Öneri

Bir durumla ilgili görüş sunmaya ve tavsiyede bulunmaya öneri denir. "Teklif" olarak da adlandırılır. Amaç bir sorunu çözmek, daha iyiye yönelmek ve sorunla ilgili yol göstermektir. Öneri anlamı taşıyan cümleler de öneri cümleleri olarak adlandırılır.
 
Öneri Cümleleri ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler
 
Örnek 1

Derslere az ama devamlı ve planlı çalışsanız da başarılı olursunuz.

Cümlede bir tavsiye söz konusudur. Başarılı olma konusunda bir görüş ortaya konulmuştur. Daha iyiye yönelmek için bazı koşullar söz konusu edilmiştir. Dolayısıyla bu cümle öneri cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 2

Akşamları erken yatmanız sabah derse adapte olmanızı sağlayacaktır.

Cümlede dersi daha iyi dinleme, derse adapte olma konusunda bir öneri söz konusudur. Teklif edilen husus "akşamları erken yatma"dır. Dersi daha iyi dinleme yani iyi olana yönelme amaçlanmıştır. Dolayısıyla cümle öneri cümleleri arasında yer alır.
 
Örnek 3

Konuları daha iyi kavratabilmek için anlatımda açık ve anlaşılır bir dil kullanmalıyız.

Bir konu ile ilgili bir kişinin görüşü söz konusudur. O da eserde kullanılan dille ilgilidir. "Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak" söz grubu teklifi oluşturan ifadelerdir. Öneri cümleleri, bir tavsiyeyi içerdiklerinden bu cümle de öneri cümleleri arasında yer alır.
 
Örnek 4

Kararınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağını düşünüyoruz.

Cümlede bir durumla ilgili bir görüş sunmak, tavsiyede bulunmak söz konusudur. Amaç bir sorunu çözmektir. Sorunun çözülmesi için bir öneride bulunulmuştur. Dolayısıyla bu cümle de öneri cümleleri içerisinde yer alır.
 
Örnek 5

Roman kahramanlarını yöresel dille konuşturmazsanız iyi olur.

Öneri; bir durumla ilgili görüş sunmak, tavsiyede bulunmaktır. Amaç bir sorunu çözmek, daha iyiye yönelmek ve sorunla ilgili yol göstermektir. Bu cümle de bu doğrultuda oluşturulmuştur. Dolayısıyla cümle öneri cümleleri arasında yer alır.
 
Öneri Cümleleri Örnekler
 
Bana göre dersi kütüphanede işlerseniz daha çok verim alırsınız.
 
Sabır bir erdemdir sakın ondan vazgeçmeyin!
 
Çağlara hitap edecek eserler oluşturmaya çalışın.
 
Daha büyük işler yapmak için güçlerinizi birleştirmelisiniz.

Çukurova'yı merak ediyorsanız Yaşar Kemal'i okumalısınız.
 
Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder