İle Sözcüğünün Yazımı

"ile"nin Yazılışı

 

1. "ile" hem edat hem de bağlaç olarak kullanılır.   

 

Örnek

 

Ali, Mustafa ile Ahmet'e başarılar diledi. (bağlaç)

 

Evden okula her sabah servis ile gider. (edat)

 

Köyümüze yeni atanan öğretmen ile eski öğretmen vedalaştı. (bağlaç)

 

Ankara'ya her seferinde uçak ile gitti. (edat)

 

Gönül yarası ile bıçak yarası birbirine benzemez. (bağlaç)

 

2. "ile" ayrı yazılabildiği gibi kelimelere bitişik de yazılabilir. Ünsüz ile biten kelimelere eklenerek yazıldığı zaman "i"  ünlüsü düşer ve ünlü uyumlarına uyar. Yani "-la, -le" şeklinde kullanılır.

 

Örnek

 

Çiçek ile > çiçekle

 

Kuş ile > kuşla

 

Cam ile > camla

 

Suluk ile > sulukla

 

Bulut ile > bulutla

 

Uçak ile > uçakla

 


Cümle İçerisinde Kullanımı

 

Evinin önündeki çiçekle herkese mesaj vermeye çalışıyordu.

 

Bahçedeki kuşlar şarkı söylüyordu.

 

Arabanın ön tarafındaki kırık camla yola devam etmeyeceğini anlamıştı.

 

Çocuk, sulukla okula doğru yürüyordu.

 

Bulutla birlikte köylerine bereket gelmişti.

 

Uçakla her zaman seyahat etmeyi düşünüyordu.

 

3. "ile" ünlüyle biten kelimelere bitişik yazıldığı zaman araya "y" koruyucu ünsüzü girer ve "ile"nin başındaki "i" ünlüsü düşer.

 

Örnek


Kapı ile > kapıyla


Çevre ile > çevreyle


Sopa ile > sopayla


Deve ile > deveyle


Yazı ile > yazıyla


İsmi ile > ismiyle

 


"ile"nin Cümle İçerisinde Kullanımı

 

Çocuk kapıyla birlikte içeri girdi.

 

Onun çevreyle ilişkisi hep pozitifti.

 

Sopayla eğitim devri çoktan kapandı.

 

Çölde deveyle yolculuk yapmak istiyordu.

 

Eski yazıyla yazan çok az kişi var günümüzde.

 

Kişiler ismiyle yaşar ve ölür."ile"nin Yazılışı ile İlgili Önemli Uyarılar

 

1.  "ile" ince okunan ve ünsüzle biten bazı kelimelere getirildiğinde ünlü uyumuna uymayabilir.

 

Örnek

 

Dikkat ile > dikkatle

 

Sadakat ile > sadakatle

 

Şefkat ile > şefkatle

 

Cümle İçerisinde Kullanımı

 

Çocuk dikkatle etrafına bakıyordu.

 

Kardeşine her zamanki gibi şefkatle yaklaştı.

 

O her zaman sadakatle iş görür.


2. "ile" kelimesi ayrı yazıldığı zaman kelimede ünlü uyumu aranmaz.

 

Örnek


Okul ile ev arasında gidip geliyoruz.


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

"De" Bağlacı ile "-de, -da" Eklerinin Yazımı

"ki" Bağlacı ve Ekinin Yazımı 

"Mi" Soru Ekinin Yazımı

"İle"nin Yazılışı

Mastar Eklerinin Yazılışı

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı

Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler

Düzeltme İşareti ile İlgili Yazım Kuralları

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazımı

Gün, Ay ve Tarih Adlarının Yazımı

Gezegen ve Yıldız Adlarının Yazımı

Dünya Güneş ve Ay Adlarının Yazımı

Deyimlerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Ek Fiilin Yazılışı

"Şey" Kelimesinin Yazımı

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler

 

Yazım Kuralları Test 1

Yazım Kuralları Test 2

Yazım Kuralları Test 3

Yazım Kuralları Test 4

Yazım Kuralları Test 5

Yazım Kuralları Test 6

Yazım Kuralları Test 7

Yazım Kuralları Test 8

Yazım Kuralları Test 9

Yazım Kuralları Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder