Muhibbi

Asıl adı Süleyman olan Muhibbi, bu mahlas ile şiir yazan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dır. 1 Kasım 1894'te Trabzon'da doğdu. Yavuz Sultan Selim'in çocuğu olan Muhibbi, ilk eğitimini Trabzon'da aldı. Çok genç yaşta Karahisar, Bolu ve Saruhan sancak beyi olarak atandı.

"Muhteşem" sıfatıyla da anılan Muhibbi, 26 yaşındayken babası vefat ettiği için Osmanlı tahtına geçti. Belgrat, Mohaç, Viyana, Estergon başta olmak üzere toplam on üç sefere kumandanlık etti. Belgrad'ın fethiyle Orta Avrupa'nın; Rodos'un fethiyle de Akdeniz hâkimiyetinin kapılarını açtı. Akdeniz, onun döneminde neredeyse bir iç deniz haline geldi.

Muhibbi, 1566'da Zigetvar kalesinin zabtı sırasında yaşamını yitirir ve Süleymaniye Cami avlusuna defnedilir.


Edebi Kişiliği

  • Eserlerinde sıradanlaşan Muhibbi, daha çok kanaat, alçak gönüllülük, aşk ıstırabı, felekten şikâyet gibi konulara eğilir.
  • Bazı gazelleri aksaklıklar içerse de çok önemli bir kısmı da ustaca dile getirilmiş şiirlerden oluşur.
  • Bilgin, hekim ve şairlerle sohbet etmekten ve şiirlerine nazire yazılmasından son derece memnuniyet duyan biridir.
  • Gazellerinde ince hayaller ve edebi sanatlar ön plana çıkar.
  • Eserlerini olabildiğince sade bir dille yazmaya özen gösterir.
  • Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazar. Türkçe ve Farsça yazılmış şiirleri daha çok beğenilir.
  • Divan sahibidir. Divanında çoğu gazel olmak üzere 3000 civarında şiir yer alır.

 

Eserleri

Divan: "Divan-ı Muhibbi" olarak bilinir. 1892 ve 1980'de olmak üzere iki kez basımı yapılır. Divanında 3000 civarında şiir yer alır. Gazel türünde yazmayı seven Muhibbi'nin divanındaki şiirlerinin çoğu gazellerden oluşur.

Muhibbi'nin Şiirlerinden Örnekler

Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Ko bu ayş u işreti çünkim fenâdur âkıbet
Yâr-ı baaki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şişe-i çarh içre bir sâat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasıdur
Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol
Var mıdur vahdet makaamı gûşe-i uzlet gibi

Muhibbi


Günümüz Türkçesiyle

Halkın nazarında zenginlik, iktidar gibi değerli bir şey yoktur.
Halbuki dünyada bir nefes sıhhat gibi bir zenginlik yoktur. 

Saltanat denilen şey bir dünya kavgasıdır.
Dünyada en büyük mutluluk ve talih Allah'a yakın olmaktır.

Sonu kötü olduğu için bu yemeyi ve içmeyi bırak. 
Ebedi bir sevgili istiyorsan eğer ibadet gibisi yoktur.
 
Ömrün kum taneleri kadar çok, sınırsız ve hesapsız olsa da
Bu feleğin çıtasında bir saat kadar bile gelmez.

Ey Muhibbi! Huzur içinde olmak istersen feragat sahibi olmaya çalış.
Yalnızlık köşesine çekilmek kadar dünyada Allah'a yakın olmak olmaz.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder