Güvahi (16. yy)

16. yüzyılda yaşamış Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Kaynaklarda Güvahi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı Mehmed olan Güvahi, tımarlı sipahi olarak Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran ve Mısır Seferi'ne katılmıştır.


Edebi Kişiliği
 
  • Güvahi, eserlerinde öğüt vermeyi yeğlemiştir. Öğüt verirken de atasözlerinden yararlanmıştır.
  • "Pendname" adlı eseriyle ön plana çıkmıştır. Eser, nasihatname türünde yazılmıştır.
  • Güvahi, Yavuz Sultan Selim adına, Türkçe atasözlerini derlediği "Kenzü'l Bedayi" adlı bir sözlük de yazmıştır.
 
Eserleri
 
Pendname: Nasihatname türünde kaleme alınan bir eserdir. Mesnevi tarzında kaleme alınan eser, 2133 beyitten oluşur. Aruzun Mefâîlün Mefâîlün Feûlün kalıbıyla yazılmıştır. Eserde çok sayıda atasözü ve deyime de yer verilmiştir.

Kenzü'l Bedayi: Güvahi'nin Yavuz Sultan Selim adına, Türkçe atasözlerini derlediği eseridir.

Ayrıca bakınız


Keçeçizade İzzet Mola (1785-1829)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder