Cümle Türleri Test 1

1. Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yoktur.

Yukarıdaki cümlenin niteliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Olumsuz, kurallı, sıralı ad cümlesi  

B) Olumsuz, kurallı, basit ad cümlesi

C) Olumsuz, kurallı, bileşik fiil cümlesi

D) Olumsuz, kurallı, bileşik ad cümlesi

E) Olumlu, kurallı, bağlı ad cümlesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi olumlu isim cümlesi değildir?

A) Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazımdır.

B) En güçlü iki savaşçı, sabır ve zamandır.

C) O gece her yer kapkaranlıktı orada.

D) Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. 

E) Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de yere düşer.


3. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisinde soru anlamı soru zamiriyle sağlanmamıştır?

A) Nereye uçar kuşlar bu mevsimde?

B) Kimden sordun beni ey garip kuşum?

C) Kimin çilesi daha kutsaldır acaba?

D) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

E) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?


4. İçerisinde soru sözcükleri (soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı) ve soru eki ("mi" soru edatı) bulunan bazı cümlelerde soru anlamı kaybolduğundan bu cümleler soru cümlesi sayılmaz.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

A) Niçin bu kadar mecalsiz düştüğümü anlayamadım

B) Yolu bu civarlara düştü mü mutlaka bize haber verir

C) Hangi yeller esti geldin bu yana

D) Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak çevreyi

E) Bizi kim arayıp sorarsa biz de onları arayıp sorarız

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre isim cümlesi değildir?

A) Sözü altın olanların susuşu intihardır. 

B) Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

C) Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar.

D) Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız. 

E) Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan kişilerle doludur. 


6. Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre olumsuz isim cümlesi değildir?

A) Her zamanki gibi kaygısızdı yine.

B) Ölümün olduğu bu dünyada, hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında.

C) İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.

D) Köyün bütün mahalleleri olduğu gibi çamurdu.

E) Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.

 

7. Birleşik cümlelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İçerisinde birden fazla yargı barındırır.

B) Birleşik cümlelerde hem yan hem de temel cümlecik yer alır.

C) Yüklemi fiilimsi, dilek-şart, çekimli bir fiil ya da aktarma söz olan cümleciklere yan cümlecik denir. 

D) Yüklemi çekimli bir fiil ya da ek fiil almış ad soylu bir sözcük olan cümleciklere temel cümle denir. Temel cümle, cümlede asıl yargının yani yüklemin olduğu yerdir.

E) Birleşik cümlelerin birden fazla yüklemi vardır.

 

8. Ancak gözünün gördüğüne inananlar su dolu bir bardaktaki kaşığı kırık sanırlar.

Yukarıdaki cümlenin niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Olumlu, bileşik, kurallı eylem cümlesi

B) Olumlu, sıralı, kurallı eylem cümlesi

C) Olumsuz, bileşik, kurallı eylem cümlesi

D) Olumlu, bağlı, kurallı eylem cümlesi

E) Olumlu, bileşik, kurallı ad cümlesi

 

9. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?

A) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 

B) Ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım.

C) Başarısızlıktan korkanın yenilgisi keskindir.

D) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

E) Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Gülü seven dikenine katlanır.

B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

D) Kaynayan kazan kapak tutmaz.

E) Kızını dövmeyen dizini döver.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz cümleler arasında yer almaz?

A) Ne güzel bir arabaya bindim ne güzel bir evim oldu.

B) Sanki çocuğun bütün sorunlarını bir saatte bitirmiş olacak.

C) Benim başka çalacak kapım mı var?

D) Onların evine bir daha bu saatte gitmeyeceğiz.

E) Bütün çamuru sınıfa sanki ben taşımışım.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi yüklemi ortak olan sıralı bir cümle değildir?

A) Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

B) Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke'de bulunur.

C) At, adımına göre değil adamına göre yürür.

D) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

E) Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi girişik birleşik cümle değildir?

A) Çocuk doğmadan kaftan biçilmez. 

B) Çok bilen çok yanılır. 

C) Çok havlayan köpek ısırmaz. 

D) Denize düşen yılana sarılır. 

E) Baban akşam eve gelirse onun ziyaretine geleceğiz.

 

14. Öğretmek, iki defa öğrenmek demektir.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olumlu cümledir.

B) Ad cümlesidir.

C) Kurallı cümledir.

D) Yan cümlecik özne görevindedir.

E) Basit cümledir.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımlı sıralı bir cümle değildir?

A) Gülme komşuna, gelir başına.

B) Ayağını sıcak, başını serin tut.

C) Çok yeme, sıcak yeme, çiğ yeme.

D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

E) Hasan evini boyadı, temizledi.

 

16. Cümle türleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüklemin bildirdiği işin yapıldığını, gerçekleştiğini belirten cümlelere olumlu cümle denir.

B) Türkçede "yok" ve "değil" sözcükleri hariç esasında bütün isim ve fiiller olumludur. 

C) Cümlelerde olumsuzluğu oluşturan fiil çekim ekleri olan "-me, -ma, -mez, -maz" olumsuzluk ekleriyle; "-sız, -siz, -suz, -süz" isim çekim ekleridir.

D) Cümlenin sonuna "yok" sözcüğü getirilerek oluşturulan olumsuz soru köklü cümleler anlam bakımından olumsuz cümleler içerisinde yer alır.

E) Cümlenin içerisinde "-me, -ma, -mez, -maz, -sız, -siz, -suz, -süz" ekleri ile "değil ve yok" sözcüklerinden biri yoksa o cümle biçimce de anlamca da olumludur.

 

17. Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısına göre bileşik cümledir.

B) Yüklemi bakımından isim cümlesidir.

C) Yan cümlecik belirtisiz nesne görevindedir.

D) Anlamca ve biçimce olumludur.

E) Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir.

 

18. Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.

Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüklemi bakımından bir isim cümlesidir.

B) Yapısına göre bileşik cümledir.

C) Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir.

D) Yan cümlecik özne görevindedir.

E) Biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi yapıları bakımından cümleler içerisinde yer almaz?

A) Basit Cümle   

B) Birleşik Cümle   

C) Türemiş Cümle    

D) Bağlı Cümle    

E) Sıralı Cümle

 

20. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümleler arasında yer almaz?

A) Dilin cismi küçük, cürmü büyük

B) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler 

C) Aygın baygın maniler, açık saçık resimler

D) Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler

E) Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları


CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-E 3-D 4-C 5-C 6-D 7-E 8-A 9-E 10-B 11-D 12-C 13-E 14-E 15-A 16-D 17-C 18-E 19-C 20-A

Ayrıca bakınız

2 yorum:

  1. Biraz yalnışım oldu ama yanlışlarımdan öğreniyorum. Zaten biz insanlar düşe kalka öğrenir. Ancak testte bazı yerlerde yazım yanlışları vardı benim aklımı çok defa karıştırdı. Bileşik değil de birleşik olucak. Neyse bazı hatalara rağmen bence okey güzel bir testti hazırlayan kardeşlerime çok teşekkürler!

    YanıtlaSil
  2. Teşekkür eder, başarılar dilerim.

    YanıtlaSil