Şey Kelimesinin Yazımı

"şey" belgisiz zamiri her zaman her kelimeden ayrı yazılır. 

Örnek

 

Her şeyi sana feda etmeye hazırım canım kardeşim!

 

Birçok şey almıştı öğrencilerine.

 

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

 

Bana bir şey öğretenin aklına şaşarım!

 

Çok şey söylendi şiir vadisinde.

 

Yönetici bize herkesin önünde az şey söylemedi.

 

Cana gelecek olan şey hiç gelmesin.

 

Birtakım şeyler ancak zamanla mecrasını bulur.

 

Size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunursanız asla delalete düşmezsiniz.

 

Uyarı: Aşağıdaki cümlelerde geçen "şey" belgisiz zamiri yanlış yazılmıştır.

 

Herşeyi ona bıraktım ben bugünden sonra.

 

Birçokşey söylendi onun yaptıkları hakkında.

 

Hiçbirşey bizi bu kutsal davamızdan alıkoyamayacak.

 

Birşey öğrenmek için diğerinin gözüne bakıyordu.

 

Çokşey öğrenmek için zamana ihtiyacımız var.

 

Azşey işitmek istiyorsan dikkatli olmalısın.

 

İkişeyden sonra sizden soğudum doğrusu.


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder