Ünlü Türemesi

Dilimizde "-cık, -cik" eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasında "-a, -e, -ı, -i" ünlülerinin türediği görülür. Bu ses olayına ünlü türemesi denir.
 
Örnek
 
Dar-cık  dar-a-cık
 
Az-cık  az-ı-cık
 
Bir-cik  bir-i-cik
 
Genç-cik  genc-e-cik
 
Not: "-cık, -cik" ekleri dışında da sözcüklerde ünlü türemesi olabilmektedir. Özellikle bazı sözcükler pekiştirilirken bu sözcüklerde ünlü türemesi olur.
 
Örnek
 
Sap-a-sağlam
 
Yap-a-yalnız
 
Ser-e-serpe
 
Güp-e-gündüz
 
Düp-e-düz
 
Not: Bazı yabancı kelimelerin başında ünlü türemesi görülür.
 
Örnek
 
ilimon, ıramazan, irecep, ıraf
 
Ünlü türemesi ile İlgili Örnek Cümleler

İstanbul'un daracık sokaklarından arabalar zar zor ilerliyordu.

Azıcık düşündükten sonra doğru cevabı bulabildi.
 
Biricik kardeşime güzel duygularla veda ettim.
 
Onu gencecik yaşında kaybetmenin acısını yaşadık.
 
Hayata sapasağlam kalabilmek için duygularımıza renk vermemiz gerekir.
 
Bu dünyaya garip geldim dünyadan yapayalnız gideceğim.
 
Olay, güpegündüz herkesin gözü önünde oldu.
 
Böyle düpedüz yollarda kaza olmamalıdır.
 
Boş odada sereserpe dolaşıyorum. 

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder