Ünlü Türemesi

ÜNLÜ TÜREMESİ
       
Dilimizde "-cık, -cik" eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasında "-a, -e, -ı, -i" ünlülerinin türediği görülür. Bu ses olayına ünlü türemesi denir.

Örnek

Dar-cık  dar-a-cık

Az-cık  az-ı-cık

Bir-cik  bir-i-cik

Genç-cik  genc-e-cik


Not: "-cık, -cik" ekleri dışında da sözcüklerde ünlü türemesi olabilmektedir. Özellikle bazı sözcükler pekiştirilirken bu sözcüklerde ünlü türemesi olur.

Örnek

Sap-a-sağlam

Yap-a-yalnız

Ser-e-serpe

Güp-e-gündüz

Düp-e-düz


Not: Bazı yabancı kelimelerin başında ünlü türemesi görülür.

Örnek

ilimon, ıramazan, irecep, ıraf


Ünlü türemesi ile İlgili Örnek Cümleler


İstanbul'un dar
acık sokaklarından arabalar zar zor ilerliyordu.

Az
ıcık düşündükten sonra doğru cevabı bulabildi.

Biricik kardeşime güzel duygularla veda ettim.

Onu gencecik yaşında kaybetmenin acısını yaşadık.

Hayata sapasağlam kalabilmek için duygularımıza renk vermemiz gerekir.

Bu dünyaya garip geldim dünyadan yapayalnız gideceğim.

Olay, güpegündüz herkesin gözü önünde oldu.

Böyle düpedüz yollarda kaza olmamalıdır.

Boş odada sereserpe dolaşıyorum. 


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme