mi Soru Ekinin Yazımı

 1. Kendisinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır.

Örnek

 

Sen Hiç Sevdin mi?

Sen hiç 
Gidenin bıraktığı boşlukta, 
Sonsuzluğa yuvarlandın 
Boğazını parçalayan, 
Sessiz çığlıklar attın 
Değer mi, niçin, nedenlerle, 
Beyninin duvarlarını çınlattın 

Mesela, 
Közü avuçlamak istedin mi... 
Sen hiç 
Hasretin yaktığı yüreğin mi
Yoksa avucun mu daha çok acıyor; 
Merak ettin mi

Sen hiç 
Uykusuz geçen gecenin sonunda 
Tan yerini ağartırken gözlerin 
Şehrin ıssızlığını içtin mi

Sen hiç medet umdun mu
Seher vakti esen yelden 
Yârin kokusunu getirir diye 
Umutlandın 

Sen hiç 
Sabrının bam telinden 
Sözü olmayan besteler yaptın 
Yandı  gözyaşların ağlamaktan 
Sen hiç, 
Onsuzluktan ölüyorum sandın 
Sen hiç sevdin mi?

(Zehra Atasoy)

 

2. Kendisinden sonra gelen ekler "mi" ekiyle bitişik yazılır.


Örnek  1

 

Ağlasam sesimi duyar mısınız, mısralarımda;

Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle?

(Orhan Veli Kanık)


Örnek 2

Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller 
miydi.
Arzu dolu, yaşamak dolu,
Bu eller 
miydi resimleri tutarken uyuyan.


(Fazıl Hüsnü Dağlarca)


3. "mi" eki kendisinden önce gelen sözcüğün son ünlüsüne göre hem büyük hem de küçük ünlü uyumlarına uyar.


Örnek


Sen 
mi bunları yapmışsın yavrum?

Bize perşembe mi geleceksiniz?

Gök cisimleri içinde en sevdiğin yıldız ?

Bu kahramanlıkları tarihe yazdıran bu bölük ?

 

Örnek

 

"mi" Soru Ekinin Yazımıyla İlgili Uyarılar

 

1. "mi"  soru eki cümleye soru anlamı katmasa da her zaman ayrı yazılır. Bu durumlarda cümleye farklı anlamlar katabilir.

 

Örnek


Akşamları geç yattım  sabaha kadar uyuyamazdı. (zaman)

 

Bizim eve geldi mi hemencecik sahile giderdik. (zaman)

 

Güzel mi güzel bir elbise almıştı. (pekiştirme)

 

2. Hem isim çekim eki hem de fiil çekim eki olarak kullanılır.


Örnek

 

Bu yaşına kadar Yaşar Kemal'i hiç okudun mu? (fiil çekim eki)

 

Bahçemizden gül koparan sen miydin? (isim çekim eki)

 

Bunların sonucunu doğru tahmin etseydi böyle konuşur muydu? (fiil çekim eki)

 

Gülün derdinde her daim olan bülbül ? (isim çekim eki)

 

3. Soru anlamı soru zarfıyla sağlandığı zaman bazen "-me, -ma" olumsuzluk eki ünlü daralmasına uğrayarak "-mı, -mi, -mu, -mü" şekline dönüşebilir. Bunu "mi soru eki" ile karıştırmamalıyız.

 

Örnek

 

Söylediklerimi niçin yaz mıyorsunuz?

 

Yukarıdaki cümlede soru anlamı "mi" soru ekiyle değil soru zarfı olan "niçin" sözcüğüyle sağlanmıştır. Olumsuzluk ekleri olan "-me, -ma" ünlü daralmasına uğradığında şeklen "mi" soru ekine benzemektedir. Burada da böyle bir durum söz konusudur. Cümlede bir yazım yanlışı da vardır çünkü "-me, -ma" olumsuzluk ekleri her zaman sözcüklerle bitişik yazılır.


4. Birleşik yapılı fiillerde "mi" soru eki iki sözcük arasına girebilir.

 

Örnek

 

Düşüncelerini açıklamaktan vaz mı geçtin?


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder