Çoğul Ekleri

İsim çekim ekleri arasında yer alır. Eklendiği sözcüklere çokluk anlamı katar. Varlıkların birden fazla olduklarını belirtir. Çokluk eki ''-lar, -ler''dir. 
 
Örnek


İnsanlar inançla yaşar.


Yaprak
lar bir bir dökülüyordu.
 
Not: "-ler, -lar" eki hem çokluk, hem III. çoğul şahıs eki hem de yapım eki görevinde (aile adı oluşturarak) kullanılabilmektedir.
 
Örnek
 
Sınıftan kitap
lar alındı. (çokluk eki)


Dün okula geldi
ler. (III. çoğul şahıs eki)


Mustafa
lar yarın bize gelecek. (yapım eki)


Not: Çokluk eki geldiği sözcüğe sayıca çokluk dışında farklı anlamlar da kazandırabilir.
 
Örnek
 
Akşamları ders çalışırım. ("Her" anlamı katmıştır.)
 
Seksen yaşlarında bir yaşlı yaşar bu kasabada. ("Yaklaşık, tahmin" anlamı katmıştır.)
 
Mustafalar bize gelecekler. ("Aile" anlamında "-gil" ekinin yerine kullanılmıştır.)
 
Almanlar çalışkan insanları temsil eder. ("Millet, ulus" anlamındadır.)

Bu millet nice Fatih'ler, Kanuni'ler yetiştirecek. ("Benzerleri" anlamındadır.)

 
Mustafa Bey döndüler mi? ("Saygı" anlamındadır.)
 
Yıllar yılı hasretle bekledi. ("İkileme" görevindedir.)


Ateşler içinde bir o yana bir bu yana kıvranıyordu. (Abartma anlamı katmıştır.)


Sizler ve bizler bunu başaracağız. (Çoğul şahıslı zamirlere gelmiştir.)


Okuldaki Mustafa'lar bir tarafa ayrılsın. (İsimleri aynı olanları belirtir.)


Ayrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder