Yazım Kuralları Test 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Kurtuluş Savaşı'nda O'nun etkisini hiç kimse inkâr edemez.

B) Türkiye'nin en önemli sorunu bilimdir.

C) Aligil akşam 20.45'te bize gelecekler.

D) Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu) o eserlerini herkes okur.

E) Okullar 18 Eylül'de açılacak bu yıl. 25 Eylül 2014 Salı'nın ilk saatlerinde de toplantı yapılacak.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Hâkim bu olayda da gözaltı uygulamış.

B) Bazıları her şeyi bilinç altı ile ilişkilendirir.

C) Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya der, ünlü şair.

D) Birçok ünlü isim Kabataş Erkek Lisesi mezunudur.

E) Güneydoğu Anadolu'da büyük bir seferberlik hamlesi başlatıldı.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Müzik dünyasının ilahı diye isimlendiriyorlar.

B) Eski Yunan Tanrılarının çoğunun isimlerini bilmiyoruz.

C) Bir Müslüman asla bunu yapmaz, diye düşünüyorum.

D) Onlar için Kibele çok çok önemliydi. Saatlerce ondan dilek dilerlerdi.

E) Bu zor zamanlarında Allah yardımcıları olsun onların.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Bir insanı sevmekle başlar her şey.

B) Istakoz, suda yaşayan, sevilen beyaz eti için avlanan bir hayvandır.

C) Artık herhangi bir hayale kucak açmayacak kadar yorgunum.

D) O ıssız adada Hristiyan din adamları yaşarmış.

E) Elektrik dalgalarını ses dalgalarına çeviren ve gerektiğinde sesi yükselten aygıttır hoparlor.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Allah, hiç bir zaman dolu ellere değil, temiz ellere bakar. 

B) Ayakta ölmek dizüstü yaşamakdan daha iyidir.

C) Bana ya hürriyet verin, yada ölüm.

D) Bir işi yapmak için neden yarını bekliyorsun? Bugün de dünün bir yarını değil midir?

E) Bir adamın şöhreti gölgesine benzer; yükseldikçe büyür, düştükce küçülür. 

 

6. Postmodernizm, 1960'larda yavaş yavaş varlığını hissettirmiş 1980 yılından itibaren de edebiyat alanında gelişme gösteren bir edebiyat akımı haline gelmiştir. (I) İlk başlarda ABD'de boy gösteren postmodernizm oradan bütün dünyaya yayılır. (II) Çok karmaşık bir kavram olduğu için tanımı da çok zor yapılabilmiştir. (III) Postmodenist eserlerde yazar, anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir. (IV) Postmodernizmde tek ve tartışma içermiyen bir gerçek bulunmaz. (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

7. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Türkçe'nin en önemli özelliklerinden birisi de sondan eklemeli bir dil olmasıdır.

B) Türklüğün ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyordu katılımcılara.

C) Atatürkçülükten dem vuran bazı kişiler maalesef Atatürk'ü anlamayan kişilerdir.

D) İslamcı kesim olanlara sürekli temkinli yaklaştı.

E) Amerikalı bir bilim adamı için ilk başlangıç yolun yarısı demektir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise ruh için de eğitim odur.

B) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağılıdır.

C) Çalışma, doğanın anasıdır; mutlak bir dinlenme ölüm demekdir.

D) Dünya değirmen taşına benzer, her saat nice kalpler övütür.

E) Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Şarkılarda öğrendik hepimiz Malabadi Köprüsü diye bir yerin olduğunu.

B) Bilge Kağan Anıtı'nı birlikte ziyaret edelim.

C) Olayların aslını Türk Tarih Kurumu bize sunacak.

D) Millî kütüphane sadece belirli gün ve saatlerde hizmet verir.

E) Sosyal Güvenlik Kurumu sigortasız çalışanların peşini bırakmaz hiçbir zaman.

 

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Master yapmak için yurt dışına gidecek hocamız.

B) Çocuk az kalsın fosseptik çukuruna düşüyordu.

C) Herkes sırada kampüs arabalarını bekliyordu.

D) Türkiye artık fırkateyn yapma aşamasına gelmiştir.

E) Et, meyve, sebze gibi şeyleri doğrayıp karıştıran elektrikli mutfak aracına blender denir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) 18 Aralık 2005'de Türkçeden yazılı olduk.

B) 18 Aralık 2005'te Türkçe'den yazılı olduk.

C) 18 Aralık 2005'de Türkçe'den yazılı olduk.

D) 18 aralık 2005'te Türkçeden yazılı olduk.

E) 18 Aralık 2005'te Türkçeden yazılı olduk.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızda Anadolu en çok işlenen konular arasında yer alır.

B) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

C) Milli Edebiyat Dönemi her açıdan kendi kültürümüzle kucaklaşma dönemidir.

D) Roman türüyle Tanzimat Dönemi'nde tanıştık.
E) Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Ankara'da yapıldı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) En büyük ceza evi, cahil insanın kafasının içidir.

B) Erdem, iyiyi elde etme güçüdür.

C) Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşıyan bir ruhtur.

D) Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

E) Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçdür.

 

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Hastanın durumu gittikçe kritik bir hal alıyordu.

B) Her zaman pratik çözümlerimiz olmalıdır hayatta.

C) Bütün işlerini bir plan dahilinde yapardı.

D) Son prova oldukça başarılı geçmişti.

E) Maçın sıpikeri de dayanamayıp ağlamaya başladı.

 

15. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Zonguldak ta güzel bir şehirdir.

B) Zonguldak'ta güzel bir şehirdir.

C) Zonguldak da güzel bir şehirdir.

D) Zonguldak'da güzel bir şehirdir.

E) Zonguldakta güzel bir şehirdir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır.

B) Bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur.

C) Kaderimizde bize ayrılan yol çok dardı, yan yana yürüyemedik. 

D) Mademki; bu dünya bile yok olacak bir gün, sevginin bitmesine insan neden üzülsün?

E) Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Konuyu arz etmek üzere müdürün odasına çıktı.

B) İnsan, yalnız Allah'a kul olabilir.

C) Artık hayallerim bile beni terk etti anlaşılan.

D) Çocuk, olur olmaz zamanda su çiçeği geçirince herkes şoka girmişti.

E) Her seferinde bir şekilde bizi alt etmeye çalıştılar.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ağızında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.

B) Aile hayatının güzelliyi gibi hiçbir şey yoktur.

C) Akıl, yaşta değil baştadır. Doğru bir söz fakat aklıda başa yaş getirir.

D) Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o akılı yerinde kullanmaktır.

E) Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

 

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Kendisine yeni bir pardosü almak için para biriktiriyordu.

B) Her bayramda pembe giymeyi adet edinmişti.

C) Her bir proje demek geleceğimiz demektir.

D) Geçen yıl plajlarımız daha sakin bir sezon geçirdi.

E) Film yapımcısı için prodüktör kavramı kullanılır.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Gazi Üniversitesi onun hayatında bir dönüm noktası olur. 

B) Mavi Köşe Bakkaliyesi eski kitaplarımızda çokça geçer.

C) Yeşilay derneği çalışanları dövizleriyle yine sahadalar.

D) İskele Anadolu İmam Hatip Lisesi günden güne daha da başarılı bir okul haline gelmektedir.

E) Anadolu Kulübü bu yıl farklı faaliyetlere başlayacak.


CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-B 4-E 5-D 6-E 7-A 8-E 9-D 10-B 11-E 12-B 13-D 14-E 15-C 16-E 17-D 18-E 19-A 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder