Yazım Kuralları Test 4

 1.  "de, da" ekleri hangi seçenekte yapım eki görevindedir?

A) Okulumuzun en gözde öğrencisidir Gözde.

B) Herkes evde birbirine yardım etmeye çalışıyordu.

C) Bir gün olur Mustafa da hatasının nedenini anlar.

D) Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

E) Senin de saçların tarumar olur.

 

2. "ki" bağlacı kaynaştırmanın oluşmadığı sözlerde her zaman ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Diyelim ki               

B) Demek ki              

C) Öyleki              

D) Tut ki             

E) Ne var ki

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Akşamları kaldırımda yürümeyi çok özlemişti.

B) Ailece ablasını görmeye gitmişlerdi onlar.

C) Kişinin birini sevmeye vakit ayırması gerekir.

D) Kitap okumayı yaşam kültürü haline getirmiş kişiler için her başarı yakındır.

E) Çocuklar oyun oynamağa giderler burada akşamları.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddelerini okumak gerekir.

B) Esra Hanım'ı biraz geç aramış.

C) Arapça'nın zengin bir dil olduğunu kabul etmeyen yok gibi.

D) Fino'yu bütün mahalle sevmeye başlamıştı.

E) Resmî Gazete'de yayımlanan o kararname yürürlüğe girdi.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bizi her seferinde sıkboğaz etmekten ne kazanacak acaba?

B) Yeni aldığınız çekyat sahiden güzeldi.

C) Saatin yelkovanı yine kaymıştı o akşam.

D) Oraya dün gece uçaksavarla saldırmışlardı.

E) Böyle tanrı tanımaz insanlardan Allah bizi korusun.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gezegen ve yıldız adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Mustafa, Halley'i farklı bir gök cismi olarak biliyordum, diyordu.

B) Türkiye ilk kez böyle bir güneş tutulmasına tanık oldu.

C) Onlara göre Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı her zaman tartışma konusu olmuştur.

D) O derste Dünya'nın hareketlerini bir türlü anlayamıyordu.

E) Onlar Küçükayı'yı görmek için uzay bilimini araştıracaklar. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Okulumuzda dersler her sabah 08.10'da başlar;15.30'da sona erer.

B) Her eve 300 kilogram kömür dağıtsak kömürü tüketmiş olacağız.

C) Oniki öğrenci ile bu kurs sürdürülemez.

D) En çok II. Murat bu seferi arzuluyordu.

E) Yolun 25 kilometrelik kısmının etüt çalışması yapıldı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İlkokuldan liseye kadar hep yan yana oturdular.

B) Çocuğu fosseptik çukuruna düşmekten son anda kurtardılar.

C) Kısakürek: "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım." der.

D) Arkadaşına her zaman şunu tembihlerdi: Söyleyecek sözünüz varsa alçak sesle söyleyin.

E) "banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye" gibi yüzlerce ke­lime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur.

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Konya Ovası'nın bittiği yerde Çukurova başlar.

B) Yeşilırmak ve Kızılırmak bir gün Dicle Irmağı ve Fırat Nehri ile beslenecek.

C) İstanbul'un Asya Yakası, Avrupa Yakası'ndan daha sakindir.

D) Çanakkale Boğazı da İstanbul Boğazı da hep emsalsiz olarak kalacak.

E) İlkbaharın Erciyes dağı bir başka şenlenir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Size bir şey arz etmek için buraya geldim, efendim.

B) İkişer kişilik iki takım arasında ve elli iki kâğıtla oynanan bir iskambil oyunudur briç.

C) Bütün derslere branş öğretmenleri giriyordu bu okulda.

D) İki canbaz bir ipte oynamaz.

E) Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı, tekerleğin çember biçimindeki çelik bölümüne jant adı verilir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil.

B) İnsanlar yanlış yapabilirler yanlız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.

C) İster kıral, ister köylü olsun dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.

D) Anı yazmak, ölümün elinden birşey kurtarmaktır.

E) Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yoktur?

A) Manas Bilgi Şöleni birçok üniversitemizde ses getirdi.

B) Ankara'lı Turgut yine farkındalık oluşturmak için uğraşıyordu.

C) Kurtuluş Savaşı'nda O'nun etkisini hiç kimse inkâr edemez.

D) Bir kilo Antepfıstığı almak için bir gün çalışmak gerekir.

E) Türk Lirası her geçen gün daha da değer kazanmaktadır.

 

13. Her ulus dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. (I) Bu esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her toprakdan bazı öğeler alır. (II) Her uygar ulusun konuşma ve yazı dili, karşılaş­tığı uygarlıklardan alınan sözcük ve deyimlerle doludur. (III) Bu bakımdan her ulusun dili, o ulusun çağlar boyunca yaşadığı tarihin sanki bir özetidir. (IV) Dile bu gözle bakılırsa dil anlam kazanır. (V) 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I        B) II       C) III     D)IV      E) V

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bakanlık yurt içi gezilerine bir standart getirdi.

B) Alt yazıda geçen haberle şok olmuştu.

C) Ortakulak iltihapları mutlaka zamanında tedavi edilmelidir.

D) Makalenin ön söz kısmı genellikle makale hakkında kişilere bir fikir vermektedir.

E) Bu konuda ön yargılı olduğunu herkes biliyordu.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

A) Olayla ilgili bir ipucu elde etmeye çalışıyorlardı.

B) Türkiye denizaltı üretmeye yakında başlayacak.

C) Başıboş köpekler mahallede tehlike saçmaktadır.

D) Artık içgüdü kavramını kavradı çoğu kişi.

E) Bu tek düze anlatım eseri sıkıcı kılmıştı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin ya­zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Dağı tanıyan nasıl tanımaz uçurumu? Madem ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu? 

B) Bizler meğerki ona gereğinden fazla güvenmişiz.

C) Bizi gömmeye çalıştılar oysaki tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.

D) Bunu tut ki yaptı onun dediği mi olacak.

E) Demek ki insanları tanımakta biraz geç kalıyoruz.

 

17. Yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden kendi görüş ve düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi serbestçe anlattığı yazılara deneme denir. (I) "Deneme" kavramı ilk kez 16. yüzyılda Fransız ünlü deneme ustası ve deneme türünün kurucusu Montaigne tarafından kullanılmıştır. (II) Montaigne'in kitabının önsözündeki; "Eğer mümkün olsaydı karşınıza anadan doğma çıkardım. Bu kitapta size asla bir şey kanıtlama iddiam yoktur. (III) Elimden geldiğince size beni anlattım. Bana hak vermenizi ya da yargılamanızı istemiyorum." sözleri ile "Herkes önüne bakar, ben içime ba­karım. Benim işim yalnız kendimledir. (IV) Hep kendimi gözden geçiririm, kendimi yoklarım, kendimi tadarım. Bir şey öğretmem, sadece anlatırım." bu sözleri denemenin ilkelerini ortaya koymaktadır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV        E) V

 

18. I. Birgün herkes doğruları görecek.

     II. Durumu hemen bir üst makama arzettiler.

     III. Dörtdörtlük bir gol atan futbolcu kendini affettirdi.

     IV. Sonunda hepimize içini dökdü çocuk.

      V. Bir şeye sahip olmak değil layık olmak önemlidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Operasyonları bizzat genelkurmay başkanı yönetmiş.

B) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son sınıfında okumaktadır.

C) Olay Dışişleri Bakanlığı'nda çözülecek.

D) Bu akşam için öğretmen evinde yer ayarlamış.

E) Yükseköğretim Kurulu üniversitelerdeki disiplinsizliklere el atmış.

 

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Çocuklar bu mevsimde bile saklambaç oynamaktan geri durmuyorlar.

B) Herkes bir yerlere seyehat etmek için çırpınıp durur.

C) Bu yıl sömestri tatili otuz gün olabilirmiş.

D) Arabanın içinde sadece şoför sağ çıkabilmiş.

E) Her yerde neredeyse bir üniversite açılmış durumda.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-E 4-C 5-E 6-B 7-C 8-E 9-E 10-D 11-A 12-A 13-B 14-C 15-E 16-A 17-C 18-E 19-D 20-B

Ayrıca bakınız

3 yorum: