Alay

Kişinin, bir durumun kusurlu, gülünç, eksik taraflarını küçümseyerek onunla eğlenmesi alay; bunun yer aldığı cümleler de alay cümleleri olarak adlandırılır. Küçümseme ve eğlenme ses tonu, söz ve davranışla olabilir.
 
Alay Anlamı ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler
 
Örnek 1

Bu kasabada çok fazla anlatım bozukluğu yapanları sunucu yapıyorlar.
 
Kişinin, bir durumun kusurlu, gülünç, eksik taraflarını küçümseyerek onunla eğlenmesi alay olarak adlandırılır. Çok fazla anlatım bozukluğu yapan kişiler, dili iyi kullanamayan kişilerdir. Sunuculuk yapmak demek, kişinin dili çok iyi kullanması demektir. Cümlede "alaya alma" söz konusu olduğundan cümle alay cümleleri içerisinde değerlendirilir.
 
Örnek 2

Bu disiplinsiz kişiyi ordu komutanı yapsınlar.
 
"Ordu" denildiğinde aklımıza "disiplin" gelir. Cümlede disiplinsiz davranışlı bir kişiden söz edilmiştir. Bu kişinin ordu komutanı olması söz konusu olamaz. Cümlede alay anlamı söz konusu olduğundan cümleyi de alay cümleleri içerisinde değerlendirmeliyiz.  
 
Örnek 3

Haftada bir saatlik çalışmayla Tıp Fakültesini ilk girişte kazanırsın.

"Tıp" bölümünü kazanmak çok büyük emek ve çalışma gerektirir. Hiç kimse günde bir saatlik çalışmayla tıp kazanamaz. Cümlede bir alay söz konusudur. Dolayısıyla cümle de alay cümleleri içerisinde yer alır. 

 
Örnek 4

Öğretmenimiz öyle güzel ders anlatır ki öğrenciler derse yastıklarıyla gelir. 

Öğretmenin ders anlatmayı becerememesinden bahsedilmektedir. "Derse yastıkla gelmek", "derste uyumak, dersi dinlememek" demektir. Cümlede bir alay söz konusu olduğu için cümle de alay cümleleri içerisinde yer alır.
 
Örnek 5

Zekâ fışkırıyor herif, bir şeyi elli kez anlatsan da hiç anlatmasan da aynıdır. 

Zeki insanlar, bir şey bir kez anlatıldığında anlayan kişilerdir. Elli kez birine bir şey anlatmak onun zeki değil de "aptal" biri olduğunu gösterir. Cümlede alay anlamı söz konusu olduğundan cümle de alay cümleleri içerisinde değerlendirilir.

Örnek 6

Bu soruyu ilkokul birinci sınıftakiler bile yapar. 

İlkokul birinci sınıfa giden öğrenciler ancak okuma ve yazmayı becerirler. Cümlede alaya alma söz konusudur. Cümleyi bu şekliyle alay cümleleri içerisinde değerlendirmeliyiz.

Ayrıca bakınız

1 yorum: