Yazım Kuralları Test 8

1. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Edebiyatımızın bunun gibi daha çok başeserlere ihtiyacı var.

B) Okulun müdür baş yardımcısı okula çok şey katmıştı.

C) En son binbaşı rütbesine yükselmişti Yasin Bey.

D) Olayın elebaşı kişisi yine yakın komşuları çıkmıştı.

E) Bir ustabaşı ancak bu kadar başarılı olabilir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Alm.'dan gelen bütün gençleri tek tek kabul etti.

B) Ali Bey'den çok şey öğrenmişlerdi.

C) Gökçeadamızdaki kuşlar bir bir Avrupa'ya göç etti.

D) Kur'an beşere kurtuluş reçetesi sunar.

E) Onuncu Yıl Marşı'ndan oldukça etkilenmişti.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) İnsan cennet kavramını duyunca elbette heyecanlanır.

B) Eğer cehennem olmasaydı daha çok üzülecektik adaletin vuku bulması için.

C) Her Peygamber bir kavme gönderilmiştir.

D) İnsanların çoğu için sırat köprüsü zor bir geçiş olacak.

E) Yunus Emre, cennet kelimesinin yerine uçmak kelimesini kullanır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Biraz daha iskonto yapması için uğraşıyordu.

B) Gençlerde iskambil oynama geleneği maalesef yaygınlaşmaktadır.

C) Genellikle kadınların giydiği ökçeli ve konçsuz ayakkabılara iskarpin adı verilir.

D) Bir insanın taşıdığı karekter sırtında taşıdığı elbiseden çok daha önemlidir.

E) Herkes Türk ve Dünya edebiyatında klasik eser seviyesine ulaşmış yapıtları mutlaka okumalıdır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Güzellik, çoğu zaman kusurları gizliyen bir örtüdür.

B) Amacı olmıyan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

C) Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.

D) İnsanın dostu yokdur, saadetin dostu vardır.

E) Kendisini pek çok seven çevresinde pek az sevilir.

 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Seçimde herkese propaganda için bir süre verilir.

B) Maçın sonunda stüdyo bir anda karıştı .

C) Lisenin son sınıfında trafik dersinin olması sevindiricidir.

D) İçinden tren geçmeyen şehirleri hep merak ederdi.

E) Son sınıflar sıtaj için işletmelere gönderildi.

 

7. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başı boş, daha rahat yaşamak. (I) Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmeyiz. (II) Çoğu kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. (III) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. (IV) Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmayız. (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yahudilikten sonra bu konuyu işleyeceğiz.

B) Aligil en son İstanbul'u ziyaret etmişlerdi.

C) Reşat Nuriler, edebiyatımızda hep olacak.

D) Atatürkçülüğün en önemli özelliği kişilere saygıdır.

E) Benim Vanlı'm kardeşim elbette toprağını değerlendirecektir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Kral da, dilenci de aynı iştahla açıkırlar.

B) Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli birşey yoktur.

C) Nezaket hiçden gelir fakat her şeyi elde edebilir.

D) Okumak, insana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık verir.

E) Okumak, bir şeyden haz duymaya, zihinimizi beslemeye yarar.

 

10. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) TEDAŞ'tan bununla ilgili bir açıklama geldi.

B) RTÜK'ten bu hafta resmen ceza yağdı.

C) Bütün belediyelere bu ay İLBANK'tan para gönderildi.

D) 15 cm'den fazla kar yağmıştı o tepeye.

E) 20 kg'den fazla bagajı kabul etmez uçaklar.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Her şey kitabın ön söz dediğimiz kısmında özetlenmişti.

B) Bu haftasonu pek verimli geçmemişti doğrusu.

C) Bu konuda kesinlikle bir ön yargı içinde değildi.

D) Gece yarısı çıkıp gelmeleri bizi endişelendirmişti.

E) Herkes sabırsız bir şekilde bagajını bekliyordu.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) 2876 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçirilecek.

B) Yönetici Atama Yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlanacak.

C) Türk Bayrağı Tüzüğü hakkında çok az kişi bilgi sahibidir.

D) Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanunu bu yıl değişecek.

E) Medeni Kanun ile kadınlarımız birçok hak elde ettiler.

 

13. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu konuda Doğu bir adım öndedir, diye düşünüyorum.

B) Türkiye'nin doğusu yoğun kar yağışı altına girdi.

C) Bizi Batı bir türlü içine almak istememektedir.

D) Ülkemizin Batı illeri yağışlı havanın etkisine girecek.

E) Bir zamanlar Batı medeniyetini öğrenmek daha zordu.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Ağlarına nedense hep köpek balığı takılırdı.

B) Deve kuşu gibi başını kuma sokanlar elbette gerçeği göremezler.

C) İpekböceği en sevdiği hayvanların başında gelirdi.

D) Şeker pancarı onların en önemli gelir kaynağıydı.

E) Bizim buralardaki ağaçlarda bu yıl dağ elması çok fazla tutmamış.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ömrünü seyehatle geçirenler bir çok otelci bulur, ama dostluk kuramaz.

B) Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur.

C) Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız.

D) Öyle horozlar vardırki öttükleri için sabahın olduğunu sanır.

E) Para arttıkça, para sevgiside artar.

 

16. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ahmet Mithat Efendi, önemli yazarlarımız arasında yer alır.

B) Herkes aslan yürekli Richard'ı merak ediyordu.

C) Sarayda Nişancı Mehmet Paşa'nın sözü daha çok geçerdi.

D) Hikâyelerde Dede Korkut sürekli ortaya çıkıp nasihatlerde bulunur.

E) Savaşta Deli Petro esir düşmüş ve yenilgiyi kabul etmişti.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi'nde değişiklik yapıldı.

B) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin devamsızlık ile ilgili bazı maddeleri değiştirildi.

C) Millî Eğitim Temel Kanunu'na aykırı bazı maddeler içeriyor yeni yönetmelik.

D) Başbakanlık Genelgesi'nin kapsam alanı genişletildi.

E) Yunus Emre Oratoryosunu oldukça güzel hazırlamıştık.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Şiirin düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemektir.

B) Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynışey değildir.

C) Sanat, özgürlük tarafından emizirildikçe büyür.

D) Sanat ve sanatcıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

E) Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resimidir.

 

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Sanayi için makina her şey demektir.

B) Minibüs yol şartlarından uçuruma yuvarlanmıştı.

C) Herkes oraya müracaat etmek için sıraya girmişti.

D) Bu zamanda müteahhit olmak oldukça kolaydır.

E) Yeni giydiği pantolon oldukça güzeldi.

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Muharip Gaziler Derneği bu yıl daha çok burs verecek.

B) Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum.

C) Farklı projelere imza atan Alioğlu İnşaat başarıdan başarıya koşmaktadır.

D) Bakanlar Kurulu bu kez farklı bir konuyu karara bağlayacak.

E) Türk Dili Dergisi Yayın Danışma Kurulu yeni yazılara imza attı.


CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-C 4-D 5-E 6-E 7-A 8-E 9-D 10-E 11-B 12-D 13-D 14-C 15-C 16-B 17-E 18-A 19-A 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder