Mercimek Ahmet

15. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli yazarlarındandır. Yaşamı hakkında kaynaklarda yeterince bilgi bulunmamaktadır. Divan Edebiyatı'nın sade nesir alanındaki ünlü yazarı Mercimek Ahmet II. Murat döneminde yaşar. Babası İlyas Bey'in ölümünden sonra da büyük medreselerde ders vermeye başlar.

Nesir ustası, şair, âlim ve edip olarak ön plana çıkar. "Kabusname" eserinin çevirisindeki başarısıyla Mercimek Ahmet'in iyi bir öğrenim gördüğü yaşadığı dönemin bilim dünyasını takip ettiği anlaşılmaktadır.


Edebi Kişiliği
 
  • Sade nesrin Türk edebiyatındaki önemli bir temsilcisidir.
  • 15. yüzyıl edebiyatının açık, anlaşılır ve sade yazan ediplerindendir.
  • Kendisine ait telif eseri bulunmamaktadır.
  • "Kabusname" ismindeki eseriyle ün yapmıştır. Eser, Farsçadan çeviri yoluyla edebiyatımıza kazandırılmıştır.
  • Eser; ahlak, sağlık, ticaret, musiki, av gibi konularda öğütler içerir.

Eserleri
 
Kabusname: Nasihatname türünde bir eserdir. Çeviri yoluyla edebiyatımıza kazandırılmıştır. Eser, 1082'de Kuhistan sultanı İskender Bin Kavuş tarafından Farsça kaleme alınmıştır. Birçok dünya diline çevrilen Kabusname'nin Türk edebiyatındaki en güzel çevirisini Mercimek Ahmet yapmıştır.

Bir ahlak ve siyaset kitabı olan bu eser Türk edebiyatının en sade düzyazı (nesir) örneği sayılır. Sultan II. Murat'ın isteği üzerine bu çeviriyi yapmıştır. Eserin günümüze ulaşmasındaki en önemli özellik çevirisindeki sadelik ve eserde herkes tarafından anlaşılan bir Türkçenin kullanılmasıdır.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder