Öz Eleştiri

Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. "Otokritik" olarak da adlandırılır. Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç şeklinde oluşup şekil ve anlam bakımından da olumsuzluk içerir.
 
Öz Eleştiri ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler
 

Örnek 1

Büyüklerimin sözlerine kulak asmadığımdan başımı taşlara vuruyorum.

Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri dendiğini söylemiştik. Bu cümleye de baktığımız zaman kişinin kendi kendisini eleştirdiği görülmektedir. Öz eleştiri cümlelerinde "keşke yapmasaydım" anlamı vardır. Yani sonuçta pişmanlık söz konusudur. Cümle bir olumsuzluğu içermektedir. Bu cümlede de bu özellikler söz konusu olduğundan cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

 

Örnek 2

Ders dinleme esnasında söylenenlere dikkat etmediğim konuları anlayamıyorum.

Cümlede otokritik söz konusudur. Öz eleştiri cümleleri mutlaka kişinin kendisini eleştirmesi ile ilgilidir. Bu cümlede de konuları anlayamamasını kendisinden kaynaklanan bir nedene bağlıyor. Cümle neden-sonuç cümlesi şeklinde oluşmuştur. Cümlede bir öz eleştiri olduğu için cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

 

Örnek 3

Sınavda zamanlama hatası yaptığım için başarısız oldum.

Cümlede bir kişinin kendi davranışları üzerinde bir yargısı söz konusudur. Cümleden bir pişmanlık sezilmektedir. Öz eleştiri ifadesinin olduğu yer "zamanlama hatası" sonuç "başarısız olma" söz öbeğidir. Dolayısıyla cümle öz eleştiri cümleleri arasında değerlendirilir.

 

Örnek 4

Annemin kalbini, iyice düşünmeden konuştuğum için kırmışımdır.

Yukarıdaki cümle; neden-sonuç ilişkisi olan bir öz eleştiri cümlesidir. "İyice düşünememek" neden; "annesinin kalbinin kırılması" sonuçtur. Cümlede aynı zamanda bir pişmanlık söz konusudur. Dolayısıyla cümle öz eleştiri cümleleri arasında yer alır.

 

Örnek 5

Gelecek nesillere temiz bir miras bırakmayacağımız için tarih bizi affetmeyecek.

Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. "Otokritik" olarak da adlandırılır. Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşur. Bu cümlede de kişilerin kendilerine yönelik olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle de bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde değerlendirilir.

 

Örnek 6

Derste ilgili ilgisiz her soruya cevap vermeye çalıştığım için öğretmenimin gözünden düştüm.

Cümlede kişinin kendisine yönelik olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle, aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşmuştur. "Öğretmenin gözünden düşmek" sonuç; "alakalı alakasız her soruya cevap vermeye çalışmak" neden kısmını oluşturur. Cümle bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde değerlendirilir.

 

Örnek 7

Öğretmenimin anlattıklarını not almadığım için konuyu anlayamamışım.

Cümle, neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşan bir öz eleştiri cümlesidir. Cümlede bir pişmanlık dolayısıyla kendi davranışlarına getirdiği olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Cümle, böylelikle öz eleştiri cümleleri arasında değerlendirilir.

 

Örnek 8

Bizler dinimizi iyi yaşamadığımız için kişilere kötü örnek oluyoruz.

Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. Bu cümlede de kişinin kendisine olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde oluşmuştur. Cümle de bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

 

Örnek 9

Necip Fazıl'ı hayattayken onu anlamak için hiçbir çaba sarf etmedik.

Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşur. Bu cümleler şekil ve anlam bakımından olumsuzluk içerir. Bu cümleye de baktığımız zaman "-me, -ma" olumsuzluk ekini görürüz. Cümle, bu özellikleriyle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

 

Örnek 10

Görevimi layıkıyla yerine getirmediğim için belalar yakamı bırakmıyor.

Cümlede kişinin kendisine yönelik olumsuz bir eleştirisi göze çarpmaktadır. Cümle; aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde oluşmuştur. Şekil ve anlam bakımından olumsuzluk içeren cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder