Sinan Paşa

sinan pasa

15. yüzyıl Divan Edebiyatı sanatçısı olan Sinan Paşa, İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey'in oğludur. Doğum tarihi ve yeri ile ilgili kaynaklarda yeterince bilgi bulunmamaktadır. 1440'ta doğduğu tahmin edilen Sinan Paşa'nın asıl ismi Yusuf Bin Hızır Bey Bin Celaleddin'dir.

Sinan Paşa, ilköğrenimi babasından görmüş çok genç yaşta derin bir bilgiye sahip olmuştur. Babası gibi kendisi de medrese öğrenimi görmüş müderris ve kadı olarak görev yapmış Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlığına kadar yükselmiştir. Enderun'da yetişmiş olan Sinan Paşa, Sokullu Mehmet Paşa'nın ardından ölümüne kadar kaptan-ı deryalık görevini yürütmüştür. 

1486'da İstanbul'da vefat eden Sinan Paşa, Üsküdar'da bulunan Mihmirah Sultan Camisi'ne defnedilir.

 
Edebi Kişiliği
 
  • Divan Edebiyatı'nın nesir (düzyazı) türüne sanatlı bir söyleyiş kazandırmıştır.
  • Sağlam ve nitelikli bir medrese eğitimi görmüş olan Sinan Paşa bunu eserlerine de yansıtmıştır. Dünyaya değer vermemiş tasavvuf ehline saygıda kusur göstermemiştir.
  • Eserlerinin konusunu din, tasavvuf, felsefe ve ahlaki unsurlar oluşturur.
  • Matematik ve felsefe ile de uğraştığı eserlerinden anlaşılmaktadır.
  • Bilimsel nitelikli eserlerinin dili Arapçadır.
  • Mazmunlar, seciler, aliterasyon ve edebi sanatlarla dolu ahenkli bir dili vardır.
  • Sinan Paşa, keskin zekâsıyla ve üstün kabiliyeti ile süslü nesir türüyle anılır olmuştur.
 
Eserleri
 
Tazarruname: Sinan Paşa'nın Türkçe yazılmış en ünlü eseridir. Zengin bir tasavvuf kültürüyle oluşturulan bir eserdir. Eser, sanatlı Türk nesrinin ilk örneği sayılır. İçerisinde yer yer manzum kısımlar da yer alır. Manzum kısımlarda yedi büyük peygamberin hayatı anlatılır. Eser, alçak gönüllülük ile Allah'a içten yakarışları içerir. Eserin birçok nüshası mevcuttur.

Maarifname: Dinî-ahlakî bir öğüt kitabıdır. İslami ahlakın dile getirildiği eser, Prof. İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yayımlanmıştır.

Tezkiretü'l Evliya: Mensur bir eserdir. Biyografi özellikli olup veli kişilerin hayatlarını ve kerametlerini içerir.

Tehzibü'l Ahlak: Nasihatler içeren bir eserdir.

 

Ayrıca bakınız

Keçeçizade İzzet Mola (1785-1829)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder