Özgünlük

Sözlükte; "çeviri olmayan, asıl olan" anlamına gelir. Özgünlük; yapıtların kendine özgü özellikler taşımasıdır. Başka bir deyişle sanatçının yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, taklitten uzak durması, orijinal olması, yeni, farklı şeyler söylemesidir. Özgünlük, hem içerik hem de üslupta söz konusu olabilir. İmza, bir özgünlük örneğidir.
 
Özgünlük ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler 

Örnek 1

Eserleri tamamen onun imzasını taşır.
 
Cümledeki "imza" sözcüğü özgünlük için örnek verilebilecek en önemli kavramdır. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar imza var demektir. Herkes "imza"sının sorumluluğunu taşıdığı için imza kişinin nevi şahsına münhasırdır. Bu da özgünlük demektir.

Örnek 2

Eserlerinde kullandığı ilginç imgeleralışılmamış bağdaştırmalar ve kurduğu sıra dışı tamlamalar ile dikkatleri üzerine çekmesini başarır.
 
Cümlede özgünlük kavramını çağrıştıran sözler; ilginç imgeler, kurduğu sıra dışı tamlamalar, alışılmamış bağdaştırmalardır. Dikkatleri çekmek de ancak özgün içerik ve üslupla olur.

Örnek 3

Bütün gayreti sanata zirveyi yakalamak olsa da amacı, içerik ve üslupta kendisi olarak kalmayı başarmaktı.
 
Sanatta bütün mesele "kendisi olarak kalmayı başarmak" meselesidir. Yukarıdaki cümlede gerek içerik gerekse de anlatım tarzı (üslup) açısından özgün birisinden bahsedilmektedir. Bu da "kendisi olarak kalmayı başarmak" sözlerinden anlaşılmaktadır.

Örnek 4

Yapıtlarına kendi mührünü vuran bir sanatçı elbette kalıcılığı yakalar.
 
Cümlede sanatta kalıcılığı yakalamanın yolunun eserin taklitten uzak, orijinal olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Özgünlük; başkasından farklı olmayı gerektirir. Cümlede geçen "kendi mührünü vurmak" söz öbeği de özgünlük anlamına gelmektedir.

Örnek 5

Eserlerinin klasik olmasını sağlayan onun dil ve anlatımındaki 
yenilikçiliğiydi.
 
Özgünlük; yapıtların kendine özgü özellikler taşımasıdır. Başka bir deyişle sanatçının yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, taklitten uzak durması, orijinal olması, yeni, farklı şeyler söylemesidir. Bu cümlede de "yenilikçilik" özgünlük ile ilgili bir kavramdır. Eserin klasik olması demek bütün çağlarda kabul görmesi demektir. Bunu da eserin "yenilikçi" olması sağlamıştır. Öyleyse cümlede özgünlük söz konusudur.

Örnek 6

Onun şiirleri başka şiirleri asla çağrıştırmaz.

 
Özgünlük; sanatçının, yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, taklitten uzak durması, orijinal olması, yeni, farklı şeyler söylemesi demektir. Cümlede geçen "çağrıştırmaz" sözü de özgünlük ile ilgili bir kavramdır.

Örnek 7

Herkesin söylediği türküyü kendi sesiyle söylemiş, kişiliğinin damgasını vurmuş sözlerine türkünün.
 
Özgünlük; yapıtların kendine özgü özellikler taşımasıdır. Özgünlük hem içerik hem de üslupta söz konusu olabilir. Yukarıdaki cümlelerde de içerikte bir özgünlük, yenilik söz konusu olmamasına karşın üslupta farklılık yani özgünlük söz konusudur.

Örnek 8
 
Fuzuli'nin "Leyla ve Mecnun" mesnevisini gerek içerik gerekse dil ve anlatım açısından ölümsüz kılan eserin üzerinde herhangi bir gölgenin olmamasıdır.
 
Cümlede geçen "gölgenin olmaması" kelime grubu; yapıtların kendine özgü özellikler taşıması, sanatçının yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, taklitten uzak durması, orijinal olması, yeni, farklı şeyler söylemesi, anlamlarına gelmektedir. Burada hem içerik hem de üslupta bir özgünlük söz konusudur. Bu da eseri ölümsüz kılıp klasik eser yapmıştır.

Örnek 9

O, sanatında olduğu gibi kendi toprağında yetişen bitkilere başka mecralardan su taşımaya karşıydı.
 
"Başka mecralardan su taşımaya karşı olmak" yapıtların kendine özgü özellikler taşıması anlamına gelir. Bu da özgünlük demektir. Sanatçının, yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, taklitten uzak durması, orijinal olması, yeni, farklı şeyler söylemesi cümlede ön plana çıkarılmıştır.

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder