Yazım Kuralları Test 9

1. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Senin dayıoğlu yine yapmış yapacağını.

B) Böyle hinoğluhin birisi ilk kez karşıma çıkıyor.

C) Hanımefendi yine aynı tavrı sergiledi orada.

D) Biraz akar yakıt aldıktan sonra yola devam ettiler.

E) Her dalkavuk kötü bir yönetimin eseridir.

 

2. Karac'oğlan der ki ismim öğerler
    Ağı oldu yediğimiz şekerler
    Güzel sever diye isnad ederler
    Benim Hakk'dan özge sevdiğim mi var

Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili sözcükteki "kesme işareti"nin kullanımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sözcükteki anlam karışıklığını önlemek için konulmuştur.

B) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konulmuştur.

C) Kişi adları, soyadları ve takma adlarından sonra gelen çekim eklerini ayırmak için konulmuştur.

D) Kişi isminden sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konulmuştur.

E) Şiirde seslerin ölçü ve söyleyiş gereği bir hecenin düştüğünü göstermek için konulmuştur.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Artık akşamları odamızda ay olmayacak.

B) Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. 

C) Umutları daha çok Kuzey Asya'da yeşermişti.

D) Bizler doğu mistisizmini bir türlü anlayamadık.

E) Arda için Kuzey Anadolu farklı bir önem taşır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Ona kambur denilmesi onu oldukça üzüyordu.

B) Kümbet, Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kendine has yapısı olan genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılan anıt mezarlardır.

C) Her ıslanan kirpik vicdanlara bir mesajdır.

D) Kibrit çöpü kadar ışık saçmayan insanlar var maalesef.

E) Maaşını aldığı zaman annesinin telefonuna kontor yüklerdi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?                      

A) Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir.

B) Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ileriler.

C) Toplumun insanlık özelligi, güzel sanatlarla beslenir.

D) Tatlı sözler şiddetli bir öfkeye karşı tesirli ilactır.

E) Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamıyan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Onuncu Yıl marşı, Çamlıbel ve Çağlar tarafından yazılan ve 1933'te bestelenen marştır.

B) Atatürk'ün Nutuk eserini herkes en az bir kez okumalıdır.

C) Suç ve Ceza en çok okunan klasiklerdendir.

D) O haberi de Resmi Gazete sayesinde öğrenmişti.

E) Türk Edebiyatı dergisinde yeni yazıları çıkacak.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Böyle açıkgöz birisiyle hiç karşılaşmamıştım.

B) Sınıftaki boşboğaz bazı öğrenciler moralimi bozmaktadır.

C) Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvan pazarı oldukça canlıydı.

D) En sevdiğim bisküviler arasında kedidili yer alır.

E) Eşimin hafta sonu yaptığı tavuk göğsü tatlısını oldukça beğenmiştim.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde "de, da" ekiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Sevgi de saygı da her zaman karşılıklıdır her yerde.

B) İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir.

C) Parkta oraya ayrı bir güzellik katmıştı.

D) İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.

E) Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgâra benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.

 

9. Avrupalı (I) bilim insanları Yahudilikten (II) sonra Müslümanlık (III) üzerine bir araştırmaya başladılar. Nice Yusuflar (IV) onların araştırmalarına konu olur Türkiyede. (V)

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I      B) II       C) III       D) IV      E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Herkes her şeyi aynı sürede anlıyamaz diyordu öğretmenimiz.

B) Herkes bir gün her şeyi başaracak seviyeye gelecektir.

C) Bizi yeniden oyalıyacak gibi görünüyor.

D) Bütün insanlık bir gün huzur içinde yaşıyacak.

E) Engelleri birer birer atlıyarak karşıya geçmeye çalıştı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Unutma ki ağızında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.

B) Ya sus ya da susmakdan daha değerli şeyler söyle.

C) Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeğe çalışma, tutmaz.

D) Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arıyan hizmetçi arıyor demektir.

E) Yanıldığını asla kabul etmeyenler en çok yanılanlardır. 

 

12. Şiirde günlük dilde kullanılan sözcüklere farklı anlamlar yüklenir. (I) Şiirin kulağa hoş gelmesi, müziğe yakın olması, çağrışım uyandırması, kapalı olması vb. özelliklere sahip olması onu düzyazıdan ayırır. (II) Şiirde  estetik, ritm, ölçü, vurgu da önemli unsurlardır. (III) Şiirdeki ahengi uyak, redif, aliterasyon, asonans ve vurgu sağlar. (IV) Edebi sanatlar ve imge de şiire renk katan başka unsurlardır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisine

B) Yüksel Serdengeçti Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'ne

C) Türk Dil Kurumu Başkanı'na

D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığına

E) Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Bağrındaki yaraya tuz biber ekmek neden?

B) İçimizdeki güzellikleri çoğu zaman keşfedemiyoruz.

C) Dün akşam evdeki arkadaşların söyledikleri beni üzdü.

D) Madem ki o vardır o zaman her şey vardır.

E) Çocuk ağzındaki yaradan oldukça rahatsız olmuştu.

 

15. 

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur 
                                   I
İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur 
                      II
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan 
                         III
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu 

Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından 
    IV

Hangi kapıyı çalsa kimi zaman 

Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu 
                      V                     

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İnsan beynine biçim veren eğitimdir. Fidan nasıl bükülüyorsa ağac da eğilir.

B) Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. 

C) Propaganda öyle bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken kendisi "ah" der.

D) Umudunu yitirmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.

E) İster kral, ister köylü olsun dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.


17. Bir tarihle birlikte kullanılan gün ve ay adları büyük harfle, diğer durumlarda küçük harfle başlar. Yani belirli bir tarih varsa büyük harf; yoksa küçük harf kullanılır. Yıl belirli değilse sadece ay ve gün adı belirli olsa da yine ay adı büyük yazılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) 12 Ocak 2017 Salı Günü evlenecekler.

B) 12 Ocak 2017 Salı günü evlenecekler.

C) 12 Ocak 2017 salı günü evlenecekler.

D) 12 ocak 2017 Salı günü evlenecekler.

E) 12 ocak 2017 Salı Günü evlenecekler.

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Mirasyedi kişiler zora gelmezler.

B) Antep fıstığı ile uğraşanların sayısı her geçen gün artmaktadır.

C) Erzurum'da oltutaşı üretimi gittikçe yaygınlaşmaktadır.

D) Dil bilgisi üzerinde derin çalışmalara sahiptir.

E) Muş Ovası'nda en çok şeker pancarı ekilir.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Çocuklar, evin önünde beştaş oynuyorlardı.

B) Doğrusu bu konuda suçüstü olmak istemiyordu.

C) Bir aksilik olmazsa bayramüstü size geleceğiz.

D) Er ve er baş herkes çarşıya çıkmıştı.

E) Her ülkede bir başkent vardır mutlaka.

 

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Sürpriz bir şekilde görevinden ayrıldı.

B) Her tombul çocuk için hastalıklar bir adım daha yakın olur.

C) Çocuk tıraş olmak için çarşıya doğru gitti.

D) Amcam tarlasını sürmek amacıyla yeni bir traktör aldı.

E) Tranvay, durağa yanaşmaya başlayınca yavaşladı.


CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-E 3-D 4-E 5-A 6-A 7-E 8-C 9-E 10-B 11-E 12-C 13-B 14-D 15-D 16-A 17-B 18-C 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder