Mastar Eklerinin Yazımı

"-mek"le biten mastarlardan sonra "–a, -e, -ı, -i" eklerinden biri geldiği zaman "k" ünsüzü düşüp, yerine "y" kaynaştırma ünsüzü gelir. Bu tür sözcüklerde yumuşama olmaz.

 

Örnek

 

Yazmak > yazma-y-ı

 

Gülmek > gülme-y-i

 

Silmek > silme-y-i

 

Darılmak > darılma-y-ı

 

Aldanmak > aldanma-y-ı

 

Görmek > görme-y-e

 

Kazanmak > kazanma-y-a

 

Mastar Ekinin Doğru ve Yanlış Yazım Örnekleri

 

Kaldırımda yürümeği özlemişti. (Yanlış)


Kaldırımda yürümeyi özlemişti. (Doğru)

 

Ablasını görmeğe gitmiş. (Yanlış)


Ablasını görmeye gitmiş. (Doğru)

 

Kitapları okumağa vakit ayırmalıyız. (Yanlış)


Kitapları okumaya vakit ayırmalıyız. (Doğru)

 

İnsanın birini sevmeğe vakti olması gerekir. (Yanlış)


İnsanın birini sevmeye vakti olması gerekir. (Doğru)

 

Mastar Eklerinin Yazılışıyla İlgili Uyarılar

 

1. Sözcükler olumsuz yapılırken sadece araya "-me, -ma" olumsuzluk ekleri girer.

 

Örnek

 

Yazmak > yazma-y-ı > yazmama-y-ı

 

Gülmek > gülme-y-i > gülmeme-y-i

 

Silmek > silme-y-i > silmeme-y-i

 

Darılmak > darılma-y-ı > darılmama-y-ı

 

Aldanmak > aldanma-y-ı > aldanmama-y-ı

 

Görmek > görme-y-e > görmeme-y-e

 

2. Sözcükler olumsuz yapılırken de "–me, -ma" olumsuzluk eklerinden sonra yine "y" koruyucu ünsüzü gelir. Diğer kullanımlar yanlıştır.

 

Örnek


Yazmak > yazma-y-a > yazmama-y-a (doğru)

Yazmak > yazma-ğ-a > yazmama-ğ-a (yanlış)

Gülmek > gülme-y-e > gülmeme-y-e (doğru)

Gülmek > gülme-ğ-e > gülmeme-ğ-e (yanlış)

 

Silmek > silme-y-e > silmeme-y-e (doğru)

Silmek > silme-ğ-e > silmeme-ğ-e (yanlış)

 

Darılmak > darılma-y-a > darılmama-y-a (doğru)

Darılmak > darılma-ğ-a > darılmama-ğ-a (yanlış)

 

Aldanmak > aldanma-y-a > aldanmama-y-a (doğru)

Aldanmak > aldanma-ğ-a > aldanmama-ğ-a (yanlış)

 

Görmek > görme-y-e > görmeme-y-e (doğru)

Görmek > görme-ğ-e > görmeme-ğ-e (yanlış)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder