Cümle Türleri Test 2

1. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir isim cümlesi değildir?

A) Dün hava her zamankinden daha güzeldi. 

B) Yangından sonra evde bulunan her şey yanmıştı.

C) Bu akşam sanki daha karanlıktı.

D) Bu mevsimde buralar oldukça soğuktur.

E) Buraya gelen herkes suçludur.

 

2. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmamıştır?

A) Hangi sevgili var ki, senin kadar duyarsız ve kalpsiz?

B) Gözlerin kaç şiir eder, gözlerin?

C) Hangi çiçekler baharı müjdeler bahçıvan?

D) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

E) Kaç kişi arkadaşını satmamakta ısrarlıdır?

 

3. Özlem, üzüntü, sevinç, heyecan, korku, acı, şaşma, hayret, telaş gibi bir duyguyu, heyecanı yansıtan cümlelere ünlem cümlesi denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesi değildir?

A) Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı

B) Kazanmışım, anne kazanmışım

C) Yine mi kaçırdık uçağı Allah'ım

D) Bravo, çok güzel koştun

E) Okuma, sanatların en yücesidir

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından basit cümle değildir?

A) Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.

B) Hafta sonu babamla birlikte akraba ziyaretine gideceğiz.

C) Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur.

D) Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.

E) Okuma, ruhu yüceltir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümlenin çeşitlerinden biri değildir?

A) Girişik Birleşik Cümle

B) Şartlı Birleşik Cümle

C) Bağlı Cümle

D) İç içe Birleşik Cümle

E) İlgi Cümlesi (Ki'li Birleşik Cümle)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik "dolaylı tümleç" görevindedir?

A) Ağarmış saçları onu farklı biri yapmıştı.

B) Sınavı kazanması bizi mutlu eder.

C) Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.

D) Ders çalışanlara herkes dua ediyordu.

E) Yağmur kesilince herkes okula gitti.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümle değildir?

A) Az veren candan, çok veren maldan

B) Demokles'in kılıcı gibi

C) Yükte hafif pahada ağır

D) Kahve dövücünün hınk deyicisi

E) On parmağında on marifet

 

8. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?

A) Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

B) Fotoğrafçıydı bu hayatta gülmemi isteyen tek kişi. 

C) İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

D) Adaletin olduğu yerde derman bulunur her derde.

E) Adalet, her yerde geçerli olan bir sermayedir.

 

9. Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Girişik bileşik cümledir.

B) Kurallı cümledir.

C) Yan cümlecik özne görevindedir.

D) Yüklemine göre eylem cümlesidir.

E) Biçimce ve anlamca olumlu bir cümledir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir fiil cümlesi değildir?

A) Adalet topaldır, ağır yürür fakat sonuç mutluluktur. 

B) Bizimkiler yarın akşam gelecekler.

C) Herkes bu akşam özellikle ders çalışmalıdır.

D) O gece annesi için sabaha kadar ağlamıştı.

E) Cüzdanını en yakınındaki arkadaşı çalmıştı.

 

11. Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
      Mısralarımda; 
      Dokunabilir misiniz, 
      Gözyaşlarıma, ellerinizle?
 

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İki cümleden oluşmuştur.

B) Birinci cümle şartlı bileşik cümledir.

C) İkinci cümle yapıca olumludur.

D) Her iki cümle de yüklemine göre eylem cümlesidir.

E) İkinci cümle sıralı bir cümledir.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımsız sıralı bir cümle değildir?

A) İt ürür, kervan yürür.

B) Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.

C) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

D) Su uyur, düşman uyumaz.

E) Karga, kekliği taklit edeyim demiş; kendi yürüyüşünü şaşırmış.

 

13. Camdan evlerde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.

Yukarıdaki cümle ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısına göre girişik bileşik bir cümledir.

B) Yüklemine göre eylem cümlesidir.

C) Yan cümlecik nesne görevindedir.

D) Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir.

E) Hem biçimce hem de anlamca olumsuz bir cümledir.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi.

B) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

C) Emanete sahip çık ki münafık olmayasın.

D) Alışkanlıklar bırakılmazlarsa zamanla ihtiyaç haline gelir.

E) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 

 

15Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
      Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
      Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
      İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

Yukarıdaki şiirle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. dize olumsuz, bileşik bir eylem cümlesidir.

B) II. dize basit bir eylem cümlesidir.

C) III. dize girişik bileşik cümledir.

D) IV. dize devrik, bileşik bir cümledir.

E) I. dizedeki yan cümlecik özne görevindedir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?

A) Derdini söylemeyen derman bulamaz. 

B) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. 

C) Bahar geldi, kuşlar göç etmeye başladı.

D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

E) Dostun attığı taş baş yarmaz. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit, kurallı bir isim cümlesidir?

A) Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.

B) Çalışma, doğanın anasıdır; mutlak bir dinlenme ölüm demektir.

C) Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter.

D) Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır.

E) En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır.

 

18. I. Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.

     II. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

     III. En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.

     IV. Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

     V. İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

Yukarıdaki cümleler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle basit, kurallı bir ad cümlesidir.

B) II. cümle basit, kurallı bir eylem cümlesidir.

C) III. cümle basit, kurallı bir ad cümlesidir.

D) IV. cümle bileşik, kurallı bir isim cümlesidir.

E) V. cümle bağımsız sıralı bir eylem cümlesidir.

 

19. Biçimce olumsuz fakat anlamca olumlu olan cümleler vardır. "-me, -ma, -mez, -maz, -sız, -siz, -suz, -süz" ekleri ile "değil ve yok" sözcüklerinden herhangi ikisi aynı anda bir cümlede yer alırsa cümle biçimce olumsuz anlamca olumlu olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümle değildir?

A) Seni sevmiyor değilim.

B) Otobüs yoldan çıkarak çamura batmıştı.

C) Onu sevmeyen yoktu köyde.

D) Buradakilerin tümü görgüsüz değildi.

E) Bu olaylara Mustafa ilgisiz kalamazdı.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?

A) Eceli gelen köpek cami duvarına işer. 

B) Alet işler, el övünür.

C) Eğilen baş kesilmez. 

D) El atına binen tez iner. 

E) Emek olmadan yemek olmaz. 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-E 4-E 5-C 6-D 7-C 8-B 9-D 10-A 11-E 12-E 13-C 14-B 15-E 16-C 17-A 18-E 19-B 20-B


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder