Güvahi

GÜVAHİ (16. YÜZYIL)

16. yüzyılda yaşamış Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Kaynaklarda Güvahi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı Mehmed olan Güvahi, tımarlı sipahi olarak Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran ve Mısır Seferi'ne katılmıştır.

Edebi Kişiliği

  • Güvahi, eserlerinde öğüt vermeyi yeğlemiştir. Öğüt verirken de atasözlerinden yararlanmıştır.
  • "Pendname" adlı eseri ile ön plana çıkmıştır. Eser, nasihatname türünde yazılmıştır.
  • Güvahi, Yavuz Sultan Selim adına, Türkçe atasözlerini derlediği Kenzü'l Bedayi adlı bir sözlük de yazmıştır.

Eserleri

Pendname: Nasihatname türünde kaleme alınan bir eserdir. Mesnevi tarzında kaleme alınan eser 2133 beyitten oluşmuştur. Aruzun Mefâîlün Mefâîlün Feûlün kalıbıyla yazılmıştır. Eserde çok sayıda atasözü ve deyime de yer verilmiştir.

Kenzü'l Bedayi: Güvahi'nin Yavuz Sultan Selim adına, Türkçe atasözlerini derlediği eseridir.


Ayrıca bakınız

Güvahi (16. yüzyıl)
Keçeçizade İzzet Mola (1785-1829)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder