Görülen Geçmiş Zaman

Tanık olunan, bizzat görülen geçmişte yapılan bir eylemin dile getirilmesinde kullanılır. Fiil çekim ekleri arasında yer alır. Görülen geçmiş zaman ekleri "-dı, -di, -du, -dü -tı, -ti, -tu, -tü"dür.

 

Örnek

 

Yaz-dı-m


Yaz-dı-n


Yaz-dı


Yaz-dı-k


Yaz-dı-nız


Yaz-dı-lar

 


Görülen Geçmiş Zaman Kipinin
 Cümle İçerisindeki Kullanımına Örnekler

 

Bütün konuları sınıfta öğretmenin gözetiminde yazm.

 

Sizi dün çarşıda gezerken görm.

 

Annesi hasretle beklediği çocuğunun yanaklarından saatlerce öp.

 

Ayrılan arkadaşının ardından öylece bakakal.


Ayrıca bakınız

 

Yapım Ekleri  
       

Yapım Ekleri
İsimden İsim Yapım Ekleri
İsimden Fiil Yapım Ekleri
Fiilden İsim Yapım Ekleri
Fiilden Fiil Yapım Ekleri
 
Çekim Ekleri 

 

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
Hal (Durum) Ekleri
İyelik Ekleri
Çokluk Ekleri
İlgi Eki
Eşitlik Eki
"-le" Vasıta Eki 
Fiil Çekim Ekleri

Haber (Bildirme) Kipleri

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman
Dilek Tasarlama Kipleri
Gereklilik Kipi

Şart Kipi

İstek Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri 

 

Yapım ve Çekim Ekleri Konu Testleri


Yapım ve Çekim Ekleri Test 1

Yapım ve Çekim Ekleri Test 2

Yapım ve Çekim Ekleri Test 3

Yapım ve Çekim Ekleri Test 4

Yapım ve Çekim Ekleri Test 5

 

Sözcükte Yapı Basit, Türemiş ve Birleşik Kelimeler

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder