Ek Fiilin Yazımı

Ek eylemin çekimli biçimleri olan "idi, imiş, ise" ek olarak yazıldığı zaman bitişik, sözcük olarak yazıldığında ayrı yazılır. Sözcüklere bitişik de ayrı da yazılabilir.

 

Örnek

 

Ahmet bir zamanlar buralarda çobandı. (çoban idi)

 

Bu yerler bir zamanlar tenhaymış. (tenha imiş)

 

Yarın okulda olacaksanız uğrayalım. (olacak iseniz)

 

Bize uğramıyor değildi. (değil idi)

 

Ek Fiilin Yazılışıyla İlgili Uyarılar

 

1. Ünsüz harfle biten sözcüklere ulandığı (bitişik yazıldığı) zaman "i" sesi düşer. Birleşik yazımlarda kalınlık-incelik (büyük ünlü uyumu) uyumuna uyar.

 

Örnek

 

Bitkin idi > bitkindi


Çirkin idi > çirkindi


Rahatsız idi > rahatsızdı


Temiz imiş > temizmiş


Çalışkan imiş > çalışkanmış


Tembel imiş > tembelmiş


Bakar ise > bakarsa


Gelir ise > gelirse


Çocuk ise > çocuksa

 

2. Ünlü harfle biten kelimelere bitişik yazıldığı zaman araya "y" kaynaştırma ünsüzü girer. Bu durumda baştaki "i" ünlüsü düşer ve sözcük kalınlık-incelik (büyük ünlü uyumu) uyumuna uyar.


Örnek


Evli idi > evliydi


Başarılı idi > başarılıydı


Zeki idi > zekiydi


Sonuncu imiş > sonuncuymuş


Mustafa imiş > Mustafa'ymış


Akıllı imiş > akıllıymış


Ne ise > neyse


Bu ise > buysa


Hasta ise > hastaysa

 

3. Ek fiilin zarf-fiil eki almış şekli olan "iken" ayrı yazılabildiği gibi kelimelere bitişik de yazılabilir. Bitişik yazıldığı zaman "iken"in başındaki "i" sesi düşer.


Örnek

 

Yazılacak iken > yazılacakken


Yazıyor iken > yazıyorken


İçer iken > içerken


Uyur iken > uyurken


Silmiş iken > silmişken


Doktor iken > doktorken


Okur iken > okurken


Geliyor iken > geliyorken


Bilmiyor iken > bilmiyorken


Çizer iken > çizerken

 

4. "iken" ünlü ile biten sözcüklere bitişik yazıldığı zaman ise "iken"in başındaki "i" ünlüsü düşer ve araya "y" kaynaştırma ünsüzü girer.


Örnek

 

Bilgili iken > bilgiliyken


Evde iken > evdeyken


Okulda iken > okuldayken


Yolda iken > yoldayken


İlgili iken > ilgiliyken


Öğrenci iken > öğrenciyken


Bizde iken > bizdeyken


Nöbetçi iken > nöbetçiyken

 

Ek Fiilin Yazılışının Cümle İçerisindeki Kullanımı ile İlgili Örnekler

 

Bize geldiğinde de gereğinden fazla bitkindi. (bitkin idi)

 

Görüntü gerçekten de çok çirkindi. (çirkin idi)

 

Oranın havası bizim buralara nispetle daha temizmiş. (temiz imiş)

 

Eskiden beri her işinde böyle çalışkanmış. (çalışkan imiş)

 

Bize erken gelirse hep beraber onlara gideceğiz. (gelir ise)

 

Onu yapan bu çocuksa derhal gereğini yapalım. (çocuk ise)

 

İsmail daha bir haftalık evliydi. (evli idi)

 

Diğer işlerinde de böyle başarılıydı. (başarı idi)

 

Bütün bunları bize yapan Mustafa’ymış. (Mustafa imiş)

 

Küçüklüğünde de aynen böyle akıllıymış. (akıllı imiş)

 

Bunları neyse sonra konuşalım. (ne ise)

 

Beklediğimiz kişi buysa sorun yok. (bu ise)

 

Biri ayran içerken diğer sigara içiyordu. (içer iken)

 

Birisi evdeyken asla evde durmak istemezdi. (evde iken)

 

O gün o nöbetçiyken bütün bunlar yaşandı. (nöbetçi iken)

 

Bütün bunları onlar bilmiyor değildi. (bilmiyor değil idi)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana SayfaHiç yorum yok:

Yorum Gönder