İkilemelerin Yazımı

1. İkilemeler ayrı yazılır.

 

Örnek

 

adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tı­kır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb. bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine bo­yuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

 

2. "m" sesi ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır.

 

Örnek


at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap, ders mers vb.

 

3. İsim durum (hâl) ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır.

 

Örnek


baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir 
(ölçü), dişe diş, göze göz, teke   tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.


Uyarı: Vurgusu son hecede bulunan ikilemeler bitişik yazılır.


cırcır (böceği), cızbız, civciv, çıtçıt, dırdır, fırfır, fısfıs, hımhım, hoşbeş, şıpşıp (bir tür terlik), altüst (etmek), yüzgöz (olmak).

 

Uyarı: Eş anlamlı ikilemelerde vurgu normal olarak ikinci hecededir. Vurgusu ilk heceye kayan ikilemeler bitişik yazılır.


Örnek


darmadağın, darmadağınık, darmaduman, karmakarışık

 

Uyarı: İkilemeleri oluşturan sözcükler arasına hiçbir noktalama işareti gelmez.

 

Örnek


Adım, adım hedefine doğru ilerliyordu. (yanlış)

 

Adım adım hedefine doğru ilerliyordu. (doğru)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder