Noktalama İşaretleri Test 1

1. "Nokta (.)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitmiş cümlelerin sonuna konur.

B) Kısaltılmış bazı sözcüklerden sonra konur.

C) Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılan "-ıncı, -inci, -uncu, -üncü" ekleri yerine konur.

D) Tarihlerde gün, ay ve yılı gösteren rakamlar arasına konur.

E) Kesirli sayılarda kesirli kısmı göstermek amacıyla konur.

 

2. Güntekin ( ) Reşat Nuri ( ) Çalıkuşu ( ) İnkılâp Kitapevi ( ) İstanbul ( ) 2003 ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (;) (,) (,) (.)                   

B) (,) (.) (,) (,) (,) (.)              

C) (,) (,) (,) (;) (,) (…)

D) (,) (;) (,) (,) (,) (.)                   

E) (,) (,) (,) (,) (,) (.)

 

3. Çocuğa yeni isim bulmuşlardı ( ) Mustafa Eren ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.)               

B) (;) (.)                  

C) (:) (.)               

D) (;) (…)              

E) (:) (…)  


4.
 Evet ( ) birlikte başarabiliriz ( ) Haydi ( ) o zaman ne duruyoruz ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (!) (.) (,) (.)      

B) (,) (.) (,) (.)     

C) (;) (.) (,) (.)       

D) (,) (.) (;) (.)     

E) (,) (:)  (,) (.)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nokta (.)" yanlış kullanılmıştır?

A) Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur. 

B) III. Mehmet Osmanlı padişahlarının en tutumlu olanları arasında yer alır.

C) Yarışmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrenciler katılacak.

D) XV-XX. yüzyıllar arasındaki tarihi hadiseleri anlamak çaba gerektirir.

E) 18. Mart 1918'de Çanakkale'de bir destan yazılmıştır.

 

6. ( ) Mesleğiniz ( )

    ( ) Öğretmenlik ( )

    ( ) Branşınız ( )

Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (—) (?) (—) (:) (—) (?)       

B) (—) (?) (—) (…) (—) (?)      

C) (—) (!) (—) (….) (—) (?)

D) (—) (?) (—) (.) (—) (?)              

E) (—) (?) (—) (…) (—) (:)

 

7. İhsan mı çalışmadı ( ) öğretmen mi düşük not verdi ( ) yanlışlık mı oldu ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?) (?) (?)            

B) (?) (,) (?)            

C) (,) (,) (?)           

D) (,) (?) (?)         

E) (,) (;) (?)

 

8. "Virgül (,)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bibliyografik künyelerin sonuna konur.

B) Eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada konur.

C) Sıralı cümleleri ayırmada konur.

D) Özellikle uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneden sonra konur.

E) Özneyi vurgulamak, belirtmek amacıyla konur.


9.
 Mustafa Efendi ( )

( ) Neden bunu önemsiz buluyorsun ( )

İsmail ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (-) (?) (:)    

B) (;) (—) (?) (:)    

C) (:) (—) (?) (:)     

D) (:) (.) (?) (.)    

E) (,) (—) (?) (;)

 

10. http ( ) ( ) www ( ) edebiyatokulu ( ) org

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (//) (.) (.)     

B) (.) (//) (.) (.)      

C) (:) (.) (.) (.)      

D) (.) (//) (:) (.)     

E) (.) (.) (.) (.)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "noktalı virgül (;)" yanlış kullanılmıştır?

A) Fatma çok ders çalışmış; ama verimli çalışmamış.

B) İstanbul; Ankara ve İzmir'den daha az güvenlidir.

C) Mustafa, Yusuf, Furkan çarşıya; Ahmet, İbrahim, Hasan sinemaya gittiler.

D) Tiyatro; roman ve masala göre daha öğreticidir.

E) Yemeklerden kavurma, kebap, sarma; içeceklerden ayran, soda, su severdi.


12.
 Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazma­yan iki kişi görmüşümdür ( ) Atatürk ve İnönü ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.)                

B) (;) (…)                  

C) (:) (…)                 

D) (;) (.)               

E) (:) (.)  

 

13. Voltaire ( ) ( ) Her insan ( ) yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur ( ) ( ) der ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (") (,) (,) (") (.)                   

B) (;) (") (,) (.) (") (.)              

C) (:) (") (;) (.) (") (.)

D) (:) (") (,) (;) (") (.)                   

E) (:) (") (,) (.) (") (.)

 

14. "İki nokta (:)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kavramlar tanımlanırken ilgili kavramdan hemen sonra konur.

B) Kendisinden sonra örnek verildiğinde bu cümlenin sonuna konur. 

C) Kendisinden sonra yapılacak açıklamalardan önce konur.

D) Matematikte bölme işareti yerine konur.

E) Saat ve dakikayı gösteren rakamları ayırmada konur.


15.
 Hint ( ) Avrupa dil ailesinde aşağıdaki diller yer alır ( ) Farsça ( ) İngilizce ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (-) (:) (,) (…)      

B) (-) (:) (,) (.)     

C) (,) (:) (,) (.)      

D) (-) (.) (,) (.)     

E) (-) (.)  (,) (…)


16.
 İlçelerden en çok Sapanca ( ) Arifiye ( ) Salihli'yi ( ) illerden Bolu ve Sakarya'yı seviyorum ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (;) (.)       

B) (,) (,) (:) (.)      

C) (,) (,) (;) (.)        

D) (,) (,) (,) (.)    

E) (,) (,)  (,) (!)

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üç nokta işareti (…)" yanlış konulmuştur?

A) Toplantıya üç kişi katılmıştı: Mustafa, Furkan, Tuba…

B) Yolumuzun sağ tarafında uçsuz bucaksız bozkırlar…

C) Bütün mahalle ona "… Mustafa" derdi.

D) Nelson Mandela; "… en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar." der.

E) Muş Ovası, uçsuz bucaksız güzelliğiyle önümüzde duruyordu ki…

 

18. Kel ölür ( ) sırma saçlı olur ( ) kör ölür ( ) badem gözlü olur ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (,) (.)      

B) (,) (:) (,) (.)     

C) (;) (.) (,) (.)       

D) (,) (.) (;) (.)     

E) (,) (;) (,) (.)

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti ( )" yanlış kullanılmıştır?

A) Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin / Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

B) Adana ve çevresi (Çukurova) ülkemizin can damarıdır.

C) Yazıyı o yörenin şivesiyle (Erzurum şivesi) kaleme almış.

D) Ahmet'in (doktor) hastaya acil müdahale etmesi gerekiyordu.

E) Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)'nın hayatı İstanbul ile özdeştir, diyebiliriz.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Babası gelince, eve doğru koştu.

B) Soruları doğru yaptıkça, kendine olan güveni artıyordu. 

C) Dereyi görmeden, paçayı sıvama.

D) Ahmet, Ali, Serkan aynı takımda oynadılar.

E) Buraya geleli, bir yıl oldu. 

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-C 4-B 5-E 6-D 7-C 8-A 9-C 10-A 11-A 12-E 13-E 14-E 15-A 16-C 17-A 18-E 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder