Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

1. Türkçede bir sözcük satır sonuna sığmıyorsa, sözcüğün yazılabilen heceleri yazılıp sonuna kısa çizgi eklenir. Satıra sığmayan heceler bir sonraki satırın başına yazılır.

 

Örnek

…………………………………………………………………….Ahmet eline bir kitap ala-

rak gelmişti.

 

2. Satır sonuna sığmayan birleşik sözcükler tek bir sözcük olarak kabul edilip ona göre hecelenir.


Örnek

…………………………………………………..………………bahçede bulduğum hanı-

melleri ne güzeldi.

 

..........................................................................................ba-
şöğretmen Türkiye'ye birçok mesaj verir.

 

………………………………………………………………………………………………………hası-

raltı etmişti her şeyi.

 

……………………………………………………………………………………………………...deni-

zaltı alınacak.

 

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımıyla İlgili Önemli Uyarılar

 

1. Satır sonunda ve başında tek ünlüden oluşan bir hece bırakılmaz.

 

Örnek

…………………………………………………………………………………………………………o-

kula doğru yol almaya başladı. (yanlış)

 

………………………………………………………………………………………………………oku-

la doğru yol almaya başladı. (doğru)

 

………………………………………………………………………………………………müdafa-

a yapıldı. (yanlış)

 

 

……………………………………………………………………………………………………müda-

faa yapıldı. (doğru)

 

2. Kesme işareti satır sonuna denk geldiğinde yalnız kesme işareti kul­lanılır. Kesme işaretiyle birlikte ayrıca kısa çizginin kullanılması yanlıştır.

 

Örnek

……………………………………………………………………………………………………2005'-

te en son yapıldı. (yanlış)

 

……………………………………………………………………………………………………2005'

te en son yapıldı. (doğru)

 

………………………………………………………………………………………24 Temmuz'-

da orada buluşmuşlardı. (yanlış)

 

…………………………………………………………………………………………24 Temmuz'

da orada buluşmuşlardı. (doğru)

 

…………………………………………………………………………………………………Aydın'-

ın ülkemiz ekonomisine katkılarıydı. (yanlış)

 

……………………………………………………………………………………………………Aydın'

ın ülkemiz ekonomisine katkılarıydı. (doğru)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder