Uyarı Cümleleri

Kişiye bir durumdan vazgeçmesi için onu ikaz etmeye, öğütler vermeye uyarma; bu özelliklerin yer aldığı cümlelere de uyarı cümleleri denir. Büyüklerin küçüklere yaptığı nasihatler de bu anlamda değerlendirilebilir. Uyarı cümlelerinde genellikle olumsuz bir durum söz konusudur. Amaçlanan da kişiyi bu olumsuz durumdan kurtarmaktır. 
 
Uyarı Cümleleri ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler
 
Örnek 1

Bir daha asla evimin bahçesinden geçmeyin.
 
Cümlede kişinin bir durumdan vazgeçmesi için bir ikaz yapılmıştır. Uyarı cümlelerinde yer alan olumsuz durum burada da söz konusudur. Amaç, kişiyi hareketinden vazgeçirmektir. Bu sebeplerle cümle uyarı cümleleri içerisinde değerlendirilir.
 
Örnek 2

Sakın bir daha deneyeceğim, deme.
 
Cümlede bir ikaz söz konusudur. Amaçlanan ise kişiyi hareketinden vazgeçirmektir. Cümlenin yükleminin olumsuzluk içeren bir ek alması da bunu göstermektedir. Bu sebeplerle cümleyi uyarı cümleleri içerisinde değerlendirmeliyiz.
 
Örnek 3

Eşyaları taşırken kırmamak için dikkat edin.

Kişiye bir durumdan vazgeçmesi için onu ikaz etmeye, öğütler vermeye uyarma; bu özelliklerin yer aldığı cümlelere de uyarı cümleleri denir, demiştik. Bu cümlede de bir ikaz söz konusudur. Amaç bir olumsuzluğun önüne geçip onu engellemektir.

Örnek 4

İlacı günde üç defadan fazla kullanmayınız.

Cümlede bir emir söz konusu olup bir olumsuzluğun önüne geçmek amaçlanmıştır. Bu sebeple cümleyi uyarı cümleleri içerisinde değerlendirmeliyiz.

Örnek 5

Gideceğiniz mesafe kısa da olsa emniyet kemerinizi takınız.

Cümlede geçen "emniyet kemerini takmak" kısmı ikazın olduğu yerdir. Cümlede bir olumsuzluğun önüne geçmek amaçlanmıştır. Bu sebeple cümle uyarı cümleleri içerisinde değerlendirilir.

Uyarı Cümleleri Örnekler

Haksız yere hiçbir ferde layık olmayan muamelede bulunma!
 
Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
 
Ayağınız ıslak bir şekilde asla gezmeyiniz.
 
Lastiklerin basıncını kontrol etmeden uzak yola çıkmayınız.
 
Ateşle doğalgaza asla yaklaşmayınız!
 
Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.
 
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder