Alışılmış ve Alışılmamış Bağdaştırma

Alışılmış Bağdaştırma
 
Akla, mantığa uygun bağdaştırmalara alışılmış bağdaştırma denir. Bir şekilde Türkçede herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı söz veya söz öbekleridir. Kullanımı sözlüklerde ve dil bilimi kitaplarında olan bağdaştırmalardır.
 
Örnek 

Trafik levhaları

Okul tabelası

Trafik ışıkları

Mavi elbise

Kapı kolu

 
Alışılmamış Bağdaştırma

Akla, mantığa uymayan bağdaştırmalara alışılmamış bağdaştırma denir. Alışılmamış bağdaştırmalar; mantık kurallarına ve akla aykırılık teşkil eder. Alışılmamış bağdaştırmaların Türkçede kullanımları söz konusu değildir.
 
Örnek 

İçilmiş sıralar

Trafik domatesi

Kırık kâğıt

Yanmış su

Domates perdesi

 
Not: Sınavlarda, alışılmış-alışılmamış bağdaştırmalar ile ilgili daha çok cümlelerde boşluk bırakılarak uygun olan sözcük veya söz öbeği ile cümlelerdeki boşlukların tamamlanması sorulur.
 
Örnek Cümleler
 
O hiçbir zaman ……………….fırsatları aklından çıkaramadı. Belli ki çok etkilenmişti. 
 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun sözcük hangisidir?

A) bulunan               

B) içilen           

C) kaçırılan            

D) işitilen           

E) uygulanan

 
Çözüm
 
Bulunan fırsatlar (alışılmamış bağdaştırma)
 
İçilen fırsatları (alışılmamış bağdaştırma)
 
Kaçırılan fırsatları (alışılmış bağdaştırma)
 
İşitilen fırsatları (alışılmamış bağdaştırma)
 
Uygulanan fırsatları (alışılmamış bağdaştırma)
 
Cevap "C"  seçeneğidir.

Ayrıca bakınız 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder