Cümle Türleri Test 3

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumlu fiil cümlesi değildir?

A) Herkesin gözü önünde çocuğun yüzüne tükürür Ali.

B) Okuldaki bütün öğrenciler o çocuktan nefret ederdi.

C) Haklı bir şekilde o çocukları okuldan kovmuştu.

D) Herkes bir an evvel buradan gitsin.

E) Kemal, herkesten daha tembeldir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru zarfıyla sağlanmamıştır?

A) Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 

B) Niçin bülbül yaslı bakışır dağlar?

C) Nasıl hatırlamazsın sen o şarkıyı?

D) Bizim eve ne getirmişti onlar acaba?

E) Niçin gülleri solmuş ah köyümüzün?

 

3. Şekilce soru cümlesi gibi görünen bazı cümlelerde soru anlamlı sözcük, cümlelere soru anlamı dışında farklı anlamlar katabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamlı sözcük cümleye  "çaresizlik, gücü yetmeme" anlamı katmıştır?

A) Söyleyin söyleyin kim anlar derdimden?

B) Şurayı derhal süpürür müsünüz?

C) Bu olayda ismi geçen bizim Ahmet mi?

D) İsminizi öğrenebilir miyim?

E) Ben şimdi nasıl bunun üstesinden gelirim?

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümle değildir?

A) Ne gelen var ne giden buraya.

B) Sanki bütün sorunları bir günde çözecek.

C) Bozuk karakterler kendilerini işlerine veremezler. 

D) Bülbülün konacağı başka dal mı var?

E) Ne doğan güne hükmüm geçer. / Ne halden anlayan bulunur.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem cümlesi değildir?

A) Eh, bu sınavı da geçtim

B) Söyleyin ona vakit geçirmeden yanıma gelsin

C) Hayret, ne çabuk büyümüş

D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri

E) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre olumlu bir isim cümlesi değildir?

A) Adam olmak cinsiyet meselesi değil şahsiyet meselesidir. 

B) Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır. 

C) Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanır.

D) Evlilik fırtınalı denizse bekârlık bulanık bir bataklıktır. 

E) Bütün düşüncesi bir an evvel eve gitmekti.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?

A) Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.

B) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

C) Öğretmek, iki defa öğrenmek demektir.

D) Sorumluluğunu taşıyacağın fikrin adamı ol.

E) Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

 

8. Girişik birleşik cümle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İçerisinde fiilimsi bulunan cümlelere denir.

B) Yan cümlecik fiilimsinin olduğu bölüm, temel cümlecik de yüklemin bulunduğu bölümdür.

C) Bu cümlelerde yan cümlecik temel cümleciğin herhangi bir öğesi veya parçasıdır.

D) Yan cümlecik basit cümlelerde de bazen bulunabilir.

E) Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o cümlede o kadar yan cümlecik var demektir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi girişik birleşik cümle değildir?

A) Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.

B) Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

C) Abdal ata binince bey oldum sanır.

D) Kardeşinin eve gelişini dört gözle bekliyordu.

E) Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumludur?

A) Top oynarken duvara çarpıp bacağını kırdı.

B) Savaşta birçok kişi öldü boş yere.

C) Önce hayaller ölür, sonra İnsanlar!

D) Anlatıldığı kadar da insafsız biri değildi.

E) Çalıştığı kurumdan başka bir yere sürgün edilmiş.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznesi ve dolaylı tümleci ortak olan bağımlı sıralı bir cümledir?

A) İlk kez İstanbul'a gittim, İstanbul'a hayran kaldım.

B) Kaymakam çalışkan öğretmenlere belge verdi, teşekkür etti.

C) Bıçağı eline aldı, sonra cebine koydu.

D) O, eve; Esra okula gitti. 

E) Yeni çıkan dergiyi aldım, oldukça beğendim.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.

B) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

C) Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

D) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

E) Göğe direk, denize kapak olmaz.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik bir fiil cümlesidir?

A) Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

B) Bir başkadır benim memleketim! 

C) Kaleyi bir an önce kuşatmaktı oradakilerin bütün hedefi.

D) Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle?

E) Kalbimde senin için yok bile kinim.

 

14. I. İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.

     II. İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.

     III. İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme.

     IV. İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. 

     V. Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz.

Yukarıdaki cümleler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle bileşik, kurallı bir eylem cümlesidir.

B) II. cümle bağımlı sıralı, kurallı bir ad cümlesidir.

C) III. cümle şartlı bileşik, kurallı bir fiil cümlesidir.

D) IV. cümle öznesi ortak bağımlı sıralı, kurallı bir eylem cümlesidir.

E) V. cümle girişik bileşik, kurallı olumsuz bir eylem cümlesidir.

 

15. Yargısı tam olmayan yüklemi belirtilmemiş cümlelere eksiltili cümle denir. Bu tür cümlelerde yargının ne olduğu okuyucunun yorumuna bırakılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümle değildir?

A) Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de

B) Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz

C) Yolumuzun sağ tarafında uçsuz bucaksız bozkırlar

D) Çukurova'nın uçsuz bucaksız güzellikleri

E) Müdür Bey bugün oldukça yoğun


16. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, (I)
     Bir dakika araba yerinde durakladı. (II)
     Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar(III)
     Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar(IV)
     Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, (V)

Yukarıdaki dizelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. dize bağımsız sıralı, olumlu, kurallı bir eylem cümlesidir.

B) II. dize basit olumlu, kurallı bir eylem cümlesidir.

C) III. dize basit, olumlu, devrik bir eylem cümlesidir.

D) IV. dize bileşik, olumlu, devrik bir eylem cümlesidir.

E) V. dize girişik bileşik, olumlu, devrik bir fiil cümlesidir.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından farklı bir cümledir?

A) Aç at yol almaz, aç it av almaz.

B) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

C) Mücadeleyi önce kendi içimizde kazanmalıyız, diyordu.

D) İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme.

E) Serçeden korkan darı ekmez.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir fiil cümlesidir?

A) Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

B) Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

C) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

D) On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan.     

E) Yolcuyum bir kuru yaprak misali.     

 

19. Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

Yukarıdaki cümlenin nitelikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bileşik, olumlu, kurallı bir fiil cümlesidir.

B) Sıralı, olumlu, kurallı bir fiil cümlesidir.

C) Basit, olumlu, kurallı bir ad cümlesidir.

D) Bileşik, olumsuz, kurallı bir ad cümlesidir.

E) Bileşik, olumlu, kurallı bir ad cümlesidir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuzdur?

A) Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de yere düşer.
B) Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
C) En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır.
D) Ne gelen var ne giden.
E) Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretindir.

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-E 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-E 10-D 11-B 12-C 13-D 14-B 15-E 16-D 17-A 18-C 19-D 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder