Peçevi İbrahim Efendi (1574-1649)

17. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın önde gelen vakanüvislerinden (tarih yazarı) olan Peçevi İbrahim Efendi, 1574'te Macaristan'da doğdu. Babası Alaybeyoğulları diye tanınan bir aileye mensup olan Cafer Bey'dir. Annesi ise Sokullu ailesindendir.

Devlet adamlığı vasfıyla da ön plana çıkan Peçevi İbrahim Efendi, çok küçük yaşta babasını kaybetmiş sonrasında akrabası olan Lala Mustafa Paşa'ya bağlanmış ve onun korumasında eserler vermiştir. Anadolu ve Rumeli Defterdarlığı görevlerinde bulunmuş Avusturya-Macaristan savaşlarına katılmıştır.

Peçevi İbrahim Efendi, 1649'da vefat etmiştir.


Edebi Kişiliği

  • Tarih yazarı (vakanüvis) kimliğiyle bilinir.
  • Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıktığı yıllardaki olayları anlatan "Peçevi Tarihi" eserinin sahibidir.
 
Eserleri

Peçevi Tarihi: Peçevi İbrahim Efendi, pek çok tarih kitabını inceleyerek eserini oluşturmuştur. Eser, 17. yüzyıl ve öncesinin en önemli Osmanlı tarihi kaynaklarından biridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıktığı yıllardaki olayları anlatır. Eserini Budin Beylerbeyi Kara Mustafa Paşa'ya sunar.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder