde konuşarak, kendini inkâr ediyorsun.

B) Öğretmenini, her şeyim dediği kişiyi, asla unutmayacaktı.

C) Soruları doğru yaptıkça, kendine olan güveni artıyordu.

D) Babası gelince, eve doğru koştu.

E) Bu şekilde konuşarak, kendini inkâr ediyorsun.

 

5. Müdür ( ) öğretmen ( ) öğrenci ve çevre etkileşimini başlatır ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (,) (.)            

B) (,) (,) (.)            

C) (,) (;) (.)           

D) (:) (,) (.)        

E) (;) (,) (!)

 

6. O ne, annesine ne, babasına doyabildi hayatında.

Yukarıdaki cümledeki "virgül (,)" yanlış konulmuştur. Buna benzer bir yanlışlık hangi seçenekte vardır?

A) Sınıfta yerli yersiz bağırınca, dışarı atıldı.

B) Doktor geldiğinde, iş işten geçmişti.

C) Millet olarak durmadan, devam ediyorduk.

D) Bu yıl hem, haca hem, umreye gitmeyi düşünüyorum.

E) Soruya bakar bakmaz, soruyu hemencecik anladı.


7. İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır ( ) can sıkıntısı ( ) kötülük ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (…)             

B) (.) (,) (.)             

C) (;) (,) (.)           

D) (:) (,) (.)         

E) (:) (;) (.)

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "noktalı virgül (;)" yanlış kullanılmıştır?

A) Çok ders çalışıyordubir türlü başarılı olamıyordu.

B) Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş İspanya'ya; Trabzon ve Bursa İtalya'ya gidecekler.

C) Arkadaşına randevu aldı; fakat onu tedavi edemedi.

D) Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

E) Erkek çocuklara Ali, Mustafa, Furkan; kız çocuklarına Tuba, Betül, Esra ismini vermişlerdi.

 

9. Ona bütün mahalleli şöyle seslenirdi ( ) Cadaloz İsmail ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (…)               

B) (:) (.)                  

C) (;) (.)                

D) (;) (…)            

E) (.) (…)  

 

10. "Virgül (,)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden  hangisi  yanlıştır?

A) Ara sözleri ayırmak amacıyla (ara sözlerin başında ve sonunda) konur.   

B) Anlam karışıklığını önlemek amacıyla genellikle adlaşmış sıfatlardan sonra konur.

C) Yazıda tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

D) Herhangi bir yazının konu başlıklarını gösteren rakam ve harflerden sonra konur.

E) "Evet, hayır, yok, peki, pekâlâ, olur, hayhay, öyle, haydi, elbette, başüstüne, tamam…" gibi cümle başında kullanılan ret ve teşvik içeren sözcüklerden sonra konur.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna "üç nokta (…)" getirilmelidir?

A) Benim de size söyleyecek bir çift sözüm var

B) Herkesin yazdığı yazılardır bunlar

C) Hayat, zor ve meşakkatli

D) Bitmek bilmeyen bir yolculuğa birlikte

E) İki kişi gelmemişti: Mustafa, Ahmet

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üç nokta (…)" yanlış kullanılmıştır?

A) Nasıl da akşam oldu?..  Nasıl da yavrucaklar sustu?.. 

B) Toplantıya kimler katılmamıştı ki: Mustafa, Sabri, Mehmet…

C) — Koca Ali... Koca Ali, be!.. 

D) Yunus Emre: "… hoş gör, Yaradan’dan ötürü." der.

E) Öğrencilere üç farklı hediye takdim etmişti: Gömlek, otomobil, bilgisayar….

 

13. Tiyatro ( ) roman ( ) hikâye ve masala göre daha öğreticidir ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.)              

B) (.) (,) (.)             

C) (;) (,) (.)           

D) (:) (,) (.)         

E) (:) (;) (.)

 

14. "Kesme işareti (')" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Gök bilimiyle ilgili adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

B) Özel adlar yerine kullanılan "o" zamirinden sonra konur.

C) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarından sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

D) Saray, han, köşk, kale, köprü, anıt vb. adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

E) Kıta, deniz, nehir, dağ, göl, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak vb. yer adlarından sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 

15. Mehmet ( ) hemen öne atıldı ( )

      ( ) Evet ( ) yaptıklarımın arkasındayım ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (;) () (,) (.)                            

B) (,) (.) () (,) (.)                    

C) (,) (:) (") (") (.)  

D) (;) (:) () (,) (.)                            

E) (,) (:) () (,) (.)

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kısa çizgi (-)" yanlış konulmuştur?

A) Bu güzel paketi anneme- ilk öğretmenime- hazırladım.

B) "Sevgi" kelimesinin kökü "sev-" fiilidir.

C) Bursa-İstanbul arasına yeni bir köprü inşa ediliyor.

D) Dil-bilgisi kurallarını bir türlü çocuklara öğretemedik.

E) Annemi- en sevdiğim varlığımı- kaybettim.

 

17. I. Size gelmek istiyorumancak evinizin adresini bilmiyorum.

     II. Peki, söylediğiniz şekilde işi yapalım.

    III. Sizi anlamaya çalışıyorum yalnız siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz.

    IV. Zamirler adlarının yerini tutan sözcüklerdir: ben, sen, o…

     V. Çağdaşları ona şu lakabı takmıştı: Vatan şairi.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde noktalama yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II      C) III       D) IV       E) V

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti ( )" yanlış kullanılmıştır?

A) Bu işi doğru (dürüst) yapabileceğini tahmin etmiyorum.

B) Bacon (Beykın) İngiliz edebiyatında deneme türüyle ün yapmıştır.

C) Siyasetçilerimizin adaletli (!) olduklarına inancımız tamdır.

D) Karacaoğlan'ın Güneydoğu Anadolu'da (?) yaşadığı bilinir.

E) Sıfatlar temelde ikiye ayrılır: I) Belirtme Sıfatları, II) Niteleme Sıfatları.  

 

19. I. Türkçenin ilk yazılı metinleri nerede bulunmaktadır ( )

     II. Eyvah ( ) Ne yer, ne yâr kaldı.

     III. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bu yıl biraz gecikmeli başlayacak ( ) 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (,) (.)              

B) (.) (!) (.)              

C) (?) (;) (.)            

D) (?) (!) (.)       

E) (?) (,) (.) 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" yanlış kullanılmıştır?

A) Yalnızlık, yine yalnızlık, yine yalnızlık…

B) Muhterem Hanımefendiler,

C) O kedinin, farklı gözlerine hayran kalmıştı.

D) Olur, ben de bu yıl tatili orada geçireyim.

E) Peki, söylediğiniz şekilde işi yapalım.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-E 4-B 5-A 6-D 7-D 8-C 9-B 10-D 11-D 12-E 13-C 14-B 15-E 16-D 17-A 18-A 19-D 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder