Noktalama İşaretleri Test 6

1. 8 ( ) sınıf öğrencileri 5 ( ) inci derse saat 14 ( ) 30 ( ) da girecekler ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (') (') (.) (') (.)                            

B) (.) (') (.) (') (.)                    

C) (.) (.) (.) (') (.)

D) (.) (') (:) (') (.)                           

E) (.) (.) (:) (') (.)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''virgül (,)'' yanlış kullanılmıştır?

A) Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir.

B) Ahmet, her zaman bunu bize yaptığı için buna fazla şaşırmadık.

C) Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir.

D) Hırsız, çocuğu okulun etrafında bir süre kovaladı.

E) O akşam yeni aldığı kırmızı, gömlek çok yakışmıştı ona.

 

3. Ahmet ( ) Yasin sizin okulda ( ) Yılmaz ( ) İsmail de bizim okulda görevlidirler ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (;) (,) (.)        

B) (,) (.) (,) (.)     

C) (,) (;) (,) (.)      

D) (;) (,) (,) (.)     

E) (,) (,) (,) (.)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" yanlış kullanılmıştır?

A) Bu yetimlere benden başka kim bakabilecek ki? 

B) Hasan'ı hiç sevmez olur muyum? 

C) Hasan geçen yaz evini mi, arabasını mı boyadı?

D) Sabah erken bize geldi mi yürüyüşe çıkarız?

E) Böyle sahnelere yürek mi dayanır?

 

5. Ünlü komutan ( ) ( ) Yiğitlerim ( ) yiğitlerim ( ) ( ) diye sesleniyordu.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (") (,) (!) (")                           

B) (:) (") (,) (?) (")                        

C) (:) (") (,) (.) (")

D) (;) (") (,) (!) (")                           

E) (:) (") (;) (!) (")

 

6. I. Müslümanlık ( ) tan ömrünün son demine kadar bir an bile ayrılmadı.

   II. İslam ( ) cı kesim olaya farklı yaklaşıyor.

Yukarıdaki numaralı yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) Her ikisine de kesme işareti getirilmelidir.

B) Sadece I. boşluğa kesme işareti getirilmelidir.

C) Her iki boşluğa da hiçbir noktalama işareti getirilmemelidir.

D) I. boşluğa hiçbir noktalama işareti getirilmemeli; II. boşluğa kesme işareti getirilmelidir.

E) I. boşluğa hiçbir noktalama işareti getirilmemeli; II. boşluğa kısa çizgi getirilmelidir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem (!)" yanlış kullanılmıştır?

A) Nasıl da akşam oldu!.. Nasıl da yavrucaklar sustu!..

B) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

C) Bu okul süper yönetiliyor; musluklar dışında okulda her şey akıyor (!)

D) Hayatta her şey bir adım atmakla başlar!

E) Süper zekiler de yanılabilir ama aptallar asla yanılmaz (!)

 

8. Tamam, söyledikleriniz bundan sonra harfiyen yerine getirilecek.

Yukarıdaki cümledeki virgülün kullanım amacına benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Mustafa Sami, yıllarını bize ayırmıştı.

B) Köye geldiler, bir süre muhtarın evinde oturdular, gittiler.

C) Evet, sizi çok iyi anlıyorum müdür bey.

D) Oraya, çocukluk yıllarının geçtiği köye, gidecekti.

E) Ahmet'in annesi, çocuğundan bir an olsun bile ayrılmak istemiyordu.

 

9. Utku Fatih (I) okulunu (II) sınıfını (III) sınıfının (IV) sıralarını oldukça özlemişti (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?

A) I      B) II       C) III     D) IV      E) V

 

10. 21 (I) yüzyılın 1 (II) haftasında saat 17 (III) 45 (IV) te dünya yine savaşı konuşur oldu (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I      B) II      C) III       D) IV       E) V

 

11. Yılmaz, bir girişimciye birçok ödül verdi.

Yukarıdaki cümledeki "virgül işareti"nin  kullanım amacı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) Eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmıştır.

B  Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek amacıyla konmuştur.

C) Özneyi vurgulamak, belirtmek amacıyla konmuştur.

D) Hitaptan sonra konmuştur.                    

E) Anlam karışıklığını önlemek amacıyla adlaşmış sıfattan sonra konmuştur.

 

12. Herkes köyün meydanında toplanmıştı ( ) kimse ne yapacağını bilmiyordu ( ) Hangi tarafa doğru gideceklerine de karar vermemişlerdi ( ) Bir anda beliren bir genç topluluğa seslendi ( ) Hey, bu tarafa gelin, bu tarafa hey ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (.) (.) (:) (!)                          

B) (;) (.) (.) (;) (!)                     

C) (;) (.) (.) (:) (.

D) (;) (.) (…) (:) (!)                        

E) (;) (.) (.) (:) (!)

 

13. Sarıkaya ( ) Abdurrahman ( ) Eğitim Yönetiminde Etik ( ) Van ( ) 2015 ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (,) (.)                             

B) (,) (,) (,) (.) (.)                        

C) (,) (.) (;) (,) (.)  

D) (;) (,) (,) (,) (.)                            

E) (,) (,) (.) (,) (.)

 

14. Türkçe (I) matematik (II) İngilizce (III) tarih ve coğrafya derslerinden daha önemlidir (IV) diyordu (V)

Yukarıdaki cümledeki numaralanmış yerlerin hangilerinde farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) I ve II               

B) II ve III              

C) I ve III             

D) I ve V                

E) IV ve V

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" cümleleri ayırmaktadır?

A) Çarşıdan birçok meyve aldı: elma, üzüm, armut…

B) Evet, bunları gayet doğru yapmışsınız.

C) Sizi seviyor, size saygı duyuyordu.

D) Pekâlâ, ne zaman bize geleceksiniz efendim?

E) Kardeşini, biricik sırdaşını, özlüyordu.

 

16. Noktalama işaretleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır

A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşma çizgisinden önce iki nokta konur.

B) Serbest şiirlerde noktalama işaretleri kullanılmaz.

C) Bir cümlede söylenmek istenmeyen sözler yerine üç nokta konur.

D) Bir yazıdan alıntı yapıldığı zaman alıntı yapılmayan bölümlerin yerine üç nokta konur.

E) Tiyatro metinlerinde susmanın olduğu yerlerde üç nokta konur.

 

17. Almanlar, Almancanın, İngilizceye ve Arapçaya göre daha zengin bir dil olduğunu düşünür.

Yukarıdaki cümlede kaç sözcükten sonra "kesme işareti (')"  kullanılmalıdır?

A) 0        B) 1        C) 2       D) 3         E) 4

 

18. Bu havada evde mi oturulur ( )

Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?

A) Ünlem             

B) Nokta            

C) Üç Nokta             

D) Noktalı virgül         

E) Soru işareti

 

19. "Nokta (.)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitmiş cümlelerin sonuna konur.

B) Noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanır.

C) Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda bir iki kısaltma hariç noktanın kullanımı terk edilmiştir.

D) Kesirli ifadeleri belirtmek amacıyla konur.

E) Tarihlerin yazılışında ay adları yazıyla yazılabilir. Bu yazımlarda ay adından önce ve sonra nokta işareti konulmaz.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Ben aç yattım mı, kötü kötü rüyalar görürüm nedense.

B) Eve geldi, kitaplarını alıp doğruca okula gitti.

C) Soruları doğru yaptıkça, kendine olan güveni artıyordu.

D) Güzele her daim deste, deste güller ile gitmek gerek.

E) Güle güle, gidin arkadaşlar.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-C 4-D 5-A 6-C 7-D 8-C 9-D 10-D 11-E 12-E 13-A 14-D 15-C 16-B 17-A 18-E 19-D 20-B

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder