İsimden İsim Yapım Ekleri Nelerdir? Örnekler

İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni sözcükler (isimler) türeten eklerdir. İsimden isim yapım eki alan sözcükler isim gövdesini oluşturur.


Başlıca İsimden İsim Yapım Ekleri
 
-lık: şekerlik, tuzluk, suluk, kışlık, gençlik, rehberlik, aylık
 
-lı: akıl, ağaç, acı, bilgili, baş, para, şehirli, renkli, tuzlu, evli
 
-sız: evsiz, tuzsuz, eşsiz, susuz, huysuz, işsiz, yurtsuz, tasasız
 
-cı: aşçı, izci, dişçi, çay, şaka, işçi, yolcu, kapı, kira
 
-daş: soydaş, vatandaş, yurttaş, meslektaş, arkadaş, yoldaş
 
-er, -ar: sekizer, üçer, altışar
 
-ıncı: beşinci, dokuzuncu, sekizinci
 
-cıl: evcil, bencil, otçul, etçil, insancıl
 
-cık: kitapçık, ayıcık, tepecik, kitapçık, kulakçık, kızılcık
 

-ce, -ca: Türkçe, Arapça, İngilizce, Çatalca, yumuşakça

 
-ceğiz, -cağız: çocukcağız, adamcağız, kızcağız
 
-msi: ekşimsi, acımsı, tepemsi

-sal: kumsal, evrensel

 
-sı: ipeksi, çocuksu
 
-şın: sarışın


-z: ikiz, yalınız


-ti: 
esinti, cıvıl, cızır, çıtır, horultu, patır, şakır, şırıl
 
-ıt: yaşıt
 
-el: sözel
 
-çın: yalçın
 
-ki: yarınki, dün, akşamki, sabahki
 
-leyin: akşamleyin, sabahleyin
 
-gil: Mustafagil, İsmailgilAyrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder