Naima (1655-1716)

naima

17. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihinin önemli yazarlarındandır. Asıl adı Mustafa Naima olan Naima, 1652'de Halep'te dünyaya gelir. Babası Halep'in ileri gelenleri arasında yer alır. İlköğrenimi doğduğu yer olan Halep'te tamamlar.

Küçük yaşlardan itibaren tarihe ve edebiyata büyük merak salan Naima, bu vesileyle erken yaşlarda İstanbul'a gelerek Baltacılar Okuluna kaydolur. Enderun okuluna devam eder.

Divan-ı Hümayun kâtibi de olan Naima, bu görevde iken özellikle tarih incelemeleri çalışmalarını yürütür. Devlet idaresinde çok önemli görevlere kadar yükselir fakat devrin ileri gelenlerine ağır eleştiriler yönelttiği için Hanya'ya sürülür. Sonraki yıllarda izinle İstanbul'a gelir.

Mora'da hastalanarak 1716'da hayata veda eden Naima, burada bulunan caminin avlusuna gömülür.


Edebi Kişiliği
  • Vakanüvis unvanıyla ön plana çıkan Naima tarih yazımına yepyeni bir stil getirir.
  • Renkli ve çekici bir üsluba sahiptir.
  • Çağına göre sade sayılabilecek bir dil kullanır.
  • Padişah ve vezirlerin eksik taraflarını güçlü bir anlatımla eleştirir.
  • Olayları sosyal çevreleri de dikkate alarak anlatır.
  • Osmanlı tarihinin 1574-1659 yılları arasındaki olaylarını anlattığı "Naima Tarihi" eseriyle ön plana çıkar.
 
Eserleri

Naima Tarihi: Naima'ya büyük ün kazandıran eserde Naima, Osmanlı tarihinin 1574-1659 yılları arasındaki olaylarını anlatır. Naima, eserde devlet yönetimindeki bozukluklardan ve bunların nedenlerinden de söz eder. Eserde devrin sosyal hayatı da tasvir edilir. Olaylar son derece zarif ve canlı bir üslupla dile getirilir.

Naima, amcazadesi Hüseyin Paşa'nın tavsiyesiyle bu eserini oluşturur. İbrahim Müteferrika tarafından iki cilt şeklinde basılan eser, edebiyatımızın en değerli yapıtlarından biridir. Eser, daha sonra altı cilt olarak yeniden yayımlanır.


Ayrıca bakınız

Keçeçizade İzzet Mola (1785-1829)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder