Geniş Zaman

Fiil çekim ekleri arasında yer alır. İş, oluş ve hareketin her zaman yapılacağını bildiren eklere denir. Geniş zaman ekleri "-r, -ar, -er"dir.

 

Örnek


Yaz-ar-ım


Yaz-ar-sın


Yaz-ar


Yaz-ar-ız


Yaz-ar-sınız


Yaz-ar-lar


Geniş Zaman Kipinin Cümle İçerisindeki Kullanımına Örnekler

Her sabah düzenli olarak burada koşu yaparım.

 

Geceleri geç saatlere kadar ders çalışır.

 

Annesine aldırış etmeden her akşam dışarıda top oynar.

 

Not: Geniş zamanın olumsuzu Türkçede olumsuzluk ekleri olan "-me, -ma" eklerinden farklı olarak "-mez, -maz" ekleri ile yapılır. I. tekil ve çoğul şahıslarda yine "-me, -ma" ekleri olur.

 

Örnek


Olumlu       Olumsuz


Yazarım        yazmam


Yazarsın       yazmazsın


Yazar           yazmaz


Yazarız         yazmayız


Yazarsınız     yazmazsınız


Yazarlar        yazmazlar


Ayrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder