Mecazlı İfadeleri Yorumlama

Mecaz, bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır. Bazı cümlelerde mecaz anlamlı ifadeler ve simge sözcükler yer alır. Bu tip sorularda öncelikle mecazlı ifadeleri yorumlama yoluna gidilmelidir.

Mecazlı İfadeleri Yorumlama ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler

Örnek 1

Para, iyi bir uşak fakat fena bir efendidir.

Cümledeki "uşak" sözcüğü "köle, hizmetçi" anlamındadır. Cümlede kazandığı anlam ise "hayatı kolaylaştırma"dır. "Efendi" sözü ise "hükmeden" anlamındadır. Cümlede "hayatı zorlaştıran" anlamında mecaz anlamda kullanılmıştır. 

Örnek 2

Eserlerini sıcak bir dille yazdığından okur kitlesi oldukça fazladır.

Cümledeki mecazlı ifadeleri yorumlamaya öncelikle cümledeki mecazlı anlatımı oluşturan "sıcak bir dil" söz grubu ile başlanmalıdır. "Sıcak" sözcüğü cümlede kendi anlamının dışında kullanılmıştır. Cümlede, "samimi, içten bir anlatım" denilmek istenmiştir.

Örnek 3
 
İnsanı yaşama hazırlamayan ve işe yaramayan bilgi, sahibini altında ezen bir yük gibidir.
 
Yukarıdaki cümlede "sahibini altında ezen yük" söz grubuyla mecazlı anlatıma başvurulmuştur. Cümlede "hayatı yönlendirmeyen işlevsiz bilgiler kişiyi rahatsız eder." anlamındadır.

Örnek 4

Kendini hayata boş gözlerle bakan biri olarak görmüyordu.
 
Cümlede geçen mecazlı ifadeleri yorumlamaya mecaz anlamda kullanılan sözcükler ve bu sözcüklerin oluşturduğu söz öbeğiyle başlayalım. "Hayata boş gözlerle bakmak" sözü mecaz anlamda kullanılmıştır. "Boş" içinde bir şeyin olmadığı nesneler için kullanılır. Burada ise "hayata anlamsız gözlerle bakmak anlamında" olduğundan mecazlı bir anlatım vardır.

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder