İlgi Ekleri

İlgi (Tamlayan) Eki (-ın, -in, -un, -ün, -im)
 
Ad tamlamalarında tamlayan olan sözcüğe gelerek belirtili ad tamlaması oluşturur.
 
Örnek
 
Bahçe
nin çiçekleri herkesi büyüledi.


Onlar
ın evleri ne güzelmiş!


Biz
im okulumuz yeniden boyanmış.
 
Not: Tamlayan eki (-ın, -in, -un, -ün) "ben ve biz" kişi zamirlerine geldiğinde "-im" şeklini alır. Burada yine isim tamlaması oluşturur.
 
Örnek
 
Benim babam


Bizim babamız
 
Not: Tamlayan eki olan "im" eki, iyelik eki olan "-ım, -im, -um, -üm" ekleriyle çoğu zaman karıştırılır. Bunu "tamlayan" ve "tamlanan" unsurlarına bakarak anlayabiliriz.
 
Örnek
 
Arkadaşın gözlüğü. (Tamlayan eki)
 
Gözlüğün kırılmış. (Senin gözlüğün-Tamlanan eki)
 
Not: İsim, zamir ve sıfat-fiil olan sözcükleri edatlara ve fiillere bağlar.
 
Örnek


Arkadaşın için bunları yaptım. (İsmi edata bağlamış.)


Sen
in için her şeyi göze alırım. (Zamiri edata bağlamış.)


Tanıdıklar
ın için bunlar hazırlanmış. (Sıfat-fiili edata bağlamış.)


Bütün güzellikler sen
in olsun. (Zamiri fiile bağlamış.)


Okul birinciliği Furkan'
ın oldu. (İsmi fiile bağlamış.)
 
5. İlgi eki-ilgi zamiri (ki): Ek halinde bulunan bir zamirdir. Türkçede ad görevli bir sözcüğe 


"-ki" ekinin getirilmesiyle oluşturulur. Eklendiği sözcüğe her zaman bitişik yazılır. Büyük ve küçük ünlü uyumuna uymayan ilgi zamirinin sadece "-ki" şekli vardır. Belirtili isim tamlamalarında "tamlanan" unsurunun yerini tutar.
 
Örnek
 
Senin
ki (senin evin)


bizim
ki (bizim evimiz)


Sizin
ki (sizin eviniz)
 
Not: "ki" eki ilgi zamiri dışında bağlaç ve yapım eki olarak da kullanılır. Bağlaç olduğunda ayrı, yapım eki olduğunda bitişik yazılır.
 
Örnek


Sınava çalışmalısın ki kazanasın. (bağlaç)


Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. (bağlaç)


Akşamki maç bir hayli ilginçti. (sıfat yapan / yapım eki olan ki)


Evdeki hesap çarşıya uymaz. (sıfat yapan / yapım eki olan ki)


Ayrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder