ki bağlacı ve ekinin yazımı

 "ki"nin Yazımı

Türkçede üç çeşit "ki" bulunur.

 

İlgi Zamiri "–ki"

 

Sözcüğe her zaman bitişik yazılır. Ek durumunda olan tek zamirdir. "Tamlanan"ın yerini tutar. Büyük ünlü uyumu ile küçük ünlü uyumu kuralına uymaz. "-ki"den başka şekli yoktur.

 

Örnek


Senin baban sizi unutmuş; bizimki yine bizi unutmamış. (bizim babamız: belirtili isim tamlaması)

 

Senin için rahat edebilir benimki kan ağlıyor. (benim içim: belirtili isim tamlaması)

 

Benim kalbim arada bir çarpıyor; seninki ne durumda? (senin kalbin: belirtili isim tamlaması)

 

Bizim çocuk matematikte tel tel dökülmüş; sizinki sınavda ne yapmış? (sizin çocuğunuz: belirtili isim tamlaması)

 

Benim arkadaşım vefalıdır oysaki onunki her zaman ona yanlış yapar. (onun arkadaşı: belirtili isim tamlaması)

 

Sıfat Yapan "-ki"

 

İsimlere gelerek onlara yer ve zaman anlamı katan bir ektir. Sözcüğe her zaman bitişik yazılır. Ek durumunda olup eklendiği sözcüğe sıfat özelliği kazandırır. Yer bildiren isimlere gelip onlara sıfat özelliği kazandırdığında "-de, -da" hâl ekiyle birlikte kullanılır. Zaman bildiren sözcüklerin sonuna da doğrudan gelir.


Örnek


Çarşıda
ki hesap her zaman evdeki hesaba uymaz.


Yolda
ki işaretler bize her şeyi öğretir.


Zannımca bugün
 maç beraberlikle sonuçlanacak.


Mustafa aynada
ki yansımalardan nefret ediyordu.


Dilde
ki yozlaşma okuldaki eğitimle önlenebilir.


Dün
 maç bugün maçtan heyecanlıydı.


Duvarda
ki saat ile koldaki saat aynı zamanı göstermelidir.

 

Bağlaç "ki"

 

Farsça bir bağlaç olan "ki" bağlacı Türkçenin cümle yapısına aykırı kullanılır. Sözcükten her zaman ayrı yazılır. "ki" bağlacı bir sözcük olarak kabul edilir. Vurgu ve bağlama amacıyla kullanılır. Cümleden çıkarıldığında diğer "-ki" ekleri kadar cümle anlam ve yapı bakımından bozulmaz. Sadece "ki" şekli vardır.


Örnek

 

Çalışmalısın ki kazanasın.


Geçmiş zaman olur 
ki hayali cihan değer.

 

Konuyu kendisi anlamamış ki bize de anlatsın.

 

Demek ki dediklerimizi yapmamış.

 

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlen­sin.

 

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini / Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i.

 

Bu çalışmayla bu sınavı kazanabilir miyim ki

 

 

"ki" Eki ile İlgili Önemli Uyarılar

 

1. "ki" bağlacı kaynaştığı kimi sözcüklerle bitişik yazılır.

 

Örnek


Çünkü, mademki, halbuki, belki, sanki, meğerki, oysaki (Bunların hiçbirisinde "-ki" eki değişmez sadece "çünkü" bağlacında küçük ünlü uyumuna uyup "ki" eki "kü" şekline dönüşür.)

 

2. "ki" bağlacı kaynaştırmanın oluşmadığı sözlerde her zaman ayrı yazılır.


Örnek


Diyelim ki, demek ki, öyle ki, elbette ki, tut ki, ne var ki…

 

3. Şüphe veya pekiştirme göreviyle kullanılan "ki" sözü ayrı yazılır


Örnek


Ders zili çaldı mı ki hiç kimse dışarıda yok. (şüphe)


Vali okulumuza gelecek mi ki? (şüphe)

 

4. "ki" nin yer aldığı kelimeye "-ler, -lar" eklerini getirdiğimizde anlamlı bir sözcükle karşılaşırsak "ki" ilgi zamiri; anlam bozulup anlamsızlaşırsa "ki", bağlaç veya sıfat yapan "-ki" ekidir.


Örnek


Sizin
ki yine maçı kaybetmiş.


Cümleye "-ler" ekini getirdiğimizde; "Sizinkiler yine maçı kaybetmiş." şekline dönüşür ki bu da dil bilgisi açısından doğru bir cümledir. Öyleyse cümledeki "-ki" eki ilgi zamir olan ektir.


Kalpte
ki sızı çabuk çabuk geçmez.


Cümleye "-ler" ekini getirdiğimizde; "Kalptekiler sızı yalan söylemez." şekline dönüşür ki cümle, yapı bakımından dil bilgisine aykırı bir cümle olur. Öyleyse buradaki "-ki" eki sıfat yapan yani yapım eki olan "–ki" ekidir.

 

Bil ki sizin de saltanatınız bir gün bitecektir.

 

Cümleye "-ler" ekini getirdiğimizde; "Bil kiler sizin de saltanatınız bir gün bitecektir." şekline dönüşür ki bu da yapı bakımından doğru bir cümle değildir. Öyleyse burada yer alan "ki" bağlaç olan ki ekidir.

 

5. Çekimli fiillerden sonra gelen "ki" eki daima bağlaç olan "ki" ekidir.


Örnek

 

Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.

 

Beni öyle seviyor ki anlatamam.


6. Sıfat yapan yani yapım eki olan ki eki sıfat tamlaması kurar. Önünde yer alan isme "hangi" sorusunu yönelterek de sıfat yapan "-ki" ekini bulabiliriz.

 

Örnek


Derideki yara gider; derindeki yara gitmez. (Hangi yara?)

 

İçimdeki ses beni hiçbir zaman yanıltmadı. (Hangi ses?)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder