Alıntı Kelimelerin Yazımı

1. Çift ünsüz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır.


Örnek


francala, gram, gramer, gramofon, grup, Hristiyan, kral, kredi, kritik, plan, pratik, problem, profesör, program, proje, propaganda, pro­tein, prova, psikoloji, slogan, snop, spiker, spor, staj, stil, stüdyo, trafik, tren, triptik vb.


Uyarı: 
Bu tür birkaç alıntıda, sözün başında veya iki ünsüz arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü söylenişte de yazılışta da gösterilir.


Örnek


iskar­pin, iskele, iskelet, istasyon, istatistik, kulüp vb.

 

2. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.


Örnek


alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, kilogram, orkestra, paragraf, tel­graf vb.

 

3. İki ünsüzle biten Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.


Örnek


film, form, lüks, modern, natürmort, psikiyatr, seks, slayt, teyp vb.


4. Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki "g" ünsüzleri olduğu gibi korunur. 


Örnek


biyografi, diyagram, dogma, magma, monografi, paragraf, program; arkeolog, demagog, diyalog, filolog, jeolog, katalog, monolog, psikolog, ürolog vb.


Uyarı: 
"fotoğraf" ve "topoğraf" kelimelerinde "g"ler, "ğ"ye döner.


5. Türkiye Türkçesine mal olmuş bazı yabancı kelimeler dilimizde söylendiği gibi yazılır.


Örnek


Banka, sigorta, kitap, blender, fırkateyn, fosseptik, master, kampus vb.

 

6. Çift ünsüzle biten bazı Arapça ve Farsça  kelimelerin son iki ünsüz sesi arasına ünlü bir ses girer.

Örnek

 

emr> emir, nakl> nakil, ilm> ilim, hükm> hüküm, şehr> şehir, fikr> fikir, nutk> nutuk, sabr> sabır, zehr> zehir

 

Uyarı: Bu kelimelere ünlüyle başlayan bir ek ya da "etmek, olmak, olunmak, eylemek, kılmak" yardımcı fiillerinden biri gelirse sonradan gelen ünlü, yazılışta da söylenişte de düşer.

 

Örnek

 

Emir > emretmek, azil > azli, nutuk > nutku, şahıs > şahsı, şehir > şehri, zehir > zehri

 

7.  Ön ek, son ek, edat içeren yabancı kelimeler ve iki kelimeden oluşanlar şu şekillerde yazılır:

 

Örnek

 

alelâcele, bîçare, bilvesile, bîvefa, ilelebet, lâdinî, lâkayt, naçar, namağlûp, namüsait, namütenahi; Panislâmizm, Panturanizm, Pantürkizm; sürrealizm, realizm, romantizm; otobiyografi, telekart, telekonferans, bankamatik vb.

 

8. Türkiye Türkçesine geçmemiş fakat kullanılan bazı sözcükler aşağıdaki gibi yazılır.

 

Örnek

 

Center, centrum, pipeline, pizza, by-pass vb.

 

9. Türkler tarafından kullanılan Arapça ve Farsça kişi ve yer adları Türkçedeki söylenişine göre yazılır.

 

Örnek

Ahmet, Nurettin, Fuat, Mehmet, Şemsettin, Osman, İsa, Abdullah, Abdurrahman; Mekke, Medine, Bağdat, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Cidde, İsfahan, İskenderiye, Şam, Şiraz

 

10. Latin yazı sistemini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır.

 

Örnek

 

Beethoven, Byron, Cervantes, Eminescu, Grimm, Moliere, Rousseau, Shakespeare; Hollanda, Lüksemburg, İngiltere; Buenos Aires, New York, Nice, Rio de Janerio, Londra, Paris, Roma, Cenevre, Marsilya; Napolyon, Şarlken, Şarl,

 

Uyarı: Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır.

 

Örnek

 

Dekartçılık, Epikürcülük, Kalvenci, Kalvencilik, Kalvenizm, Kartezyenizm, Lüterci, Lütercilik, Marksçılık, Marksist, Marksizm, realist, realizm, romantizm, dadaizm, fütürizm vb.

 

11. Yunanca isimler, Yunan harflerinin Lâtin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılır.

 

Örnek

 

Homeros, Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Euripides, Pindaros, Solon, Venizelos, Platon, Karamanlis, Onasis, Papandreu vb.

 

Uyarı: Bazıları dilimize farklı şekilde de yerleşmiştir.

 

Örnek

 

Herodot, Sokrat, Aristo, Eflâtun, Pisagor, Öklid

 

12. Rusça isimler, Rus harflerinin Lâtin alfabesindeki karşılıkları yani Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılarak yazılır.

 

Örnek

 

Çehov, Çaykovski, Gogol, Puşkin, Tolstoy, Petersburg, Bolşevik, Dostoyevski, Gorbaçov, İlyiç, Katayev, Mendeleyev, Şolohov, Moskova, Orenburg, Volga, Yenisey.

 

13. Çince ve Japonca adlar, Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır. Kişi isimlerinde tire kullanılır.

 

Örnek

Pekin, Şanghay, Tokyo, Hiroşima, Kyoto, Nagazaki, Osaka, Sun Yat-sen, Lin Yu-tan, Honan, Huangho,Kanton, Nankin, Pekin, Şanghay, Vuhan.

 

Uyarı: Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları genellikle tek hecelidir.

 

Örnek

 

Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. 

 

14. Türk devlet ve topluluklarındaki özel adlar Türkçede yerleşmiş söyleniş biçimlerine göre yazılır.

 

Örnek

 

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan; Semerkant, Taşkent,  Bakü; Abdullah Tukay, Bahtiyar Cengiz Aytmatov, İslam Kerimov, Vahapzade, Cafer Cebbarlı, Cemal Kemal vb.


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder