Yirmisekiz Çelebi Mehmet

yirmisekiz celebi mehmet

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Edirne'de dünyaya gelir. Yeniçeri Ocağı'nda yetişen Süleyman Ağa'nın oğludur. Kendisi de babası gibi Yeniçeri Ocağı'nda yetişir.

Yeniçeri Ocağının 28. otasındaki kaydından "Yirmisekiz Çelebi Mehmet" diye bilinir. Yeniçeri Ocağı'nda ilerleyerek çorbacı, muhzırbaşı ve haceganlık rütbesi ile yeniçeri efendisi olur.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet, 1720'de Fransa'ya büyükelçi olarak gönderilir. Osmanlı'dan Fransa'ya gönderilen ilk elçi unvanına sahiptir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde ilk daimi elçi görevini üstlenen kişidir.

Elçilik göreviyle gittiği Paris'te tam on bir ay kalır. Yirmisekiz Çelebi Mehmet, her açıdan tam bir devlet adamı ricaline sahip biri olduğundan Fransızlardan büyük ilgi görür. Bu elçilik görevinde yaşadıklarını dönüşünde kitaplaştırıp padişaha sunar.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Paris'ten döndükten sonra da çeşitli devlet kademelerinde görev yapar. Mısır'a siyasi bir görevle gönderilir.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Patrona Halil İsyanı'ndan sonra Kıbrıs'a sürülür. 1732'de Kıbrıs'ta hayatını kaybeder. Magosa'da bulunan Buğday Camisinin kenarına defnedilir.


Edebi Kişiliği

  • Yirmisekiz Mehmet Çelebi, gördüklerini kendine has zarif bir üslupla anlatır.
  • Şiirlerinde "Fâizî" mahlasını kullanır.
  • "Sefaretname" ismindeki eseriyle tanınır. Bu eseri padişah III. Ahmet'e sunar. Fransa'da gördüğü yenilikleri burada anlatır. Eserde doğallık ön plana çıkar. Eser, 1757'de Fransızcaya çevrilir.
  • Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Paris Sefaretnamesi olarak da adlandırılan eserde yalın ve yapmacıksız bir dil kullanır.
 
Eserleri
 
Sefaretname: Eser, Avrupa'yı tanıtan ilk eserlerden biridir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet, gözlem ve anılarını, ziyafetleri, Paris'te gezip gördüğü önemli yerleri eserinde canlı bir dille anlatır. Sefaretname, hem edebi hem de tarihi açıdan büyük önem taşır. Yirmisekiz Çelebi Mehmet, eseri III. Ahmet'e sunar.  Eser, hem İstanbul'da hem de Paris'te basılır. İlk kez 1867'de basılan eserin sonraki yıllarda pek çok baskısı yapılır.
 
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder