Ünsüzler ve Özellikleri

Ünsüzlerin Özellikleri
      
Ses yolunda boğumlanarak çıkan sesler ünsüz ses olarak adlandırılır.  Ünsüzler, tek başlarına telaffuz edilmez. "e" ünlüsü ile birlikte telaffuz edilir. Türkçede 21 tane ünsüz harf vardır: Bunlar; "b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z" harfleridir.
  
Sert ünsüzler: Ses tellerinde herhangi bir titreşme olmadan oluşur.
 
Yumuşak ünsüzler: Ses tellerinin titreşmesiyle oluşur.
 
Sürekli ünsüzler: Ses yolunun daralmasıyla oluşan ünsüzlerdir.
 
Süreksiz ünsüzler: Ses yolunun kapalı olduğu durumda meydana gelen ünsüzlerdir.
 
Ünsüzlerle ilgili bazı kurallar:
 
1. Türkçede kelime başında iki ünsüz bir arada yer almaz. "Bre" ünlemi istisnadır.
 
Örnek 

Fren, tren, plân, klip, krater, grup, star, trafik, kral, kelimeleri Türkçe değildir. 
 
2. Türkçede "mğl, v, cfrjpşnh, z" ünsüz harfleri kelimenin başında bulunmaz.
 
Örnek

Mesele, ğark, lazım, vesile, Cafer, fert, reis, jandarma, pijama, şerik, nesim, hayat, zahmet
 
3. Türkçede "f, h, j, v" sesleri bulunmaz.
 
4. Türkçede her ünsüz tek harfle gösterilir.
 
5. Türkçede birkaç istisna dışında "b, c, d, g" ünsüzleriyle sözcükler bitmez.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder