Yorum


Herhangi bir olay veya duruma duyguların katıldığı anlatımlardır. Yorum cümlelerinde kişisellik, öznellik egemendir. Yorum cümleleri bir olay veya duruma dayanan kişisel görüşleri içerir.
 
Yorum Cümleleri ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler

Örnek 1
Artık hayallerim suya düşecek diye kaygılanmıyorum çünkü onlar düşe düşe yüzmeyi öğrenmişler. (Cemal Süreyya)
Cümlede kişisellik, öznellik ön plandadır. "Hayallerin suya düşmesi" ve "hayallerin düşe düşe yüzmeyi öğrenmeleri" sözlerinde kişisel görüş ve duygular egemendir. Cümle de bu özellikleriyle yorum cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 2
Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz. (Balzac)
"Dürüstlük" soyut bir kavramdır. Soyut kavramlar pahalı veya ucuz olmaz. Cümlede "Dürüstlük, pahalı bir mülktür." ve "ucuz insanlar" ifadeleri kişisel görüş içerdiklerinden cümlede yorum söz konusudur. Dolayısıyla cümle, bir yorum cümlesidir.

Örnek 3
Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür. (Victor Hugo)
Cümlede kurgu "kadın" ve "ana" sözcükleri üzerindedir. "Ana" çocuk sahibi olduğu için daha duyarlı, şefkat sahibi birisi olarak bilinir. Annelerin gücü buradan gelir. Bu şekliyle cümle yorum cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 4
Bahar mevsimiyle duygular sele dönüşür.
Herhangi bir olay veya duruma duyguların katıldığı anlatımlara, cümlelere yorum cümleleri denir, demiştik. Yorum cümlelerinde kişisellik, öznellik egemendir. Yorum cümleleri bir olay veya duruma dayanan kişisel görüşleri içerir. "Duyguların sele dönüşmesi" söz grubuyla cümlede duygu değeri oluşturulmuştur. Cümlede böylelikle bir yorumlama söz konusudur.

Örnek 5
Ne zaman bir düş kursam ertesi gün hayal kırıklarını topluyorum. (Murathan Mungan)
Cümlede kişisel görüş ve öznellik hakimdir. "Düş kurmak" ve "hayal kırıklıklarını toplamak" kelime gruplarıyla bu öznellik sağlanmıştır. Cümle bu nedenle yorum cümleleri içerisinde değerlendirilir.

Örnek 6
Sesini hatırlamıyorum bile ama söyledikleri hala aklımda. (İlhan Berk)
Herhangi bir olay veya duruma duyguların katıldığı cümlelere yorum cümleleri denir, demiştik. Yorum cümlelerinde kişisellik, öznellik egemendir. Yorum cümleleri bir olay veya duruma dayanan kişisel görüşleri içerir. Bu cümlede "söyledikleri hala aklımda" sözleriyle İlhan Berk bir duygu atmosferi oluşturmaya çalışmıştır. 

Örnek 7
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına der, Kemalettin Kamu.
"Gönlümü yayla yaptım " ifadesi kişisel görüşün yer aldığı bölümdür. Burada öznellik söz konusudur. Şair, sanatsal bir ifadeyle bir yorumlamaya gitmiştir. Cümlede böylelikle bir yorum yapılmıştır.

Örnek 8
Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel sonu yazar.
"Zaman" kavramı etrafında dönen bir yorumlama söz konusudur. Cümle kişisel görüş içermektedir. Yani cümle, öznel bir cümledir. Öyleyse cümleyi yorum cümleleri içerisinde değerlendirmeliyiz. 

Örnek 9
Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. (Rousseau)
Cümlede bir olaya duygular katılmıştır. Cümle, bir yorum cümlesidir çünkü yorum cümlelerinde kişisellik, öznellik egemendir. Yorum cümleleri, bir olay veya duruma dayanan kişisel görüşleri içerir. "Beraber ağlamaktaki tatlılık" ve "kalpleri birbirine bağlamak" kelime grupları yorumlamanın olduğu yerlerdir. Cümle de bu nedenlerle yorum cümleleri içerisinde değerlendirilir. 

Örnek 10
Meğer susmak; insanın içiyle konuşmasıymış, geç fark ettim. (K. Tazeoğlu)
"İnsanın içiyle konuşmasıkelime grubu bir öznelliği yani kişisel görüşü içerir. Bu da bir yorumdur.

Aşağıdaki cümlelerde yorumlanabilecek sözler farklı bir renkle belirtilmiştir. Cümleleri yorumlayınız.
Farklı bir dünyayla karşılaşırsınız onun bu son eserinde.
Hayat yaşandığı kadar vardır. Gerisi ya hafızalardaki hatıra ya hayallerdeki ümittir.
Ay ninniler söylüyordu Dünya'ya, Güneş ağabeyisi uykudayken.
Uçsuz bucaksız gökyüzünde kanat çırpan martıların seyrinde gönül huzura ererdi.
Yeryüzünde biten her hayat için gökyüzünde bir melek ağlar.
Hasret kapımda nöbet tutar.
Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz. (Cheney)
Eğer aşk için kelime gerekseydi, dilsizler nasıl sevecekti. (Edward)
Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın. Sussan acıtır; konuşsan kanatır! (Oğuz Atay)
Hazin hazin esiyordu sonbahar rüzgârları.
Acıya kahkaha atabilmek bir sanatsa eğer ben çok pahalı bir tabloyum. (Bukowski)

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder