Bağlı Cümle Nedir? Örnekler

Aralarında çeşitli anlam ilgileri bulunan cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasına denir. Sıralı cümlelerden en önemli farkı yüklemlerin birbirine bağlaçlarla bağlı olmasıdır. 


Bağlı cümlelerde en çok kullanılan bağlaçlar; ama, yalnız, ve, veya, fakat, ne… ne, hem… hem vb. bağlaçlardır. Bağlaçlar, cümlenin diğer öğelerini değil de yüklemleri birbirine bağlarsa bağlı cümle olur. Birçok kaynak bağlı cümleyi sıralı cümleler içerisinde değerlendirmektedir.

 

Örnek

 

Ders çalışmadı da sınıfta kaldı.

 

Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.

 

Ben onu çok seviyordum ama o bunun farkında değildi.

 

Kitabını aldı ve kütüphaneye doğru ilerlemeye başladı.


Ne
 ağlar kimse bana ne çalar kimse kapımı.


Ayrıca bakınız

Anlamı Bakımından Cümleler

Olumlu Cümle 

Olumsuz Cümle

Soru Cümlesi

Şart Cümlesi

Ünlem Cümlesi

Emir Cümlesi

Yüklemi Bakımından Cümleler

Fiil Cümlesi

İsim Cümlesi

Yüklemin Yeri Bakımından Cümleler

Kurallı Cümle

Devrik Cümle

Eksiltili Cümle

Yapısı Bakımından Cümleler 

Basit Cümle

Birleşik Cümle

a. Girişik Birleşik Cümle

b. İç İçe Birleşik Cümle

c. Şartlı Birleşik Cümle

d. İlgi Cümlesi (Ki'li Birleşik Cümle)

Sıralı Cümle

Bağlı Cümle 

Temel Cümlecik 

Yan Cümlecik

Cümle Türleri Konu Testleri

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder