Yazım Kuralları Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da" eklerinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Çabuk yanıma gel ya da çık git evine.

B) Gölgen de bana da bana da yer ver.

C) Dünya da en güzel şey vefanın ta kendisidir. 

D) Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

E) Almanca da zorunlu dersler arasına girdi.

 

2. Sıfat yapan yani yapım eki olan ki eki sıfat tamlaması kurar. Böyle durumlarda "ki" eki her zaman bitişik yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) İçimdeki ses beni hiçbir zaman yanıltmadı.

B) Bu yol ilçedeki yolların en iyisidir.

C) İşteki performansta motivasyonun etkisi yadsınamaz.

D) Batıdaki güçlerini doğuya kaydıran komutan savaştan galip geldi.

E) Bizim çocuk üniversiteyi kazandı sizinki ne durumda?

 

3. Satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Satır sonunda ve satırın başında tek ünlüden oluşan bir hece bırakılmaz.

B) Kesme işareti satır sonuna denk geldiğinde yalnızca kesme işareti kullanılır.

C) Satır sonuna sığmayan sözcüklerde "kesme işareti" ile "kısa çizgi"nin de kullanılması gerekir.

D) Satır sonuna sığmayan birleşik sözcükler tek bir sözcük olarak kabul edilip ona göre hecelenir.

E) Türkçede bir sözcük satır sonuna sığmıyorsa sözcüğün yazılabilen heceleri yazılıp sonuna kısa çizgi eklenir. Satıra sığmayan heceler bir sonraki satırın başına yazılır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) THY'nin uçuş filosu gittikçe genişlemektedir.

B) Öğretmenimiz bu derste Atatürkçülük'ten bahsedecek.

C) Sınavda 2'nci olman seni üzdü mü?

D) Ali 9'uncu; Mustafa 11'inci sınıfta okuyor.

E) Türk Dil Kurumu Başkanı'na orada birçok soru soruldu.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu kadar dedikodu yapan birisini görmedim şimdiye dek.

B) Bunu da bir oldubittiye getirmek istiyorlar.

C) Yazın buraya konargöçerler gelir.

D) Her ailede bir uyurgezer kişi mutlaka vardır.

E) Bu odaya vişne çürüğü gayet iyi yakışmış.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Baki, çok istemesine karşın bir türlü şeyhü'l İslam olamadı.

B) Ehlibeyt sevgisi bu toplumda hep korunmuştur.

C) İmam hatip liselerinde hüsnühat sanatıyla uğraşanlar gittikçe artmaktadır.

D) Ülkemizin gayrisafi yurtiçi hasılatı her geçen gün artmaktadır.

E) Gayrimeşru bir hayatın neticesi samimiyetsizliktir.

 

7. "Ay, güneş, dünya" sözcükleri astronomi terimi anlamında kullanılmadığı zaman küçük harfle başlar. Ay, "ay ışığı" güneş de "güneş ışını" anlamında kullanıldığı zaman küçük yazılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Babam sürekli olarak güneş girmeyen eve doktor girer, derdi. 

B) Bizim dünyamız da bir gün aydınlanır elbet.

C) Artık akşamları odamızda ay olmayacak. 

D) Bu oda ancak haziranda Güneş alır.

E) Bir gün sizin dünyanıza da başkaları girmiş olacak.

 

8. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Hasan, 2'nci sınıfı başka bir okulda okumayı düşünüyor.

B) Türk tarihinde 15'inci ile XX. yüzyıl arasında önemli olaylar meydana gelmiş.

C) Kimse, II. Dünya Savaşı'nın bir daha olmasını elbette istemez.

D) Bence XXI. yüzyıl iletişim çağı olacaktır.

E) Ali, 2.nci maçında da sakatlandı ve oyundan çıktı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına erezyon denir.

B) Merkez adı verilen ve yeri değişmeyen bir noktaya eşit uzaklıkta ve aynı düzlem üzerinde bulunan noktaların birleşerek oluşturduğu kapalı eğriye çember denir.

C) Çocuğuna birkaç çikolata alıp oradan ayrıldı.

D) Soruyu direkt ona sordu orada.

E) Öğretmenler, egzersiz dersinde çocuklara oldukça faydalı olurlar.

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) İstanbul ili Türkiye'nin can damarıdır.

B) Dolmabahçe sarayı eski ihtişamını aramaktadır.

C) Muratkolu köyü nehriyle can bulmaktadır.

D) Arısu beldesi sürekli göç alan bir yer haline geldi.

E) İpekyolu ilçesi Van'ın en büyük ilçesidir.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Dış hat terminalinde bekleyen yolcular içeri alındılar.

B) Meclisteki iç tüzük çalışmaları yakında sona erecek.

C) Türkiye artık dış borç alan bir ülke olmaktan çıkmıştır.

D) Fiilimsilerin olduğu cümlelerde mutlaka yan cümle de vardır.

E) Ortaoyunu ile ilgili fazla bir bilgiye sahip değildi.

 

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen kısaltmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Ankara AŞTİ'de bayram öncesi büyük yoğunluk yaşanır.

B) Avk. Tuncay Keserci için bu bir başlangıç sayılırdı.

C) Millet Cad. yakında trafiğe açılacak.

D) Bütün resmi evraklarda T.C. ibaresi mutlaka yer alır.

E) Dr. Remzi Bey yeni görevine başladı.

 

13. I.  Gökyüzünün başka rengi de varmış! 
     II. Geç farkettim taşın sert olduğunu. 
     III. Su insanı boğar, ateş yakarmış! 
     IV. Her doğan günün bir dert olduğunu, 
     V.  İnsan bu yaşa gelince anlarmış. 

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I      B) II        C) III      D) IV       E) V

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Adana kebabı hiçbir ilde bu kadar lezzetli değildir.

B) Hindistan cevizi artık her yerde satılamayacak.

C) İngiliz kumaşı dünyanın en kaliteli kumaşları arasında yer alır.

D) Maraş dondurması yazın çocukların hayali olur.
E) Van Kedisi için bir koruma evi yapılmış.

15.
 Masallar olağanüstü öğelerle süslü olup masallarda olağanüstü kişilerin başından geçen olaylar anlatılır. (I) Masal türü, olay ağırlıklı bir tür olup masaldaki bu olay her şey olabilir. (II) Masallarda yer de zaman da belirsizdir. (III) Masallarda milli ve dini motifler hemen hemen hiç yer almaz. (IV) Masallar genellikle düz yazı şeklindedir. (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "ki" ekinin yazımı yanlıştır?

A) Yoldaki işaretler bize çok şey öğretir.

B) Dildeki yozlaşma okuldaki eğitimle önlenebilir.

C) Meğer ki yaptıklarımızın hepsi boşunaymış.

D) Duvardaki saat ile koldaki saat aynı zamanı göstermelidir.

E) Oysaki herkesin ondan beklentisi oldukça fazlaydı.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Eğitimin gerçek tek amaçı, insanı sürekli soru sorar bir durumda tutmaktır.

B) Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir döğüyor demektir. 

C) Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden de bir atlı gidi verir.

D) Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. 

E) Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin. 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yinede yaprakları yere düşer.

B) Eğer seni afedersem merhamet bana gücenir.

C) Eğri olanın gölgeside eğridir.

D) Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

E) Ya söyleyecek sözü olmalı insanın yada susacak edebi.

 

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) En son profesör olmaya karar vermişti hocamız.

B) Bazı pratisyen doktorlar her şeye teşhis koymaya çalışır.

C) Okullar arası santraç turnuvası yakında başlayacak.

D) Bazı stajyer öğretmenlerin derse girmeleri çok da isabetli bir karar değildir.

E) İnsanlar faydalarını tam bilseydi daha fazla sarımsak tüketirdi.

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu coğrafyada Müslümanlık hep hâkim olmuştur.

B) Bir budist size rast gelirse ondan bir fıkra anlatmasını isteyin.

C) Bazı coğrafyalarda Katoliklik insanlara cazip gelmiştir.

D) Bizim edebiyatımızda bir dönüm noktası da İslamiyet'in kabulüdür.

E) Bizler Hanefilik mezhebinin derinliğini; Şafiilik mezhebinin de hikmetlerini bir türlü kavrayamadık.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-C 4-B 5-E 6-A 7-D 8-E 9-A 10-B 11-E 12-B 13-B 14-E 15-E 16-C 17-E 18-D 19-C 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder