Cümle Türleri Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre fiil cümlesi değildir?

A) Akıllı olmak da bir şey değil mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

B) Acemi katır kapı önünde yük indirir.

C) Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.

D) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. 

E) Aynı dili değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz isim cümlesi değildir?

A) Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.

B) Ali, çok güçsüzdü o gün her nedense.

C) Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama.

D) Derslerinde her zaman olduğu gibi yine ilgisizdi.

E) Hayat her zamanki gibi yine renksizdi orada.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sözcüğü cümleye "özlem" anlamı katmıştır?

A) Bütün soruları beş dakikada nasıl cevaplandırdılar!

B) Bütün söylediklerini orada ben mi yapmışım?

C) Kim alır yarı yolda kalmış selamımı?

D) İnsan bir gidip arkadaşını tebrik etmez mi?

E) Ah nerede o eski bayramlar!

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir fiil cümlesidir?

A) Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak neyim kalır? 

B) Yarışmanın en önemli şartı en komik anlarda bile gülmemektir.

C) Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

D) Korkaklar birçok kez ölür, cesurlar bir kez.

E) Söyleyecek sözü az olanlar yüksek sesle konuşur.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre isim cümlesi değildir?

A) Kabahat hem giden de hem gelendedir.

B) Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapandır.

C) Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.

D) Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.

E) Aşk örgütlenmektir, bir düşünün abiler!

 

6. Aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik cümle değildir?

A) Araba devrilince yol gösteren çok olur. 

B) Güzelce çalışırsan kazanırsın sınavı.

C) Arı, bal alacak çiçeği bilir.

D) Ateş düştüğü yeri yakar. 

E) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümle değildir?

A) Bunları bilmiyor değilim.

B) Yaptıklarınızı beğenmez olur muyum?

C) Ey sevgilim senden özge kimim var?

D) Dışarıya baktığıma bakmayın efendim sizi dinlemez olur muyum?

E) Dağlarımız eskiden böyle ağaçsız değildi.

 

8. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı (I)
    Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı (II)
    Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle (III)
    Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle (IV)

Yukarıdaki dizelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. dize devrik, bileşik, olumlu bir ad cümlesidir.

B) II. dize devrik, bileşik, olumlu bir ad cümlesidir.

C) III. dize devrik, bileşik, olumlu, bir eylem cümlesidir.

D) IV. dize devrik, bileşik, olumlu, bir eylem cümlesidir.

E) IV. dizedeki yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmıştır.

 

9. I. Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun.

   II. Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

   III. Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.

   IV. O, bu konuda oldukça bilgisizdi.

   V. Sanat, doğaya eklenmiş insandır.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle girişik bileşik, olumlu, kurallı bir eylem cümlesidir.

B) II. cümle girişik bileşik, olumsuz, kurallı bir ad cümlesidir.

C) III. cümle öznesi ortak bağımlı sıralı, olumlu, kurallı bir eylem cümlesidir.

D) IV. cümle basit, kurallı, olumlu bir ad cümlesidir.

E) V. cümle girişik bileşik, olumlu, kurallı bir ad cümlesidir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümleler arasında yer almaz?

A) Mahalle kahvesi gibi

B) İnsanoğlu çiğ süt emmiş

C) Nerede akşam orada sabah

D) Tereyağından kıl çeker gibi

E) Yer demir, gök bakır

 

11. Aşağıdaki girişik birleşik cümlelerden hangisinin yan cümlesi cümlenin farklı bir öğesidir?

A) Gün doğmadan neler doğar. 

B) Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. 

C) Kul azmayınca Hak yazmaz. 

D) Kurt kocayınca köpeklere maskara olur. 

E) Esirgenen göze çöp batar.

 

12. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Yukarıdaki cümlenin nitelikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bileşik–olumlu–kurallı–fiil

B) Bileşik–olumsuz–kurallı–isim

C) Bileşik–olumlu–kurallı–isim

D) Basit–olumlu–kurallı–isim

E) Bileşik–olumsuz–kurallı–fiil  

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?

A) Yıpranmak paslanmaktan iyidir.

B) Yüzünü güneşe çeviren gölge görmez.

C) Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

D) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

E) Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.

 

14. I. Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.

     II. Susan bir bilgin, bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır.

     III. Susmayı bilmek, söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir.

     IV. Şiir, güzellikte çarpışan tek gerçektir.

     V. Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi   yanlıştır?

A) I. cümle, nesnesi ortak bağımlı sıralı, olumlu, kurallı bir fiil cümlesidir.

B) II. cümle, girişik bileşik, olumsuz, kurallı bir ad cümlesidir.

C) III. cümle, girişik bileşik, olumlu, kurallı bir ad cümlesidir.

D) IV. cümle girişik bileşik, olumlu, kurallı bir ad cümlesidir.

E) V. cümle sıralı, olumlu, kurallı bir ad cümlesidir.

 

15. Aralarında çeşitli anlam ilgileri bulunan cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasına bağlı cümle denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağlı cümle değildir?

A) Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin.

B) Ben onu çok seviyordum ama o bunun farkında değildi.

C) Ol mahiler derya içredir, deryayı bilmezler.

D) Kitabını aldı ve kütüphaneye doğru ilerlemeye başladı.

E) Ne ağlar kimse bana ne çalar kimse kapımı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer.

B) Görünen köy kılavuz istemez. 

C) Yuvayı yapan dişi kuştur. 

D) Aklımızdaki insan yanımızda olsa hepimiz mutlu olurduk.

E) Atalarımız, ev alma, komşu al, demişler.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iç içe birleşik cümledir?

A) Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

B) Çamların kozalakları düşüyor, kış yavaş yavaş geliyor.

C) Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.

D) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

E) O artık benim için bir ölüdür, demiş.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik cümle değildir?

A) Bin ölçüp bir biçmeliyiz. 

B) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

C) Başa gelen çekilir. 

D) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. 

E) Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir ekle sağlanmıştır?

A) Sözü olmayan besteler yaptın mı?

B) Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı?

C) Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

D) Kaç şiir sığar ömre, kaç şiir?

E) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

 

20. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz fiil cümlesi değildir?

A) Paranla şeref kazanma ki; paran bittiğinde şerefin de bitmesin.

B) Er meydanında dansöz oynamaz. 

C) Ölümün olduğu bu dünyada, hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında.

D) İnsan en çok kaçtığı şeyden asla kurtulamıyor.

E) Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma. 

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-E 4-C 5-D 6-B 7-C 8-A 9-D 10-B 11-E 12-C 13-E 14-E 15-C 16-A 17-E 18-B 19-A 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder