Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatında Düz Yazı Türleri

      Tezkire
      Siyer
      Hilye
      Mektup
      Tarih
      Seyahatname
      Sefaretname
      Surname
      Şehrengiz
      Gazavatname
      Habname

Divan Edebiyatı Akımları
 

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

     Beyitler ile Kurulan Nazım Biçimleri
      Gazel
     Müstezat
     Kaside
     Mesnevi
     Kıt’a
    
     Tek Dörtlükle Kurulan Nazım Biçimleri
      Rubai
     Tuyuğ
     
     Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri
      Murabba 
     Terbi
     Şarkı
     Muhammes 
     Tardiye
     Tahmis
     Müseddes
     Terkibibent
     Terciibent


Divan Edebiyatı Sanatçıları

     Mercimek Ahmet
     Fuzuli (?-1556)
     Muhibbi
     Nergisi
     Veysi
     Naima

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder