Yazım Kuralları Test 10

1. Düzeltme işareti (^) ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle özel adlarda bulunan ince "g, k" ünsüzlerinden sonra gelen "a ve u" ünlüleri üzerine konur.

B) Yazılışları aynı ancak anlamları ve söylenişleri farklı kelimeleri ayırt etmek için kullanılır. 

C) Okunuşları uzun ünlülerin üzerine konma kuralı terk edilmiştir.

D) Kişi ve yer adlarında ince "l" ünsüzünden sonra gelen "a ve u" ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır.

E) Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe artmaktadır.

B) Bunu da anaokulu müdürü yaptı bize.

C) Kalbi bağlayan atar damar görevini yapamaz hale gelmişti.

D) Başöğretmen olmak için önce uzman öğretmen olmak gerekir.

E) Gazetenin başyazarı bu olaya özellikle dikkatleri çekmişti.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Türkiye'nin Güneyi her zaman daha sıcak olur.

B) Küresel ısınma toplantısı Afrika'da yapılacak.

C) İran, Hazar Denizi'nde büyük bir medeniyet kurmuştur.

D) O havada Manş Denizi mükemmel görünüyordu.

E) Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu arasında çok uzun bir mesafe vardır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Kravat, insanın değerini belirleyen bir ölçüt olmamalıdır.

B) Kırater denilince yanardağ ağzı aklımıza gelmektedir.

C) Bir ülkede kral her şeye hâkim değilse orada demokrasi vardır.

D) Her gönülde mutlaka bir kraliçe yatar.

E) Bankalar kredi verme konusunda oldukça hasis davranmaktalar.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Giden sizin için çok değerli de olsa kapıyı örtün ki içeride kalanlar üşümesin. 

B) Meğer susmak; insanın içiyle konuşmasıymış, geç farkettim.

C) Sen sevdiğin için sakın utanma, bil ki utanması gereken; sevildiğini bildiği halde sevmesini bilmiyendir. 

D) İnsanlarla yüzyüze konuşarak her sorunu halledebilirsin ama bazı insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuşacağını bilemezsin.

E) Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin çünkü gün gelir; küçümsediğin herşey için önemsediğin bir bedel ödersin.

 

6. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) 5. sınıfta okuyan öğrenciler öncelikle kitap okuma alışkanlığı kazanmamalılar.

B) Herkesin gözü yarışmada 2'nci olan kişinin üzerindeydi.

C) TEOG sınavı 8'inci sınıf öğrencilerini bir hayli zorlamış.

D) Sınavda 3'ncü olması onu mutlu etmemişti.

E) Zaferin 6'ncı yılında herkes yeniden dirilmişti.

 

7. 

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır 
        I
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır 

Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır 
                                          II
Yoktan da  vardan da ötede bir var vardır 
     III             IV
Hep suç ben de değil ben yakıp yıkan bir nazar vardır
 

                 V

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Başkalarına imrenme, çok kimse var ki senin hayatına imrenir. 

B) Ağaçlar yaşadıkça meyve verir, insanlar da meyve verdikce yaşar. 

C) Gönlünde olanı benden gizleme ki benim gönlümdeki de ortaya çıksın.

D) İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez, kişiler, iyilik etmesini de bilmelidir.

E) Her gök gürlediğinde yağmur yağacak sanma belki de yağan gözyaşlarıdır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?

A) Eğer ağaça tırmanmak istiyorsanız yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki, başarabilesiniz. 

B) Yargıcın görevi, olayın yalnız kanıtlarını değil hangi koşullar altında geçtiğini de gözönünde tutmaktır. 

C) Meyvesi bol ağacın dalları eğildiği gibi, akıllı insanlarda alçakgönüllü olurlar. 

D) Hiçbir insan, kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve bir kaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir.

E) Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bence o dergi Türk Dili dergisi kadar kuşatıcı değildir.

B) Kütüphanesinde Sabah, Türkiye, Milliyet, Hürriyet gazetelerini sürekli bulundurur.

C) Kaplumbağa Terbiyecisi, Osman Hamdi Bey'in iki farklı versiyonunu çizdiği tablosudur.

D) Türkiye'den kaçırılan heykeller arasına Yorgun Herkül de girer.

E) Mai Ve Siyah eseri çoğumuzu etkilemiştir, sanırım.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. 

B) Bulunduğunuz odada en önemli kişi, bir sonra ki adımın ne olduğunu bilendir. 

C) Bir kimsenin sesindeki, gözlerindeki ve davranışlarında ki mana, kullandığı sözlerinden az değildir. 

D) Kendimizle arkadaşlık çok önemlidir. Onsuz, dünya da başka hiç kimseyle arkadaş olamayız. 

E) Sevgi ne birden var olur nede birden yok olur.

 

12. Natüralizm, realizme bir tepki olarak doğmamış aksine realizmin daha da gelişmiş bir şeklidir. (I) Natüralizme göre toplum büyük bir laboratuar, insan ise deney konusu olan kişidir. (II) İnsanların duygu, düşünce ve eylemlerinde sosyal çevre kadar soyaçekim de önemlidir. (III)  Natüralizmde sokak edebiyatta yansıtılmıştır. (IV) Natüralistlere göre insandaki duygu ve düşünceler ruhun değil bedenin bir işlevidir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) II ve III           

B) I ve IV          

C) II ve IV        

D) I ve II         

E) IV ve V


13. Aşağıdakilerden hangisinde geçen altı çizili birleşik sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

A) Hafta sonu yapılan destekleme kursları öğrencilerin dershane ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

B) Doğumevi bekçisi işine geç gidince müdür tarafından azarlandı.

C) Yeni aldığı tere yağı oldukça lezzetliydi.

D) Maliye, vatandaşların beyanname verme süresini uzattı.

E) Depremzede vatandaşlara daha çok yardım yapıldı.

 

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Her bir filmin sonunda mutlaka bir mesaj vardır.

B) Şiddetin olmadığı bir spor bütün toplumun özlemidir.

C) Artık lüks bir araba almak çoğu kimse için hayaldir.

D) Bir iki sılayt gösterisinden sonra asıl konuya geçildi.

E) Elektrik akımına kapılan kişi maalesef kurtarılamadı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Birtakım insanlar gerçekleri sonradan görür.

B) Kaybetmekten korkma; birşeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. 

C) Olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır.

D) Öfke rüzgâr gibidir; bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile.

E) Bir ağaç herhangi bir prensten daha soyludur.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başla mıyorsun?

B) Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.

C) Yaşamak, solumak değil, çalışmakdır.

D) Yaşamın gayesi; hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmiyen şeyleri yenmektir.

E) Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkda bir zafer arzusu yatar.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) İnsan başağrısı çekti mi bir şey düşünmez olur.

B) İlçedeki çevre yolu oldukça önemli bir işlevi yerine getirirdi.

C) Bir zamanlar el yazısı yazmak için dolma kalem alırdık.

D) Şiddetli fırtına hava yolu ulaşımını felç etmişti.

E) Alt geçit bittiği anda şehir trafiği rahatlayacak.

 

18. Aşağıdaki cümlelerde geçen kısaltmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) 100 TL için insan burada sıraya girer mi?

B) İban numaralarındaki TR Türkiye anlamına gelmektedir.

C) Askeri okullardaki Ydk. Sub. sınavları bir hafta ertelenmiş.

D) Yrd. Doç. Adnan Yaviç proje ve başarılarıyla ön plana çıkmaktadır.

E) 19. yy. bize pek yaramamış anlaşılan.

 

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Çocuğunu bırakacak kreş arıyordu.

B) Bu konuda bakanlık yakında bir klavuz yayımlayacak.

C) Modaevlerinin giyimdeki yeniliklerini tanıtmak ereğiyle düzenledikleri defilelerde gösterilen modellerin tümüne koleksiyon adı verilir.

     D) Türkiye'de her geçen gün orijinal parça kullanma geleneği yok olmaktadır. 

E) Zamanında gelmeyince otobüs hareket etmek zorunda kalır.

 

20. Ek fiilin yazımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ek eylemin çekimli biçimleri olan "idi, imiş, ise" ek olarak yazıldığı zaman bitişik, sözcük olarak yazıldığında ayrı yazılır. Sözcüklere bitişik de ayrı da yazılabilir.

B) Ünsüz harfle biten sözcüklere ulandığı (bitişik yazıldığı) zaman "i" sesi düşer. Birleşik yazımlarda kalınlık-incelik (büyük ünlü uyumu) uyumuna uyar.

C) Ünlü harfle biten kelimelere bitişik yazıldığı zaman araya "y" kaynaştırma ünsüzü girer. 

D) Ek fiilin zarf-fiil eki almış şekli olan "iken" ayrı yazılabildiği gibi kelimelere bitişik de yazılabilir. 

E) "iken" ünlü ile biten sözcüklere bitişik yazıldığı zaman "iken"in başındaki "i" ünlüsü korunur.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-C 3-A 4-B 5-A 6-D 7-E 8-B 9-C 10-E 11-A 12-A 13-C 14-D 15-B 16-B 17-A 18-C 19-B 20-E

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder