İyelik Ekleri

Adlara ve ad soylu sözcüklere gelerek onlara aitlik anlamı katan, onların neye, kime ait olduklarını belirten eklere denir. Tamlamalarda "tamlanan" kısmını oluşturur. İsmin başına "benim, senin, onun, bizim, sizin, onların" zamirlerini getirerek de iyelik eklerini bulabiliriz. İyelik (tamlanan) ekleri ''-m, -n, -i, -miz, -niz, -leri''dir. 


Örnek
 
Araba-m (benim arabam)


Araba-n (senin araban)


Araba-s-ı (onun arabası)


Araba-mız (bizim arabamız)


Araba-nız (sizin arabanız)


Araba-ları (onların arabaları)
 

İyelik Ekleri ile İlgili Cümle Örnekleri
 
Araba
m dün akşam kaza yapmış.
 
Dün akşam çarşıda senin baba
nı gördüm.
 
Herkes onun can
ı yanacak diye düşünüyor.
 

Her şeyle ilgilenmek istemiyordu, derdimiz bize yeter, derdi.

 
Bütün bunları sizin kardeşi
niz yaptı.
 
Onların ev
leri hiçbir zaman bu fiyata satılmaz.
 
Not: İyelik eki olan "-ı, -i, -u, -ü" ile hâl eki olan "-ı, -i, -u, -ü" ekleri çoğunlukla birbirine karıştırılır.
 
Örnek
 
Defteri dün okulda kalmış.
 
"-i" eki, iyelik ekidir. (Tamlama kurabildiği için iyelik ekidir. Tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.)
 
Defteri bu masanın altında buldum.
 
"-i" eki, durum ekidir. (Tamlama kurmaz. Başına "onun" kelimesi getirilemez.)
 
Not: Bir sözcükte iyelik eki ve hâl eki birlikte yer alırsa önce iyelik eki sonra da hal eki gelir.
 
Örnek
 
Okuluna öğrenci alınmış. ("u" sesi iyelik eki, "a" sesi yönelme hal ekidir.)
 
Okulunu hemen bulmuş. (Birincisi iyelik eki, ikincisi hal ekidir.)


Ayrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder