Sehi Bey (16. yy)

Anadolu sahasındaki ilk tezkire yazarı olan Sehi Bey'in doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet devrinde Edirne'de doğmuş, Kanuni'nin padişah olmasıyla Edirne'de vakıf işleri görevine getirilmiştir. Sehi Bey, hayatının son otuz yılını yalnızlık içinde geçirmiştir.

Sehi Bey, Divan-ı Hümayun kâtipliğini yapmış Edirne'de Daru'l-hadis mütevelli görevinde bulunmuş, 1548'de Edirne'de ölmüştür.

Edebi Kişiliği

  • Şiirleri çok fazla tutulmayan Sehi Bey, tezkiresiyle ön plana çıkmıştır.
  • En önemli eseri "Sekiz Cennet" anlamına gelen "Heşt Behişt" adlı tezkiresidir. Sade bir dil ile yazdığı tezkiresinde şairlerle ilgili kısa kısa bilgiler yer alır.
  • Eser, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ilk tezkire örneğidir.
  • Sehi Bey, eserini oldukça sade bir Türkçe ile kaleme almıştır.
  • Ali Şir Nevai, etkilendiği kişilerin başında gelir. Tezkiresini oluştururken de Ali Şir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eserini örnek almıştır.

Eserleri

Heşt Behişt: Anadolu'da yazılan ilk şairler tezkiresidir. Sehi Bey'e büyük ün kazandıran eser iki yüzden fazla şair hakkında bilgiler içerir. Sehi Bey, bu eserinde 14. yüzyıldan bu yana yetişmiş iki yüzden fazla Divan şairinin hayatı ve yapıtları hakkında kısa bilgiler verir. Sekiz bölüme ayrılan eser sade bir dille yazılmıştır.

Eserde yer alan şairler, mesleklerine ve görevlerine göre tertip edilmiş şairlerin sıralanmasında ise herhangi bir tertip gözetilmemiştir. Ali Şir Nevai'nin "Mecalisün Nefais" eserinin örnek alındığı eser, Reşit Rahmeti Arat tarafından yayımlanmıştır.

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder